Білобородько Оксана Іванівна


Наукові дослідження: питання аналізу та прогнозування динамічних рядів, відновлення пропущених значень в статистичних даних; питання захисту програмного забезпечення та даних від різного роду атак; стеганографічний захист мультимедійної інформації; інформаційний пошук, аналіз та обробка графічних зображень.
 • Операційні системи;
 • Людино-машинна взаємодія;
 • Моделювання та аналіз програмного забезпечення;
 • Безпека програм та даних;
 • Аналіз динамічних рядів.
  Прогнозування коротких та неповних часових рядів, результатів спортивних подій; Реалізація нейротехнології до аналізу часових рядів; Розробка програмного забезпечення прогнозування на базі методу К-найближчих сусідів; Розробка програмного забезпечення розрахунку досяжності в мережі; Розробка системи захисту програмних продуктів від несанкціонованої модифікації структури; Розробка програмних засобів захисту комерційного програмного забезпечення від дослідження коду; Реалізація стеганографічних методів приховування інформації в цифрових зображеннях; Реалізація технології цифрових водяних знаків для виявлення атак на цифрові зображення; Проектування та розробка веб-додатку побудови та дослідження ЦВЗ методами статистичної стеганографії; Розробка програмного забезпечення автоматичного додавання тегів при розміщенні зображення в каталозі; Розробка програмного забезпечення пошуку зображень в каталозі Реалізація алгоритмів контурного аналізу для групування об’єктів на зображеннях.
 • Куратор групи ПЗ-16-2
15

Статті

1

Навчальних посібника

53

Тези та матеріали конференцій

 

Перелік важливих публікацій:

Наукові
 1. Белобородько О.И. Определение показателей надежности сложных систем с помощью аппарата нестационарных марковских процессов // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. наук. пр.  Дніпропетровськ: Навчальна книга. Т. 3. 2000 р. – С. 25-30.
 2. Белобородько О.И. Приближение непрерывной функции интенсивности в среднем / О.И. Белобородько, А.Ф. Приставка // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. наук. пр.  Дніпропетровськ: ДНУ. Т.4, 2001 р. – C.77-86.
 3. Белобородько О.И. Изотонное оценивание функции интенсивности отказов изделий авиационной техники // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. наук. пр.  Дніпропетровськ: Навчальна книга. Т. 5. 2001 р. – C. 131-140.
 4. Белобородько О.И. Стратегии моделирования показателей функционирования космических аппаратов при длительном хранении / О.И. Белобородько, О.Г. Байбуз // Праці П’ятої Української конференції з автоматичного управління «Автоматика-98», Ч.ІІІ.  Київ: НТУУ «Київський політехнічний інститут». 1998 р. – С 15-20.
 5. Білобородько О.І. Відтворення сплайн-розподіду Вейбулла методом квантилів за цензурованими даними / О.І. Білобородько, І.В. Мозгова // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. наук. пр.  Дніпропетровськ: Навчальна книга. Т. 12. 2008 р. – C. 131-140.
 6. Lachmayer R. Parameter Estimation of Mixture Distributions using Evolutionary Modeling for Evaluation of Optomechatronic Systems / R. Lachmayer, I. Mozgova, S. Stephan, K. Kuznetsov, О. Biloborod’ko // TU Ilmenau, 2011, IWK 56
 7. Долгіх А.О. Знаходження оптимальних значень параметрів адаптивних моделей прогнозування часових рядів з використанням генетичного алгоритму / А.О. Долгіх., О.І. Білобородько, О.Г. Байбуз // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. наук. пр. – Дніпро. Т. 20. 2016 р. – С. 11-22.
Методичні розробки:
 1. Білобородько О.І. Аналіз динамічних рядів: навч. посіб./ О.І. Білобородько, Т.Г. Ємел’яненко. – Д.: РВВ ДНУ, 2014. – 80 с.