Зайцева Тетяна Анатоліївна

Доцент кафедри комп’ютерних технологій, кандидат технічних наук


Сфера наукових інтересів: математичне моделювання соціальних, психологічних та економічних процесів, просторові контактні задачі механіки деформованого твердого тіла, ії розв’язання аналітичними методами, та чисельними із застосуванням сучасних інформаційних технологій.
 • Комп’ютерне моделювання систем та процесів
 • Імітаційне моделювання/li>
 • Системний аналіз та теорія прийняття рішень/li>
 • Проектування систем під мобільні платформи/li>
 • Розробка програмного забезпечення під мобільні платформи/li>
 • Математичне та комп’ютерне моделювання
 • Математичне моделювання складних систем та процесів
 • Проектування баз даних
 • Створення та аналіз моделей конструкцій
 • Розробка програмного забезпечення під мобільні платформи
 • Математичне та комп’ютерне моделювання
 • Секретар вченої ради факультету прикладної математики
 • Секретар екзаменаційної комісії спеціальності 113 Прикладна математика, освітня програма: Інформатика
 

Перелік важливих публікацій:

Монографія
Розв’язання просторових контактних задач для некласичних багатозв’язних областей. Друк. Монография, Дніпропетровськ, Видавництво ДНУ, 2011, 208с. Шишканова Г.А.
Наукові роботи
 1. N. I. Obodan, T. A. Zaitseva, and O. D. Fridman Contact problem for a rigid punch and an elastic half space as an inverse problem// Journal of Mathematical Sciences, Vol. 240, No. 2, July, 2019 – P. 184-193 (Scopus)
 2. Зайцева Т.А., Сірик С.Ф., Фридман О.Д., Захарова В.В. Інформаційна технологія організації моніторингу впливу мотивованого вибору спеціальності студентом на успушність навчання в зво / Актуальнi проблеми автоматизації та iнформацiйних технологiй, Дніпро, Т.23, ДНУ, 2019, с.. (Фах)
 3. Єфремов С.М., Зайцева Т.А. Оптимізація розрахунку гістограми напрямлених градієнтів для розпізнавання зображення/ Питання прикладної математикм і математичного моделювання,- Дніпро, ДНУ, 2019, с.. (Фах)
 4. Зайцева Т.А., Фридман О.Д. Імітаційне моделювання - Дніпро, РВВ ДНУ, 2019, 98с.
 5. Шишканова Г.А., Зайцева Т.А., Фридман О.Д. Про просторову контактну взаємодію по двозв’язним областям з урахуванням тертя// Тези доповiдей 2 міжнародн. науково-практичної конференції пам’яті акдеміка В. І. Мосаковського «Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій», 10-12 жовтня 2019, Дніпро, ДНУ, 2019, c. 134-135.
 6. Зайцева Т.А., Захарова В.В., Сірик С.Ф., Фридман О.Д. Інформаційні технології обробки даних для оцінки тенденцій вибору професії студентами//Тези доповiдей 17 міжнародн. науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення iнтелектуальних систем», 20-22 листопада 2019, Дніпро, ДНУ, 2019, MSSIS-2019, c. 102-103.
 7. Зайцева Т.А., Стольний О. С., Лисиця Н.М., Шишканова Г.А. Розробка програмного забезпечення для контролю та аналізу продаж підприємства// Тези доповiдей 17 міжнародн. науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення iнтелектуальних систем», 20-22 листопада 2019, Дніпро, ДНУ, 2019, MSSIS-2019, 104 с.
 8. Єфремов С.М., Зайцева Т.А., Лисиця Н.М., Беспалова В.О. Розпізнавання образів за допомогою розрахунку гістограми напрямлених градієнтів// Тези доповiдей 17 міжнародн. науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення iнтелектуальних систем», 20-22 листопада 2019, Дніпро, ДНУ, 2019, MSSIS-2019, c. 99-100.
Методичні роботи
 1. Гук Н.А., Зайцева Т.А., Лисиця Н.М. Методичні настанови до проходження переддипломної практики студентами спеціальності 113-Прикладна математика. - Дніпро.: РВВ ДНУ. – 2019, 32 с.
 2. Верба О.В., Зайцева Т.А., Лисиця Н.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Бази даних та інформаційні системи", 2019, 16 с., (репозиторій ДНУ)
 3. Зайцева Т.А., Дзюба П.А., Фридман О.Д. «Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Розробка програмного забезпечення під мобільні платформи»», 2019, 36 с. (репозиторій ДНУ).