Шевельова Алла Євгенівна

доктор фізико-математичних наук, професор


Наукові інтереси: моделювання нелінійних зон передруйнування для міжфазних дефектів в ізотропних та п’єзоелектричних біматеріалах; методики дослідження крайових задач для рівнянь еліптичного типу в областях з кутовими точками; аналіз особливостей пружно-деформівного стану в околі сингулярних точок; теорія сингулярних інтегральних рівнянь; задачі лінійного спряження у випадку спеціальних класів умов спряження кусково-аналітичних функцій.
 • Математична логіка і теорія алгоритмів;
 • Математичні методи дослідження операцій;
 • Чисельні методи в інформатиці;
 • Методи оптимізації;
 • Обчислювальні методи системного аналізу
 • Моделювання початкового етапу розвитку міжфазної тріщини в п’єзоелектричних матеріалах.
 • Застосування методу сингулярних інтегральних рівнянь до задач механіки руйнування композитних матеріалів з міжфазними тріщинами.
Заступник завідувача кафедри ОМ та МК з наукової роботи.
1

Монографія

12

Навчально-методичних робіт

120

Наукових статей

9

Авторських свідоцтв

 

Загальна кількість публікацій – 108. Опубліковано: понад 95 наукових статей, із них 20 у провідних міжнародних журналах, які входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 12 навчально-методичних робіт.

Статті
 1. Loboda V., Lapusta Y., Sheveleva A. An electrically conducting interface crack with a contact zone in a piezoelectric bimaterial. // International Journal of Solids and Structures. – 2014. – Т. 51. – 63-73.
 2. V. Govorukha, M. Kamlah, A. Sheveleva. Influence of concentrated loading on opening of an interface crack between piezoelectric materials in a compressive field. // Acta Mechanica – 2015 – V. 226. – P. 2379–2391.
 3. Onopriienko O., Loboda V., Sheveleva A., Lapusta Y. Interaction of a conductive crack and of an electrode at a piezoelectric bimaterial interface. – Comptes Rendus Mécanique. – 2018. – Vol. 346, Issue 6. – P. 449-459.
 4. Labibov R. R., Chernyakov Yu. A., Sheveleva A. E., Shevchenko A. G. Strips of localization of plastic deformation. – Archive of Applied Mechanics. – 2018. – Vol. 88, Issue 12. – P. 2221-2230.
Методичні розробки
 1. Кісельова О.М., Шевельова А.Є. Чисельні методи оптимізації: навчальний посібник. Д.: Вид-во ДНУ, 2008. – 208 с. Гриф МОНУ. Лист №1.4/18–Г–2117 від 13.10.08.
 2. Козакова Н.Л., Шевельова А.Є., Черницька О.В. Конспект лекцій із курсу «Математична логіка і теорія алгоритмів» [Текст]/ Н.Л. Козакова, А.Є. Шевельова, О.В. Черницька. – Д.: РВВ ДНУ, 2014. –68 с.
 3. Козакова Н.Л., Шевельова А.Є. Навчальний посібник до вивчення курсу «Теорія алгоритмів та автоматів» [Текст]/ Н.Л. Козакова, А.Є. Шевельова. – Д.: РВВ ДНУ, 2015. –68 с.
 4. Шевельова А.Є. Комп’ютерний практикум з теорії алгоритмів. – Дніпро: Ліра, 2018 – 40 с.