Кісельова Олена Михайлівна

член-кореспондент Національної академії наук України, академік Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, декан факультету прикладної математики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор фізико-математичних наук, професор


Наукові дослідження пов’язані з сучасними проблемами інформаційних технологій, системного аналізу, оптимізації, обчислювальної математики та інформатики. Вона є засновником теорії неперервних задач оптимального розбиття множин, яка є новим розділом нескінченновимірного математичного програмування. Наукові інтереси Кісельової О.М. тісно перетинаються з напрямком навчального процесу факультету прикладної математики, особливо по відкритим за ініціативою проф. Кісельової О.М. новим спеціальностям «Інтелектуальні системи прийняття рішень» та «Системний аналіз».
За час педагогічної роботи у ДНУ на високому науково-методичному рівні підготувала та прочитала ряд нових провідних курсів:
 • Теорія розпізнавання образів;
 • Методи оптимізації;
 • Дослідження операцій;
 • Чисельні методи лінійного програмування;
 • Методи мінімізації недиференційованих функцій;
 • Основи теорії оптимального керування;
 • Чисельні методи оптимізації;
 • Статистичний аналіз та прогнозування економічних процесів;
 • та інші.
 • Неперервні задачі оптимального розбиття множин;
 • дискретні задачі оптимального розбиття та розподілу множин з нечіткими параметрами;
 • дослідження математичних моделей різних типів транспортних задач.
 • З 1993 року є головою спеціалізованої вченої ради К 08.051.09, а з 2016 року Д 08.051.09 при ДНУ за спеціальностями 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (фіз.-мат. науки).
 • З 1993 керує науковим семінаром «Сучасні питання оптимізації та дискретної математики» при Науковій раді НАН України з проблеми «Кібернетика». Кісельова О.М. є відповідальним редактором збірника наукових праць «Питання прикладної математики та математичного моделювання».
 • З 2003 року є співголовою оргкомітету щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем», яка проводиться у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.
 • З 1999 року – член координаційної ради секції «Обчислювальна математика» НАН України, член Американської Математичної Спілки.
 • З 1993 року Кісельова О.М. здійснює наукове керівництво науково-дослідною лабораторією оптимізації складних систем (НДЛ ОСС).
 • член редакційної колегії журналу «Journal of Optimization, Differential Equations and Their Applications»;
 • член редакційної колегії журналу «System Research and Information Technologies»;
 • член редакційної колегії наукового фахового видання України «Штучний інтелект»;
 • 1993 - отримала індивідуальний грант від Міжнародного Наукового Фонду Дж. Сороса (№ 593).
 • 1998 - нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (№ 36039, наказ № 840-к від 20.11.1998 р.).
 • 2000, 2006 - внесена Американським Біографічним Інститутом у довідник “Who’s Who of Professional & Business Women”.
 • 2003 - присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (№ 1412, указ № 1179 від 15.10.2003 р.).
 • 2008 - нагороджена почесною медаллю «За вірну службу ДНУ».
 • 2011 – диплом за перемогу у конкурсі «Жива історія району» з нагоди 75 річниці утворення Жовтневого району м. Дніпропетровська у номінації: «Краща наукова робота».
 • 2012 - відзначена державною нагородою – орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. (ОК № 031088, указ № 139/2012 від 23.01.2012 р., знак ордена № 2600).
 • 2012 - Академік Академії наук вищої школи України по відділенню інформатики та системного аналізу (диплом № 171 від 15.12.2012 р.)
 • 2014 - Указом Президента України № 274/2014 від 07.03.2014 р. призначена строком на два роки державна стипендія як видатному діячеві освіти.
 • 2015 - обрана членом-кореспондентом НАН України (спеціальність «Образні інформаційні технології»).
 • 2017 - Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (диплом № 7378, указ №101/2017). Тема: Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами.
 • 2017 – Нагороджена ювілейною медаллю «25 років Академії наук вищої школи України» (№ 008 від 01.12.2017 р.).
 • 2018 – Нагороджена медаллю А. М. Макарова «За особые заслуги Южмаша» (удостоверение № 117 Совместным постановлением Генерального директора и Совета директоров №138 от 04.09.2018)
 • 2018 – нагороджена памʼятною відзнакою на честь 100-річчя Національної академії наук України (17.10.2018 р.)
 • 2019 – Подяка від Президентського фонду Леоніда Кучми (від 04.10.2019).
7

Монографія

19

Навчальних посібників

192

Наукових статей

9

Авторських свідоцтв

 

О.М. Кісельовою опубліковано понад 430 наукових праць (з них 7 монографій та 19 навчальних підручників та посібників), вона брала участь більш ніж у 30 міжнародних сімпозіумах, серед яких – в США (1994 р.), Німеччині (1995 р.), Швейцарії (1997 р.). Під науковим керівництвом професора О.М. Кісельової захищені 4 докторські та 18 кандидатських дисертацій.

