Козакова Наталія Леонідівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри ОМ та МК


Наукові інтереси: математичне моделювання задач теорії пружності. Вплив зовнішнього навантаження на характер розшарування основи.
 • Методи оптимізації;
 • Математична логіка і теорія алгоритмів;
 • Дослідження операцій;
 • Сучасні середовища програмування;
 • Теорія прийняття рішень;
 • Нейронечіткі технології;
 • Основи обчислювального інтелекту.
 • Голова профбюро ФПМ;
 • куратор гр. ПА-17-1.
 • Дослідження розшарування тришарової основи під дією комбінованого навантаження;
 • Ідентифікація зони додаткового впливу на верхній шар основи для запобігання можливого відриву шару при експлуатаційному навантаженні;
 • Дослідження нелінійної поведінки двошарової криволінійної системи;
 • Ідентифікація відриву верхнього шару двошарової основи при аварійних зовнішніх впливах;
 • Дослідження поведінки розв’язків диференціально-функціональної системи;
 • Методи моделювання транспортного потоку.
15

Наукових статей

12

Навчально-методичних видань

35

Тез конференцій

2

Патенти на корисну модель

 

Список основних публікацій

Наукові
 1. Obodan N. I. Identification of the additional exposure zone for ensuring a complete contact of the two-layered system / N. I. Obodan, N. A. Guk, N. L. Kozakova // Eastern - European Journal of Еnterprize Technologies. – 2017. – № 5/7(89). – P. 23 – 29. doi: 10.15587/1729-4061.2017.109674.
 2. Ободан Н. И. Нелинейное деформирование двухслойной плоской криволинейной системы / Н. И. Ободан, Н. А. Гук, Н. Л. Козакова // Проблемы машиностроения. – 2017. – Том 2, № 3. – С. 32– 39.
 3. Ободан Н. И. Идентификация зоны с односторонними связями в области контакта двух слоев методом обратных задач / Н. И. Ободан, Н. А. Гук, Н. Л. Козакова // Вісник Дніпропетровського університету: Серія «Механіка неоднорідних структур». – 2017. – Вип. 2 (21). – С. 124–137.
 4. Гук Н. А., Козакова Н. Л. Розшарування тришарової основи під дією нормального навантаження / Н. А. Гук, Н. Л. Козакова // ISSN 0130–9420. Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2018. – 61, № 3. – Львів. – 2018. – С. 78 – 88.
 5. Варех Н.В. Дослідження асимптотичної поведінки розв’язків одного класу систем диференціальних рівнянь з відхиленням аргументу / Н.В. Варех, Н. Л. Козакова, А.О. Лаврентьєва // Питання прикладної математики і математичного моделювання. – Дніпро. – 2019. – Вип.19. – С. 33 – 40.
Методичні:
 1. Кузьменко В.І., Козакова Н.Л. Конспект лекцій із курсу "Числові методи математичної фізики": навч. посібн. – Д.: РВВ ДНУ, 2013. – 48 с.
 2. Козакова Н.Л., Шевельова А.Є. Конспект лекцій із курсу "Математична логіка та теорія алгоритмів"": навч. посібн. – Д.: РВВ ДНУ, 2014. – 80 с.
 3. Варех Н.В., Д’яченко М.П., Козакова Н.Л. Лекції із курсу "Алгебра та геометрія" Навчальний посібник Д.: Видавництво ДНУ. – 2014. – 196 с.
 4. Козакова Н.Л. Навчальний посібник до вивчення курсу "Теорія алгоритмів та автоматів"/ Н.Л. Козакова, А.Є. Шевельова // Д.: РВВ ДНУ. – 2015. – 64 с.