Козакова Наталія Леонідівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри ОМ та МК


Наукові інтереси: Прямі та обернені плоскі контактні задачі за односторонньої взаємодії пружних тіл.
 • Математична логіка і теорія алгоритмів;
 • Системи і методи прийняття рішень;
 • Методи оптимізації (вибіркові розділи);
 • Методи обчислень (додаткові розділи);
 • Теорія керування;
 • Системи штучного інтелекту;
 • Обернені задачі;
 • Аналіз статистичної складності.
 • Голова профбюро ФПМ;
 • куратор гр. ПМ-21м-1, ПС-21м-1.
 • Дослідження операцій;
 • Оптимальне керування в економіці;
 • Системи і методи прийняття рішень;
 • Варіаційні методи розв'язання систем нелінійних рівнянь.
17

Наукових статей

13

Навчально-методичних видань

44

Тез конференцій

2

Патенти на корисну модель

 

Список основних публікацій

Наукові
 1. Obodan N. I. Identification of the additional exposure zone for ensuring a complete contact of the two-layered system / N. I. Obodan, N. A. Guk, N. L. Kozakova // Eastern - European Journal of Еnterprize Technologies. – 2017. – № 5/7(89). – P. 23 – 29. doi: 10.15587/1729-4061.2017.109674.
 2. Ободан Н. И. Нелинейное деформирование двухслойной плоской криволинейной системы / Н. И. Ободан, Н. А. Гук, Н. Л. Козакова // Проблемы машиностроения. – 2017. – Том 2, № 3. – С. 32– 39.
 3. Ободан Н. И. Идентификация зоны с односторонними связями в области контакта двух слоев методом обратных задач / Н. И. Ободан, Н. А. Гук, Н. Л. Козакова // Вісник Дніпропетровського університету: Серія «Механіка неоднорідних структур». – 2017. – Вип. 2 (21). – С. 124–137.
 4. Гук Н. А., Козакова Н. Л. Розшарування тришарової основи під дією нормального навантаження / Н. А. Гук, Н. Л. Козакова // ISSN 0130–9420. Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2018. – 61, № 3. – Львів. – 2018. – С. 78 – 88.
 5. Варех Н.В. Дослідження асимптотичної поведінки розв’язків одного класу систем диференціальних рівнянь з відхиленням аргументу / Н.В. Варех, Н. Л. Козакова, А.О. Лаврентьєва // Питання прикладної математики і математичного моделювання. – Дніпро. – 2019. – Вип.19. – С. 33 – 40.
 6. Guk N. A., Kozakova N. L. Delamination of a three-layer base under the action of normal loading // J. Math. Sci. – 2021. – 254, No. 1. – P. 89–102.
Методичні:
 1. Кузьменко В.І., Козакова Н.Л. Конспект лекцій із курсу "Числові методи математичної фізики": навч. посібн. – Д.: РВВ ДНУ, 2013. – 48 с.
 2. Козакова Н.Л., Шевельова А.Є. Конспект лекцій із курсу "Математична логіка та теорія алгоритмів"": навч. посібн. – Д.: РВВ ДНУ, 2014. – 80 с.
 3. Варех Н.В., Д’яченко М.П., Козакова Н.Л. Лекції із курсу "Алгебра та геометрія" Навчальний посібник Д.: Видавництво ДНУ. – 2014. – 196 с.
 4. Козакова Н.Л. Навчальний посібник до вивчення курсу "Теорія алгоритмів та автоматів"/ Н.Л. Козакова, А.Є. Шевельова // Д.: РВВ ДНУ. – 2015. – 64 с.
 5. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи обчислювального інтелекту» / Л.Т Бойко, Н.Л. Козакова, О.С. Хамхотько. – Дніпро : РВВ ДНУ ім. Олеся Гончара, 2021. – 32 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Сучасні середовища програмування» / Н.Л. Козакова, О.С. Магас. – Дніпро : РВВ ДНУ ім. Олеся Гончара, 2021. – 24 с.