Факультет видає два фахових збірника наукових праць, які виходять щорічно: "Питання прикладної математики і математичного моделювання" (відповідальний редактор О.М. Кісельова), "Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій" (відповідальний редактор О.Г. Байбуз)

З 2003 року під науковим керівництвом професора Кісельової О.М. працює науковий семінар «Сучасні питання оптимізації та дискретної математики» при Науковій раді НАН України з проблеми «Кібернетика», який включено ВАКом України до переліку тих семінарів, що можуть проводити експертизу кандидатських та докторських дисертацій з оптимізації (вчений секретар семінару – доцент Кузенков О.О.).

З 2003 року на базі факультету, кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики проводиться щорічна міжнародна наукова конференція “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем”. XVI Міжнародна науково-практична конференція "MPZIS-2018" була присвячена 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Загалом за 16 років історії учасниками конференції стали більше 2500 фахівців з багатьох міст України та з Австрії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Сполучених Штатів Америки.