Козакова Наталія Леонідівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри ОММК


Наукові інтереси: математичне моделювання задач теорії пружності. Вплив зовнішнього навантаження на характер розшарування основи.
 • Математичне моделювання;
 • Математичні методи дослідження операцій;
 • Математична логіка та теорія алгоритмів;
 • Методи збурень;
 • Моделювання природничих процесів;
 • Обернені задачі;
 • Сучасні середовища програмування.
 • Голова профбюро ФПМ;
 • куратор гр. ПА-17-1.
 • Дослідження розшарування тришарової основи під дією комбінованого навантаження.
 • Ідентифікація зони додаткового впливу на верхній шар основи для запобігання можливого відриву шару при експлуатаційному навантаженні.
 • Дослідження нелінійної поведінки двошарової криволінійної системи.
 • Ідентифікація відриву верхнього шару двошарової основи при аварійних зовнішніх впливах.
12

Навчально-методичних видань

13

Наукових статей

32

Тез конференцій

2

Патенти на корисну модель

 

Перелік важливих публікацій:

Статті
 1. Ободан Н. И. Нелинейное поведение слоя, лежащего на упругом полупространстве / Н. И. Ободан, Н. А. Гук, Н. Л. Козакова // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: Ліра. – 2016. – Вип. 25. – С.146-157.
 2. Ободан Н. И. Контактное взаимодействие слоя с основанием при комбинированном нагружении / Н. И. Ободан, Н. А. Гук, Н. Л. Козакова // Вісник ЗНУ. Фіз.-мат.науки. – 2016. – №2. – С.182 – 191.
 3. Ободан Н. И. Нелинейное деформирование двухслойной плоской криволинейной системы / Н. И. Ободан, Н. А. Гук, Н. Л. Козакова // Проблемы машиностроения.– 2017. – Том 2, № 3 – С.32 – 39.
 4. Obodan, N. I. Identification of the additional exposure zone for ensuring a complete contact of the two-layered system [Text] / N. I. Obodan, N. A. Guk, N. L. Kozakova // Eastern- European Journal of Еnterprize Technologies. – 2017. – № 5/7(89). – P. 23 – 29. doi: 10.15587/1729-4061.2017.109674.
Методичні розробки:
 1. Варех Н.В., Д’яченко М.П., Козакова Н.Л. Навчальний посібник "Лекції із курсу "Алгебра та геометрія""/Д.: Видавництво ДНУ, 2014. – 196 с.;
 2. Козакова Н.Л., Шевельова А.Є. Навчальний посібник до вивчення курсу "Теорія алгоритмів та автоматів"/ Д.: РВВ ДНУ, 2015. – 64 с.;
 3. Кузьменко В.І., Козакова Н.Л. Конспект лекцій із курсу "Числові методи математичної фізики" навчальний посібник Д.: РВВ ДНУ, 2013. – 48 с.