Сидорова Марина Геннадіївна

кандидат технічних наук, доцент кафедри МЗЕОМ


Наукові інтереси: інтелектуальний аналіз даних, кластерний аналіз часових рядів, методи штучного інтелекту, методи теорії прийняття рішень, структури даних, soft skills, людський фактор у розробці програмного забезпечення, теорія комунікацій, групова динаміка.
 • Алгоритми та структури даних;
 • Групова динаміка і комунікації;
 • Математичні основи представлення знань;
 • Методи штучного інтелекту.
Розробка математичного та програмного забезпечення аналізу даних, експертних систем та систем підтримки прийняття рішень.
 • Заступник декана з міжнародної діяльності;
 • куратор груп ПЗ-13у-1, ПМ-15-2.
 
15

Статей

1

Навчальних посібників

 

Перелік важливих публікацій:

Наукові:
 1. Байбуз О. Г. Інформаційна технологія нечіткої кластеризації багатовимірних часових рядів на прикладі гідрохімічного моніторингу ріки Самара / О. Г. Байбуз, М. Г. Сидорова // Науковий вісник Національного гірничого університету. Дніпропетровськ, – 2014. – № 4. – С. 11–18.
 2. Байбуз О. Г. Інформаційна технологія кластеризації даних у часовому періоді спостережень / О. Г. Байбуз, М. Г. Сидорова // Системні дослідження та інформаційні технології. Київ, – 2013. – № 4. – С. 59–66.
 3. Байбуз О. Г. Кластеризация неэквидистантных временных рядов гидрохимического мониторинга / О. Г. Байбуз, М. Г. Сидорова // Вестник Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева. – Астана, 2013. – № 4. – С. 84–90.
 4. Сидорова М. Г. Застосування ансамблів алгоритмів для підвищення стійкості результатів кластеризації / М. Г. Сидорова // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2013. – Т.17. – С.22 –29.
 5. Sidorova M. Information technology of cluster analysis of monitoring facilities with time-varying features / M. Sidorova // The European Scientific and Practical Congress “Global scientific unity 2014”, 26-27 September 2014 Prague, Vol. 1, P. 137-139.
 6. Sidorova M. Information technology of evaluation and improvement the quality of cluster analysis / M. Sidorova // Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science (TCSET-2012) : the ХІth International Conference, February 21–24, 2012: Proceedings. – Lviv – Slavske, 2012. – С. 271.
Методичні розробки:
 1. Інформаційна технологія аналізу динаміки інвалідності. Навч.-метод. посіб. МОНМС України / Хобзей М. К., Іпатов А. В., Дроздова І. В., Ханюкова І. Я., Мацуга О. М., Сидорова М. Г., Байбуз Т. О., Махлін Н. О.– Д.: Пороги, 2011. – 269 с.