Наконечна Тетяна Всеволодівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент


Наукові дослідження присвячені задачам, пов’язаним з наближенням неперервно-диференційо-ваних функцій локальними сплайнами мінімального дефекту, задачам відновлення функцій; використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі викладання математичних дисциплін та для забезпечення якості самостійної роботи студентів, використання предметного моделювання в дидактиці фахової освіти.
  • Обчислювальні методи;
  • Чисельні методи в інформатиці;
  • Дискретна математика;
  • Автоматизація бізнес-процесів.
  • Застосування методів системного аналізу у дослідженні кризисних явищ;
  • Системний підхід до розробки інформаційної системи побудови математичної моделі гетерогенного об’єкту;
  • Розробка компонент підсистеми дослідження структури системі за допомогою графів;
  • Імітаційне моделювання в системах масового обслуговування;
  • Аналіз, моделювання та прогнозування епідеміологічних процесів в Україні.
Бере активну участь у організаційній роботі кафедри (підготовка ліцензійної та акредитаційної справ, тощо), у методичному забезпеченні навчального процесу кафедри.
1

Монографія

5

Навчальних посібників

112

Наукових статей

9

Авторських свідоцтв

 

Автор та співавтор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій серед яких 4 монографії, 16 навчально-методичних посібників (5 з них отримали гриф МОН України).