Кісельова Олена Михайлівна

член-кореспондент Національної академії наук України, академік Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, декан факультету прикладної математики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор фізико-математичних наук, професор


Наукові дослідження пов’язані з сучасними проблемами інформаційних технологій, системного аналізу, оптимізації, обчислювальної математики та інформатики. Вона є засновником теорії неперервних задач оптимального розбиття множин, яка є новим розділом нескінченновимірного математичного програмування. Наукові інтереси Кісельової О.М. тісно перетинаються з напрямком навчального процесу факультету прикладної математики, особливо по відкритим за ініціативою проф. Кісельової О.М. новим спеціальностям «Інтелектуальні системи прийняття рішень» та «Системний аналіз». Під науковим керівництвом професора О.М. Кісельової захищені 2 докторські та 17 кандидатських дисертацій.
За час педагогічної роботи у ДНУ на високому науково-методичному рівні підготувала та прочитала ряд нових провідних курсів:
  • Теорія розпізнавання образів;
  • Методи оптимізації;
  • Дослідження операцій;
  • Чисельні методи лінійного програмування;
  • Методи мінімізації недиференційованих функцій;
  • Основи теорії оптимального керування;
  • Чисельні методи оптимізації;
  • Статистичний аналіз та прогнозування економічних процесів;
  • та інші.
З 1993 року Кісельова О.М. здійснює наукове керівництво науково-дослідною лабораторією Оптимізації складних систем. З 1993 року є головою спеціалізованої вченої ради К 08.051.09, а з 2016 р. − Д 08.051.09 при ДНУ за спеціальностями 01.05.01 – Теоретичні основи інформатики та кібернетики, 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи (фіз.-мат. науки). З 1993 керує науковим семінаром “Сучасні питання оптимізації та дискретної математики” при Науковій раді НАН України з проблеми „Кібернетика”. Кісельова О.М. є відповідальним редактором збірника наукових праць “Питання прикладної математики та математичного моделювання”, який внесено до переліку наукових фахових видань з фізико-математичних наук (інформатика). З 2003 року є співголовою оргкомітету щорічної Міжнародної науково-практичної конференції „Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем”, яка проводиться у Дніпропетровському національному університеті. Член Американської Математичної Спілки. У 2000, 2006 роках Кісельова О.М. внесена Американським Біографічним Інститутом у довідник “Who’s Who of Professional & Business Women”. У 1993 році Кісельова О.М. отримала індивідуальний грант від Міжнародного Наукового Фонду Дж. Сороса (№ 593). У 1998 році нагороджена знаком “Відмінник освіти України” (№ 36039, наказ № 840-к від 20.11.1998 р.). У 2003 році присвоєно почесне звання „Заслужений діяч науки і техніки України” (№ 1412, указ № 1179 від 15.10.2003 р.). У 2008 році нагороджена почесною медаллю “За вірну службу ДНУ”. Нагороджена у 2011 р. дипломом за перемогу у конкурсі «Жива історія району» з нагоди 75 річниці утворення Жовтневого району м. Дніпропетровська у номінації: «Краща наукова робота». У 2012 році відзначена державною нагородою – орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. (ОК № 031088, указ № 139/2012 від 23.01.2012 р., знак ордена № 2600), та обрана академіком Академії наук вищої школи України по відділенню інформатики та системного аналізу. Указом Президента України № 274/2014 від 07.03.2014 р. їй була призначена строком на два роки державна стипендія як видатному діячеві освіти. У 2015 році обрана членом-кореспондентом НАН України (спеціальність «Образні інформаційні технології»). У 2017 р. Комітет з Державних премій України присудив премію і нагрудний знак «Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки» (диплом № 7378, указ №101/2017).
5

Монографія

16

Навчальних посібників

168

Наукових статей

9

Авторських свідоцтв

 

Опублікувала понад 370 наукових робіт. Є автором та співавтором 5 монографій та 16 навчальних підручників та посібників, 168 статей, 187 тез доповідей.