Вчена рада факультету прикладної математики

Голова вченої ради: Кісельова Олена Михайлівна, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, декан факультету прикладної математики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор фізико-математичних наук, професор
Заступник голови вченої ради: Притоманова Ольга Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент
Секретар вченої ради: Зайцева Тетяна Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент

Кісельова
Олена Михайлівна

член-кореспондент Національної академії наук України, академік Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, декан факультету прикладної математики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор фізико-математичних наук, професор


Наукові інтереси: сучасні проблеми інформаційних технологій, системного аналізу, оптимізації, обчислювальної математики та інформатики.
про викладача

Притоманова
Ольга Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики, заступник голови вченої ради ФПМ


Наукові інтереси: математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
про викладача

Зайцева
Тетяна Анатоліївна

кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій, секретар вченої ради ФПМ


Наукові дослідження присвячено проблемам розв’язання нелінійних та обернених задач механіки, розвитку метода обернених задач для вибору математичних моделей спостережуваних тонкостінних конструкцій.
про викладача

Байбуз
Олег Григорович

доктор технічних наук, професор та завідувач кафедри математичного забезпечення ЕОМ. Відмінник освіти України


Наукові інтереси: Розробка методів та інформаційних технологій статистичного аналізу процесів за результатами моніторингу. Теорія параметричних та непараметричних сплайн-розподілів. Дослідження кусково-марківських процесів. Розробка ГІС-технологій моніторингу водних об’єктів в зоні дії підприємств.
про викладача

Гарт
Людмила Лаврентіївна

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач науково-дослідної лабораторії оптимізації складних систем


Наукові інтереси: Наближені методи розв’язання операторних рівнянь і екстремальних задач (в тому числі некоректних) в нормованих просторах та їх застосування до розв’язання задач математичної фізики і оптимального керування. Обчислювальні методи аналізу та оптимізації динамічних систем. Питання обумовленості, стійкості, підвищення точності та швидкості збіжності проекційних і проекційно-ітераційних методів розв’язання різних класів математичних задач.
про викладача

Гук
Наталія Анатоліївна

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій


Наукові дослідження присвячено проблемам розв’язання нелінійних та обернених задач механіки, розвитку метода обернених задач для вибору математичних моделей спостережуваних тонкостінних конструкцій.
про викладача

Шевельова
Алла Євгенівна

доктор фізико-математичних наук, професор кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики


Наукові інтереси: аналіз особливостей пружно-деформівного стану в околі сингулярних точок; теорія сингулярних інтегральних рівнянь; задачі лінійного спряження.
про викладача

Сидорова
Марина Геннадіївна

кандидат технічних наук , доцент кафедри математичного забезпечення ЕОМ


Наукові інтереси: інтелектуальний аналіз даних, кластерний аналіз часових рядів, методи штучного інтелекту, методи теорії прийняття рішень, структури даних, soft skills, людський фактор у розробці програмного забезпечення, теорія комунікацій, групова динаміка.
про викладача

Козакова
Наталія Леонідівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики


Наукові інтереси: математичне моделювання задач теорії пружності.
про викладача

Кузенков
Олександр Олександрович

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики


Наукові інтереси: якісна теорія диференціальних рівнянь, математичне моделювання, обчислювальні методи.
про викладача

Турчина
Валентина Андріївна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики


Наукові інтереси: задачі дискретної оптимізації, оптимізаційні задачі на графах, задачі теорії розкладів, багатокритеріальні задачі.
про викладача

Сегеда
Надія Євстахіївна

старший викладач кафедри математичного забезпечення ЕОМ, заступник декана з наукової роботи


Наукові інтереси: використання комп`ютерних технологій для автоматизації формування документів та методичної підтримки навчального процесу на кафедрі. Аналіз можливостей і переваг мови Асемблер для підвищення ефективності програмних комплексів. Особливості розробки проектів, що поєднують модулі мовою Асемблера та мовами високого рівня. Застосування VBA-технологій для формування складових документів: OLE, Automation, розробка та використання динамічних бібліотек. Методика визначення якості програмного забезпечення та тестування.
про викладача

Сірик
Світлана Федорівна

асистент кафедри комп'ютерних технологій, заступник декана факультету прикладної математики з організаційно-виховної роботи


Наукові дослідження присвячено розробці математичних моделей економічних процесів, технологій обробки данних.
про викладача

Москаленко
Віта Володимирівна

старший лаборант


Романова
Ксенія Владиславівна

голова студентської ради ФПМ


Сергєєв
Олексій Сергійович

студент