Кісельова Олена Михайлівна

декан факультету прикладної математики, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор.


Обов’язки: Здійснює планування, організацію та контроль навчальної, наукової, методичної та виховної роботи на факультеті, координує і контролює діяльності підрозділів факультету, забезпечує виконання освітніх програм за спеціальностями.

Кузенков Олександр Олександрович

Заступник декана з навчальної роботи, кандидат фізико-математичних наук


Обов’язки: Здійснює організацію та контроль за навчально-методичною роботою на факультеті, забезпечує своєчасне проведення атестацій студентів по поточній успішності і відвідуваності занять.

Сегеда Надія Євстахіївна

Заступник декана з наукової роботи старший викладач.


Обов’язки: Здійснює керівництво наукової роботою викладачів та студентів, організує участь студентів факультету у олімпіадах, творчих конкурсах.

Сірик Світлана Федорівна

Заступник декана з наукової роботи старший викладач.


Обов’язки: організує культурно-виховну роботу зі студентами, здійснює керівництво підготовкою та проведенням факультетських заходів культурно-виховного характеру.

Сидорова Марина Геннадіївна

Заступник декана з міжнародної діяльності. Кандидат технічних наук.


Обов’язки: здійснює організацію та інформаційну підтримку програм міжнародної співпраці факультету прикладної математики.