Міжнародна діяльність факультету прикладної математики

Останні роки налагоджуються та поглиблюються зв’язки факультету з закордонними університетами. Факультет Прикладної математики є провідним факультетом у реалізації договорів, підписаних ДНУ з такими навчальними закладами, як:
  • університет Кобленц-Ландау (Німеччина)
  • університет Тренто (Італія)
  • університет Мараньяно (Бразилія)
Також факультет прикладної математики співпрацює з:
  • Бранденбурзьким технічним університетом (Німеччина)
  • Люблінським університетом (Польща)
  • Московським державним університетом (Росія)
Співробітництво йде у напрямках спільної наукової та навчально-методичної роботи (зокрема, за підтримкою міжнародних фондів), обміну інформацією, взаємних відвідань викладачів, науковців, студентів.
Більше 30 випускників факультету останніх років працюють та навчаються за кордоном у таких країнах, як Італія, Німеччина, Великобританія, Росія, США. Однією з форм міжнародного співробітництва є участь представників ДНУ (викладачів та студентів) у літніх школах, які проводяться у м. Кобленц. Літня школа дозволяє одержати знання, які поки не входять до традиційного навчального плану, дає можливість студентам і молодим викладачам познайомитися з західноєвропейською системою освіти і значно розширити свій кругозір. Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики здійснює наукове співробітництво з університетом Принстона, відділ хімічної інженерії (проф. К.А. Флудас), а також університетом Флориди, відділ системної інженерії (проф. П.М. Пардалос, голова відділу системної інженерії, заступник директора центру прикладної оптимізації).

Програми мобільності студентів та викладачів

Міжнародна мобільність студентів та викладачів факультету прикладної математики здійснюється у відповідності до положень Болонської декларації. З 2011 року у рамках Угоди про партнерство і співпрацю між Дніпропетровським національним університетом ім. О.Гончара та Університетом дю Мін (м. Ле-Ман, Франція) діє програма двох дипломів
На факультеті прикладної математики реалізується Програма мобільності та отримання двох дипломів: диплому магістратури Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара та диплому магістратури Університету дю Мен (Франція). Студенти навчаються по програмі магістратури на факультеті прикладної математики ДНУ і факультеті наук і технологій Університету дю Мін. В результаті навчання у рамках програми студенти ДНУ отримують два дипломи – український і французький (обидва дипломи - державного зразка, французький признається на усій території Європейського Союзу).
Зараз відбулися два випуски студентів, що навчалися за цією програмою : студенти першого випуску ФПМ А. С. Кабешова і Д. С. Карташов успішно захистилися і отримали дипломи магістра Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончаря і Університету дю Мін. За результатами оцінювання Д. С. Карташов зайняв друге місце в рейтингу академічної успішності серед 29 студентів-французів магістрату Університету дю Мен.
У другому випуску учасниками програми стали вже п'ять студентів ФПМ. За результатами оцінювання студенти ДНУ зайняли третє (Буланенко Роман), восьме (Миняйло Артем), вісімнадцяте (Литвинов Антон), двадцять перше (Саевич Ксения) і двадцять четверте (Котова Юлія) місця з 32-х можливих. Таким чином, два студенти ФПМ ДНУ увійш ли до першої десятки рейтингу (з урахуванням природних труднощів навчання на іноземній мові і адаптації до французької системи освіти).
Усі вищезгадані студенти виграли стипендію Кабінету міністрів України для навчання в університетах Європейського Союзу, крім того двоє з них - стипендію регіону у Франції.
У 2015-2016 навчальному році за програмою обміну навчаються п'ять студентів ФПМ ДНУ Лягушин Павло, Лелюхин Євген, Корецкий Борис, Крилова Тетяна, Севостьянова Галина.
З 2012 р. у рамках Угоди про партнерство була відкрита програма обміну професорсько-викладацького складу. У листопаді 2012 р., доцент Громов В. О. (кафедра обчислювальної математики і математичної кібернетики) проводив лекції з інтелектуального аналізу даних в магістраті Університету дю Мін (Франція).