Склад бюро забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності факультету

Кузенков
Олександр Олександрович

Голова бюро ЗЯВО, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики


Наукові інтереси: якісна теорія диференціальних рівнянь, математичне моделювання, обчислювальні методи.
про викладача

Притоманова
Ольга Михайлівна

доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики, заступник голови вченої ради ФПМ


Наукові інтереси: математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
про викладача

Наконечна
Тетяна Всеволодівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики


Наукові інтереси: екстремальні задачі теорії наближень, відновлення функцій, едукологія вищої математики.
про викладача

Сердюк
Марина Євгеніївна

кандидат технічних наук , доцент кафедри комп'ютерних технологій


Наукові дослідження присвячено розробці математичних моделей цифрових зображень, методів та алгоритмів обробки цифрових зображень.
про викладача

Сидорова
Марина Геннадіївна

кандидат технічних наук , доцент кафедри математичного забезпечення ЕОМ


Наукові інтереси: інтелектуальний аналіз даних, кластерний аналіз часових рядів, методи штучного інтелекту, методи теорії прийняття рішень, структури даних, soft skills, людський фактор у розробці програмного забезпечення, теорія комунікацій, групова динаміка.
про викладача

Світлий
Андрій Олександрович

студент, член бюро ЗЯВО від кафедри математичного забезпечення ЕОМ


Михайлюк
Олександр Олександрович

студент, член бюро ЗЯВО від кафедри комп’ютерних технологій


Масич
Михайло Андрійович

студент, член бюро ЗЯВО від кафедри обчислювальної материки і математичної кібернетики.