Голова бюро з академічної доброчесності: Зайцева Тетяна Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних технологій
Секретар бюро з академічної доброчесності: Годес Юлій Якович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики

Бюро з академічної доброчесності факультету прикладної математики створено на виконання наказу №296 від 30.12.2020. Склад бюро затверджено рішенням вченої ради факультету прикладної математики від 12.01.2021р. протокол №6.

Бюро проводить діяльність у відповідності до Положення про запобігання та виявлення фактів порушення академічної доброчесності у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара

Функції бюро:

  • одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення Кодексу та готувати відповідні висновки;
  • залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;
  • проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики викладачів та студентів;
  • ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з академічної доброчесності, якості освіти та наукової діяльності;
  • готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності у освітню та наукову діяльність Університету;
  • надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання положень Кодексу.

Склад бюро з академічної доброчесності

Зайцева
Тетяна Анатоліївна

кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій, секретар вченої ради ФПМ


Годес
Юлій Якович

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики


Дзюба
Петро Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій


Луценко
Олег Павлович

кандидат технічних наук, доцент кафедри математичного забезпечення ЕОМ


Скляр
Микола Віталійович

студент групи ПС-19-2, голова соціального комітету студентської ради