Кузенков Олександр Олександрович

кандидат фізико-математичних наук, доцент


Наукові дослідження присвячено якісній теорії диференціальних рівнянь, математичному моделюванню, обчислювальним методам.
  • Візуальне програмування;
  • Системне програмування та операційні системи;
  • Комп’ютерні мережі;
  • Бази даних.
Застосування математичного моделювання та обчислювальних методів під час розв’язування прикладних задач.
  • Заступник декана ФПМ з навчальної роботи;
  • вчений секретар Оргкомітету міжнародної науково-практичної конференції "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем" (MPZIS).
1

Монографія

5

Навчальних посібників

112

Наукових статей

9

Авторських свідоцтв

 

Є автором 33 наукових та однієї методичної праці, 9 статей опубліковані у фахових виданнях, у тому числі 2 у зарубіжних наукових журналах.