Дзюба Петро Анатолійович

Доцент кафедри комп’ютерних технологій, кандидат технічних наук


Сфера наукових інтересів: експериментальні випробування механічних конструкцій, Алгоритми кусково-поліноміальної апроксимації даних, Аналіз даних, Інформаційні технології, Алгоритми та моделювання впливу агресивного середовища на несучу здатність конструкцій
 • Архітектура і програмне забезпечення обчислювальних систем
 • Програмування
 • Інформатика
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Інформаційні технології
 • Механіка тонкостінних конструкцій
 • Інтренет-програмування
 • Корозійне зношування конструкцій
 • Сплайн-регресійний аналіз
 • Моделювання руху космічних тіл
1

Монографія

7

Навчально-методичних видань

20

Наукових статей

71

Теза конференцій

 

Перелік важливих публікацій:

Монографія
Несуча здатність циліндричних оболонок з отворами. Д.: Ліра, 2014, 224 с. (монографія) 13 др. арк.
Статті
 1. Дзюба П.А. Экспериментальное исследование устойчивости цилиндрических оболочек, ослабленных круговыми отверстиями при кручении / А.П. Дзюба, Є.Ф. Прокопало, П.А. Дзюба // «Проблемы прочности». Київ. 2017 – № 6, C. 111 – 121. (SCOPUS)
 2. Дзюба П.А. Стійкість циліндричних оболонок, навантажених крутячим моментом по відрізках дуг направляючого кола / Є.Ф. Прокопало, П.А. Дзюба // Theoretical foundations of civil engineering: Polish-Ukrainian Transactions Warsaw, -2013, -Vol. 21, pp. 211-216
 3. Дзюба П.А. Експериментальне дослідження стійкості ортотропної циліндричної оболонки, навантаженої неоднорідним по колу крутним моментом / П.А. Дзюба // Вісник дніпропетровського університету, сер.: механіка, -2013, -Вип. 17, -Т. 2, -С. 69-74
 4. Дзюба П.А. Алгоритм кусково-поліноміальної апроксимації даних експериментальних випробувань / П.А. Дзюба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Сер.: фіз.-мат. науки, -2013, -Вип. 3, -С. 128-130
 5. Дзюба П.А. Устойчивость цилиндрических оболочек с квадратными отверстиями при неоднородном осевом сжатии / А.П. Дзюба, Є.Ф. Прокопало, П.А. Дзюба // Теоретическая и прикладная механіка, -2013, -Вип. 6(25), -С. 59-66
 6. Дзюба П.А. Експериментальні дослідження залежності критичної сили циліндричної оболонки від кількості форми та розміру отворів / А.П. Дзюба, Є.Ф. Прокопало, П.А. Дзюба // Сучасні проблеми механіки і математики // В 3-х т. // Під ред. Р.М. Кушніра, Б.Й. Пташника –Л.: ін-т ППММ ім. Я.С. Підстригача НАНУ, -2013, -Т.2, -С. 203-205
 7. Дзюба П.А. Експериментальне дослідження стійкості циліндричних оболонок з двома круговими отворами при неоднорідному осьовому стиску / Є.Ф. Прокопало, П.А. Дзюба // Theoretical foundations of civil engineering: Polish-Ukrainian Transactions Warsaw 2014, -Vol. 22, -Part II, pp. 9-12
Посібники
 1. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни «Бази даних та інформаційні системи». Д.: Ліра, 2015, 76 с.
 2. Ілюстративний довідник форм втрати стійкості циліндричних оболонок з отворами при статичному навантаженні. Д.: Ліра, 2015, 56 с.
 3. Посібник для вивчення дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін в вищій школі». Д.: Ліра, 2015, 24 с.