Наконечна Тетяна Всеволодівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент


Наукові дослідження: теорія наближення, педагогіка вищої школи.
 • Дискретна математика;
 • Методи оптимізації та дослідження операцій;
 • Математичні методи дослідження операцій;
 • Обчислювальні методи теорії оптимізації;
 • Теорія синергетичних систем;
 • Автоматизація бізнес-процесів;
 • Методологія та організація наукових досліджень;
 • Аналіз статистичної складності;
 • Вступ до спеціальності;
 • Основи теорії самоорганізації.
 • Аналіз, моделювання та прогнозування фінансових та економічних показників, соціально-економічних процесів;
 • Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення процесів управління;
 • Математичні моделі інформаційного протиборства;
 • Застосування системного аналізу у вимірі та дослідженні електронного Уряду;
 • Використання нейронних мереж для аутентифікації;
 • Дослідження оптимальності в багатокритеріальних задачах.
1

Монографія

5

Навчальних посібників

112

Наукових статей

9

Авторських свідоцтв

 

Список основних публікацій

Наукові
 1. Nikulin, A. System approach in modeling and research of metal processes: monograph/ A. Nikulin, T. Nakonechnaya, V. Peremitko. − LAP LAMBERT Academic publishing Germany, 2021. − 96 p.
 2. Наконечная Т.В. Некоторые вопросы теории приближения функций и ее приложений: монография/Т.В. Наконечная. – LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2014. – 4,2 д.а
 3. Кластерные решения проблем в металлургии, энергетике и образовании. Коллективная монография. – Д.: Лира, 2014. – 14 д.а.
Методичні
 1. Наконечна Т.В. Дискретна математика. Практикум/ Т.В. Наконечна. – Дніпро: Біла К.О., 2019. – 6,2 д.а.
 2. Турчина В.А. Методика фахових дисциплін у вищій школі/ В.А.Турчина, Т.В.Наконечна. – Дніпро, РВВ ДНУ, 2018.– 44 с.
 3. Наконечна Т.В. Організація комп’ютерних мереж/ Т.В. Наконечна, О.О. Кузенков, А.В. Рудяков. – Д.: Ліра, 2017. – 100с.
 4. Нікулін О.В. Математика: навчальний посібник для технічних університетів/ О.В. Нікулін, Т.В. Наконечна. – Дніпро: Біла К.О., 2017. – 6,2 д.а.
 5. Наконечна Т.В. Загальні та спеціальні розділи вищої математики для самостійної роботи студентів інженерних та природничо-наукових напрямків: навч. посіб./ Т.В. Наконечна, О.В Нікулін. – Дніпро: Біла К.О., 2016. – 16,2 д.а.
 6. Нікулін О.В. Вища математика: факти і формули, задачі і тести: навч. посіб. / О.В. Нікулін, Т.В. Наконечна. – Дніпро: Біла К.О., 2015. – 15,3 д.а.