Шевельова Алла Євгенівна

доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри ОМ та МК


Наукові інтереси: моделювання нелінійних зон передруйнування для міжфазних дефектів в ізотропних та п’єзоелектричних біматеріалах; методики дослідження крайових задач для рівнянь еліптичного типу в областях з кутовими точками; аналіз особливостей пружно-деформівного стану в околі сингулярних точок; теорія сингулярних інтегральних рівнянь; задачі лінійного спряження у випадку спеціальних класів умов спряження кусково-аналітичних функцій.
 • Математична логіка і теорія алгоритмів;
 • Математичні методи дослідження операцій;
 • Чисельні методи в інформатиці;
 • Методи оптимізації;
 • Обчислювальні методи системного аналізу.
 • Системні задачі ідентифікації параметрів складних виробів;
 • Математичне моделювання початкового етапу розвитку дефектів у гетерогенних матеріалах;
 • Застосування методу сингулярних інтегральних рівнянь до розв’язання прикладних задач.
Заступник завідувача кафедри ОМ та МК з наукової роботи.
12

Навчально-методичних робіт

52

Наукових статей

 

Список основних публікацій

Наукові:
 1. Шевельова А.Є. Про моделювання привершинних зон тріщини між двома анізотропними матеріалами // Фізико-хімічна механіка матеріалів, № 2, 2000, с. 33–40.
 2. Шевельова А.Є. Розріз між двома ізотропними різнорідними матеріалами в полі стискальних та зсувних напружень // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Механіка. 2013. – Том 21, №5. – Випуск 17, том 1. – С. 10–18.
 3. Loboda V., Lapusta Y., Sheveleva A. An electrically conducting interface crack with a contact zone in a piezoelectric bimaterial. // International Journal of Solids and Structures. – 2014. – Т. 51. – 63-73.
 4. Govorukha V., Kamlah M., Sheveleva A. Influence of concentrated loading on opening of an interface crack between piezoelectric materials in a compressive field. // Acta Mechanica – 2015 – V. 226. – P. 2379–2391.
 5. Govorukha, V., Sheveleva, A., Kamlah, M.A Crack along a part of an interface electrode in a piezoelectric bimaterial under anti-plane mechanical and in-plane electric loadings. – Acta Mech – 2019. – pp 1–14. https://doi.org/10.1007/s00707-019-2364-y.
 6. Kozinov S., Sheveleva A., Loboda V. Fracture behavior of periodically bonded interface of piezoelectric bi-material under compressive–shear loading. –Mathematics and Mechanics of Solids. – 2019. –https://doi.org/10.1177/1081286519838304.
 7. Onopriienko O., Loboda V., Sheveleva A., Lapusta Y. Bond zone model for a conductive crack at the interface of piezoelectric materials under anti-plane mechanical and in-plane electric loadings // ZAMM Journal of Applied Mathematics and Mechanics. – 2019. –e201800230. https://doi.org/10.1002/zamm.201800230.
Методичні:
 1. Кісельова О.М., Шевельова А.Є. Чисельні методи оптимізації: навчальний посібник. Д.: Вид-во ДНУ, 2008. – 208 с. Гриф МОНУ. Лист №1.4/18–Г–2117 від 13.10.08. Козакова Н.Л., Шевельова А.Є., Черницька О.В. Конспект лекцій із курсу «Математична логіка і теорія алгоритмів» [Текст]/ Н.Л. Козакова, А.Є. Шевельова, О.В. Черницька. – Д.: РВВ ДНУ, 2014. –68 с.
 2. Козакова Н.Л., Шевельова А.Є. Навчальний посібник до вивчення курсу «Теорія алгоритмів та автоматів» [Текст]/ Н.Л. Козакова, А.Є. Шевельова. – Д.: РВВ ДНУ, 2015. –68 с.
 3. Шевельова А.Є. Комп’ютерний практикум з теорії алгоритмів. – Дніпро: Ліра, 2018 – 40 с.
 4. Шевельова А.Є. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій». – Дніпро: Ліра, 2018 – 32 с.