Притоманова Ольга Михайлівна

доктор фізико-математичних наук, професор кафедри ОМ та МК


Наукові дослідження: сучасні проблеми оптимізації, числові методи нескінченновимірного математичного програмування в нечітких умовах, математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
 • Методи оптимізації та дослідження операцій;
 • Математичні моделі задач оптимального розбиття множин;
 • Теорія нечітких множин та нечіткої логіки;
 • Нейронечіткі технології;
 • Системи управління знаннями;
 • Математична економіка;
 • Економетричне моделювання.
 • Розробка алгоритмів розв’язання нелінійних задач оптимального розміщення-розбиття в нечітких умовах;
 • Методи ідентифікації нелінійних об’єктів на основі нечітких баз знань;
 • Математичні методи системного аналізу соціально-економічних процесів.
 • Заступник голови Вченої ради ФПМ;
 • голова науково-методичної ради ФПМ;
 • член бюро забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності факультету.
1

Монографія

5

Навчальних посібників

112

Наукових статей

Авторських свідоцтв

 

Список основних публікацій

Наукові
 1. Kiseleva E.M., Prytomanova O.M., Hart L.L., Kuzenkov A.A. An Algorithm to Construct Generalized Voronoi Diagrams with Fuzzy Parameters Based on the Theory of Optimal Partitioning and Neuro-Fuzzy Technologies // Modern Machine Learning Technologies and Data Science Workshop. Proc. 1st International Workshop MoMLeT&DS 2019. Shatsk, Ukraine, June 2-4, 2019, CEUR-WS.org, online. р. 148-162.
 2. Kiseleva E.M., Prytomanova O.M., Zhuravel S.V. Algorithm for Solving a Continuous Problem of Optimal Partitioning with Neurolinguistic Identification of Functions in Target Functional // Journal of Automation and Information Science. – 2018. – Vol. 50. – Issue 3. – P. 1-20].
 3. Притоманова О.М., Журавель С.В. Застосування r-алгоритму до оптимізації параметрів нечіткої моделі // Питання прикладної математики і математичного моделювання. – Д.: ДНУ, 2017. – Вип. 17. – С. 188-198.
 4. Киселева Е.М., Притоманова О.М., Шаравара В.В., Журавель С.В. Объектно-ориентированный подход к программной реализации алгоритма решения нелинейных задач оптимального разбиения множеств // Питання прикладної математики і математичного моделювання. – Д.: ДНУ, 2017. – Вип. 17. – С. 87-95.
 5. Elena M. Kiseleva, Olga M. Prytomanova, Sergey V. Zhuravel Valuation of Startups Investment Attractiveness Based on Neuro-Fuzzy Technologies // Journal of Automation and Information Sciences – 2016. – DOI: 10.1615 / JAutomatInfScien.v48.i9.10. – P. 1-22.
Методичні
 1. Кісельова О.М., Притоманова О.М. Методичні рекомендації до виконання практичних і лабораторних робіт із курсу «Теорія керування». - Д.: РВВ ДНУ, 2018. – 44 с.
 2. Притоманова О.М., Турчина В.А. Методичні рекомендації до виконання й оформлення курсових робіт. - Д.: РВВ ДНУ, 2018. – 40 с.