Кісельова Олена Михайлівна

член-кореспондент Національної академії наук України, академік Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, декан факультету прикладної математики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор фізико-математичних наук, професор


Наукові дослідження пов’язані з сучасними проблемами інформаційних технологій, системного аналізу, оптимізації, обчислювальної математики та інформатики. Вона є засновником теорії неперервних задач оптимального розбиття множин, яка є новим розділом нескінченновимірного математичного програмування. Наукові інтереси Кісельової О.М. тісно перетинаються з напрямком навчального процесу факультету прикладної математики, особливо по відкритим за ініціативою проф. Кісельової О.М. новим спеціальностям «Інтелектуальні системи прийняття рішень» та «Системний аналіз». Під науковим керівництвом професора О.М. Кісельової захищені 2 докторські та 18 кандидатських дисертацій.
За час педагогічної роботи у ДНУ на високому науково-методичному рівні підготувала та прочитала ряд нових провідних курсів:
 • Теорія розпізнавання образів;
 • Методи оптимізації;
 • Дослідження операцій;
 • Чисельні методи лінійного програмування;
 • Методи мінімізації недиференційованих функцій;
 • Основи теорії оптимального керування;
 • Чисельні методи оптимізації;
 • Статистичний аналіз та прогнозування економічних процесів;
 • та інші.
З 1993 року є головою спеціалізованої вченої ради К 08.051.09, а з 2016 року Д 08.051.09 при ДНУ за спеціальностями 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (фіз.-мат. науки). З 1993 керує науковим семінаром «Сучасні питання оптимізації та дискретної математики» при Науковій раді НАН України з проблеми «Кібернетика». Кісельова О.М. є відповідальним редактором збірника наукових праць «Питання прикладної математики та математичного моделювання». З 2003 року є співголовою оргкомітету щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем», яка проводиться у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. З 1999 року – член координаційної ради секції «Обчислювальна математика» НАН України, член Американської Математичної Спілки. З 2008 року і по теперішній час є деканом факультету прикладної математики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. З 1993 року Кісельова О.М. здійснює наукове керівництво науково-дослідною лабораторією оптимізації складних систем (НДЛ ОСС).
 • 1993 - отримала індивідуальний грант від Міжнародного Наукового Фонду Дж. Сороса (№ 593).
 • 1998 - нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (№ 36039, наказ № 840-к від 20.11.1998 р.).
 • 2000, 2006 - внесена Американським Біографічним Інститутом у довідник “Who’s Who of Professional & Business Women”.
 • 2003 - присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (№ 1412, указ № 1179 від 15.10.2003 р.).
 • 2008 - нагороджена почесною медаллю «За вірну службу ДНУ».
 • 2011 – диплом за перемогу у конкурсі «Жива історія району» з нагоди 75 річниці утворення Жовтневого району м. Дніпропетровська у номінації: «Краща наукова робота».
 • 2012 - відзначена державною нагородою – орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. (ОК № 031088, указ № 139/2012 від 23.01.2012 р., знак ордена № 2600).
 • 2012 - Академік Академії наук вищої школи України по відділенню інформатики та системного аналізу (диплом № 171 від 15.12.2012 р.)
 • 2014 - Указом Президента України № 274/2014 від 07.03.2014 р. призначена строком на два роки державна стипендія як видатному діячеві освіти.
 • 2015 - обрана членом-кореспондентом НАН України (спеціальність «Образні інформаційні технології»).
 • 2017 - Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (диплом № 7378, указ №101/2017). Тема: Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами.
 • 2017 – Нагороджена ювілейною медаллю «25 років Академії наук вищої школи України» (№ 008 від 01.12.2017 р.).
 • 2018 – Нагороджена медаллю А. М. Макарова «За особые заслуги Южмаша» (удостоверение № 117 Совместным постановлением Генерального директора и Совета директоров №138 от 04.09.2018)
6

Монографія

17

Навчальних посібників

168

Наукових статей

9

Авторських свідоцтв

 

О.М. Кісельовою опубліковано понад 400 наукових праць (з них 6 монографій та 17 навчальних підручників та посібників), вона брала участь більш ніж у 30 міжнародних сімпозіумах, серед яких – в США (1994 р.), Німеччині (1995 р.), Швейцарії (1997 р.).