Кузенков Олександр Олександрович

кандидат фізико-математичних наук, доцент


Наукові дослідження: математичне моделювання складноорганізованих систем, диференціальні рівняння, якісна теорія диференціальних рівнянь.
 • Візуальне програмування;
 • Алгоритми та структури даних;
 • ООП;
 • Бази даних та інформаційні системи;
 • WEB – програмування.
 • Математичне моделювання складноорганізованих процесів, біфуркацій ний аналіз диференціальних моделей реальних процесів;
 • Прогнозування на основі аналізу WEB-контенту.
 • Заступник декана ФПМ з навчальної роботи;
 • член вченої ради факультету
 • член науково-методичної ради факультету
 • голова бюро забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності факультету
 • вчений секретар Оргкомітету міжнародної науково-практичної конференції "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем" (MPZIS).
1

Монографія

5

Навчальних посібників

112

Наукових статей

9

Авторських свідоцтв

 

Список основних публікацій

Наукові
 1. Kuzenkov, O. Mathematical model of dynamics of homomorphic objects/ Kuzenkov, O., Serdiuk, T., Kuznetsova, A., ...Kuznetsova, Y., Tryputen, M./ CEUR Workshop Proceedings, 2019, 2516, стр. 190–205.
 2. Kuzenkov O. Analysis of phase trajectories of the third - Order dynamic objects/ Kuzenkov O., Kuznetsov, V., Tryputen, N./ 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), 2-6 July 2019, DOI: 10.1109/ UKRCON.2019.8879819, Lviv, Ukraine P. 1235-1243.
 3. Kiseleva E., Hart, L., Prytomanova, O., Kuzenkov O. An algorithm to construct generalized voronoi diagrams with fuzzy parameters based on the theory of optimal partitioning and neuro-fuzzy technologies/ 2019 CEUR Workshop Proceedings / Vol 2386.
 4. Кузенков О.О. Розробка математичної моделі популяційної динаміки резус аглютиногени/ Кузенков О.О., Падалко В.Г. Питання прикладної математики i математичного моделювання. – Д.: ДНУ, 2017. – Вип. 17. – С.125-133.
 5. Kuzenkov O. Bifurcation effects in a degenerate differential model of subpopulation dynamics/ Kuzenkov O., Scernyshenko S. Proceedings - 8th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, EUROSIM 2013. – Cardiff, UK. – 2015. – P. 108-112.
 6. Kuzenkov O. Biffurcation effects in degenerate differential models of subpopulation dynamics/ Kuzenkov O., Chernyshenko S. ECMS2013, 27-th european conference on modelling and simulation. – Norway, 2013. P 211-216.
 7. Кузенков О.О. Класифікаційна система точок рівноваги лінійної системи диференціальних рівнянь третього порядку/ Кузенков О.О. Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Сер. ”фіз.-мат. науки”. – К., 2011. – №3. С.123-127.
 8. Кузенков О.О. Дослідження топологічних та аналітичних взаємозв’язків у моделях математичної екології/ Кузенков О.О. Питання прикладної математики і математичного моделювання. – Д., 2009. – С. 273-278.
 9. Кузенков О.О. Чисельний та якісний аналіз техногенного впливу машинобудування на навколишнє середовище/ Кузенков О.О., Зайцева Т.А. Проблемы машиностроения. – Х., 2009. – С. 62-66.
 10. Кузенков О.О. Якісний аналіз нелінійних біфуркаційних ефектів у диференціальних моделях динамічних процесів/ Кузенков О.О., Зайцева Т.А. Наукові вісті НТУУ КПІ. – К., 2009. – №2. – С. 50 - 54.
 11. Кузенков О.О. Біфуркаційний аналіз диференціальної моделі динаміки субпопуляцій/ Кузенков О.О., Зайцева Т.А., Наук. вісн. Запорізького нац. ун-ту. – Запоріжжя, 2009. – С. 102 – 108.
 12. Кузенков О.О. Чисельний аналіз динаміки гетерогенних популяцій/ Кузенков О.О., Чернишенко С.В., Питання прикладної математики і математичного моделювання. – Д., 2007. – С. 337-346.