Турчина Валентина Андріївна

доцент, кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри


Наукові дослідження задачі дискретної оптимізації, що відносяться до класів P та NP. Зокрема заслуговують уваги такі питання, як:
 • виділення підкласів задач, для яких можна отримати точні алгоритми поліноміальної складності;
 • вивчення узагальнень задач, які більш адекватно описують прикладні задачі;
 • отримання оцінок для значень цільових функцій, які оптимізуються;
 • постановки багатокритеріальних задач.
 • Теорія прийняття рішень;
 • Паралельні алгоритми і системи;
 • Методи розв’язання задач дискретної оптимізації;
 • Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі.
 • Розробка методів та алгоритмів розв’язання оптимізаційних задач на графах;
 • Моделі методи та алгоритми задач теорії розкладів.
 • Член вченої ради факультету прикладної математики;
 • вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій за спеціальностями 01.05.01 – «Теоретичні основи інформатики та кібернетики», 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи»;
 • заслужений викладач ДНУ;
 • нагороджена медаллю «За вірну службу ДНУ».
1

Монографія

5

Навчальних посібників

112

Наукових статей

9

Авторських свідоцтв

 

Список основних публікацій

Наукові
 1. Бурдюк, В.Я. Алгоритмы параллельного упорядочения: [Текст] / В.Я. Бурдюк, В.А. Турчина– Днепропетровск: ДГУ, 1985. – 84 с.
Методичні
 1. Турчина В.А. Методичні вказівки до вивчення курсу «Теорія прийняття рішень» / В.А.Турчина, Н.К.Федоренко. – Д.: ДНУ, 2010. – 48с.
 2. Турчина В.А. Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі: навч. посіб/ В.А. Турчина, Т.В. Наконечна. – Дніпро, 2017. — 64 с.