Наукові
 1. Kazarian A., Blyuss O., Metodieva G., Gentry-Maharaj A., Ryan A., Kiseleva Е.М., Prytomanova O.M., Jacobs I.J., Widschwendter M., Menon U., Timms J.F. Testing breast cancer serum biomarkers for early detection and prognosis in pre-diagnosis samples / British Journal of Cancer (SNIP 2,01) 2017. Vol. 116(4). P. 501–508.
 2. E.Kiseleva, Olga Prytomanova, Sergiy Zhuravel. Mathematical aspects of neuro-fuzzy technology application in project management / Scientific Approaches and Applied Technologies. – Warszawa, 2017. - N 12(31) 2017. – P. 61-70.
 3. Kiseleva E., Prytomanova O., Zhuravel S. Algorithm for Solving a Continuous Problem of Optimal Partitioning with Neurolinguistic Identification of Functions in Target Functional / Journal of Automation and Information Science.- 2018. Vol. 50. - Issue 3.- P. 1-20.
 4. Киселева Е.М. Становление и развитие теории оптимального разбиения множеств -мерного евклідова пространства. Теоретические и практические приложения / Проблемы управления и информатики. – 2018. – № 5. – с. 114-135.
 5. Кісельова О.М. Становлення та розвиток теорії оптимального розбиття множин. Теоретичні і практичні застосування. – Д.: Ліра, 2018. – 532 с.
 6. Kiseleva Elena, Hart Liudmyla, Prytomanova Olha, Kuzenkov Oleksandr. An Algorithm to Construct Generalized Voronoi Diagrams with Fuzzy Parameters Based on the Theory of Optimal Partitioning and Neuro-Fuzzy Technologies / Workshop Proceedings of the 8th International Conference on “Mathematics. Information Technologies. Education”, MoMLeT&DS-2019. – Shatsk, Ukraine, June 2-4, 2019. – Р. 148-162.
 7. Oleg Blyuss, Alexey Zaikin, Valeriia Cherepanova, Daniel Munblit, Elena M. Kiseleva, Olga M. Prytomanova, Stephen W. Duffy, Tatjana Crnogorac-Jurcevic. Development of PancRISK, a urine biomarker-based risk score for stratified screening of pancreatic cancer patients / British Journal of Cancer (2019).
 8. Киселева Е.М., Притоманова О.М., Ус С.А. Решение двухэтапной непрерывно-дискретной задачи оптимального разбиения-распределения с заданным положением центров подмножеств / Кибернетика и системный анализ. – 2020. - № 1.- С.3 –15
 9. Kiseleva E. M., Hart L. L., Prytomanova O. M., Zhuravel S. V. Construction of a generalized voronoi diagram with optimal placement of generator points based on the theory of optimal set partitioning / Matematychni Studii. - Т. 53, № 1. – 2020. - с. 109-112. doi:10.30970/ms.53.1.109–112.
 10. Kiseleva E., Prytomanova O., Zhuravel S. An algorithm for solving locationallocation problem with fuzzy parameters / Scientific discussion. - Praha, Czech Republic, 2020. - Vol 1, No 40. – p. 11-18.
 11. Kiseleva E., Prytomanova O. An algorithm for solving fuzzy optimal partitioning of set problem with location of centers of the subsets / Znanstvena misel journalю Slovenia., 2020. - № 40. – Vol. 1. – P. 19-26.
 12. Киселева Е.М., Гарт Л.Л., Притоманова О.М. Алгоритм построения диаграмм Вороного с оптимальным размещением точек-генераторов на основе теории оптимального разбиения множеств. - Проблемы управления и информатики. – 2020. - № 2. – с. 5-15.
 13. Elena Kiseleva, Olha Prytomanova, Liudmyla Hart. Solving a Two-stage Continuous-discrete Problem of Optimal Partitioning-Allocation with Subsets Centers Placement / Open Computer Science. De Gruyter, 2020. – Vol 10. – Р. 124–136.
 14. Elena Kiseleva, Olga Pritomanova, Vadim Padalko. An Algorithm for constructing additive and multiplicative Voronoi Diagrams Under Uncertainty / Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. - Springer, 2020. – Vol.1246.- P.714-727.
Методичні
 1. Кісельова О.М., Притоманова О.М. Методичні рекомендації до виконання практичних і лабораторних робіт із курсу «Теорія керування». – Д.: РВВ ДНУ, 2018. – 44 с.
 2. Кісельова О.М., Кузенков О.О., Волошко В.Л. Математика. Корисна інформація вступнику ФПМ та досвід проведення пробних тестувань / Навчально-методичний посібник. – Дніпро:Ліра, 2019. – 46 с.
 3. Кісельова О.М., Гарт Л.Л. Математичні методи системного аналізу / Навчальний посібник. – Дніпро: РВВ ДНУ, 2019. – 124 с.