Сірик Світлана Федорівна

Асистент кафедри комп’ютерних технологій


Сфера наукових інтересів: сучасні інформаційні технології вкрай важливі для суспільства. Наукові інтереси пов’язані з математичними основами інформатики та засобами телекомунікації. Важливе місце також займає педагогіка і методика вищої та середньої освіти, що створюють умови для формування та розвитку наукових і педагогічних компетенцій у випускників.
  • Економічна інформатика
  • Основи інформатики та обчислювальної техніки
  • Операційні системи та системне програмування
  • Інформатика
  • Інформатика з основами геоінформатики
  • Заступник декана з організаційно-виховної роботи
 

Перелік важливих публікацій:

Наукові роботи
  1. Дистанційн навчання
  2. XII міжнародна науково-практична конференція « Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем»
Методичні роботи
  • Організаційно-виховна робота на факультеті прикладної математики ДНУ імені Олеся Гончара
  • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток соціально-гуманітарної освіти і науки в контексті модернізації вітчизняної вищої школи»