Гук Наталія Анатоліївна

завідувач кафедрі комп’ютерних технологій, доктор фізико-математичних наук, професор


Наукові дослідження присвячено проблемам розв’язання нелінійних та обернених задач, зокрема, розвитку метода обернених задач для вибору математичних моделей тонкостінних конструкцій, розв’язанню задач ідентифікації технічного стану спостережуваних тонкостінних систем в екстремальних умовах, прогнозуванню залишкової працездатності деформівних систем з дефектами на основі інтелектуального аналізу параметрів їх деформування, застосуванню нейронних мереж та генетичного алгоритму у задачах ідентифікації параметрів математичних моделей об’єктів, створенню експертних та інтелектуальних навчально-тренувальних систем.
 • Дискретна математика
 • Інтелектуальні системи
 • Обернені задачі
 • Програмне забезпечення інтелектуальних систем
 • Моделювання процесів керування складними системами
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Створення експертної системи для аналізу біржової інформації
 • Ідентифікація властивостей основ споруд методом обернених задач
 • Ідентифікація параметрів моделі збудження серця методом обернених задач
 • Ідентифікація пошкоджень тонкостінної конструкції з використанням нейронної мережі
 • Ідентифікація геометричних параметрів тонкостінної конструкції методом обернених задач
 • Створення дистанційної інтелектуально-тренувальної системи підготовки до розв’язання задач з дисципліни «Дискретна математика»
 • член спеціалізованої вченої ради К 08.051.09 при Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара за спеціальністю 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи»;
 • член спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 при Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара за спеціальністю 01.02.04 – «Механіка деформівного твердого тіла»;
 • член Координаційної ради з питань інформатизації діяльності Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
1

Монографія

5

Навчальних посібників

112

Наукових статей

9

Авторських свідоцтв

 

Перелік важливих публікацій:

Монографія
Н.И. Ободан, Н.А. Гук Обратные задачи в теории тонких оболочек // LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2012. – 252 с.
Статті
 1. N. I. Obodan, N.A. Guk An algorithm of solution of the inverse problem of shell theory// Journal of Mathematical Sciences. – Vol. 173, No. 4. – October, 2012. – P. 1–11
 2. Н.И. Ободан, Н.А. Гук Обернена задача визначення зовнішніх навантажень при деформації тонкостінних оболонок / // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2011. – Вип. 1. – С. 47 – 50.
 3. Ободан Н.І., Гук Н.А. Ідентифікація навантажень за допомогою динамічної нейронної мережі // Машинознавство. – 2013. -№4. – С.38-45.
 4. Ободан Н.І., Гук Н.А. Ідентифікація зовнішніх навантажень, рівень значень яких наближається до критичного// Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2013. -№4. – С.86-93.
 5. Гук Н.А. О корректности решения обратной задачи теории оболочек // Вісник ДНУ. Сер.: Механіка. – 2013. – Т. 21, №5. – С. 42-48.
 6. Гук Н.А. Обратная задача определения функции изменения толщины тонкостенной оболочки при заданной форме деформирования // «Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій». – Дн-вськ: Ліра. Вип. 21. - 2013. – С. 60-68.
Методичні розробки:
 1. Ободан Н.І., Гук Н.А. Створення інтелектуальної системи. - Д.: РВВ ДНУ. – 2001.
 2. Ободан Н.І., Гук Н.А. Обернені задачі ідентифікації моделей. - Д.: Вид-во ДНУ. – 2013.
 3. Гук Н.А. Посібник до вивчення дисципліни «Дискретна математика» - Д.: Вид-во ДНУ. – 2014.