Притоманова Ольга Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент


Наукові дослідження пов’язані з методами оптимізації та дослідженням операцій, математичними методами, моделями та інформаційними технологіями в економіці.
  • Математична економіка;
  • Теорія керування;
  • Системи управління знаннями;
  • Методи оптимізації та дослідження операцій.
  • Розробка алгоритму розв’язання нелінійних задач оптимального розміщення-розбиття;
  • Метод ідентифікації нелінійних об’єктів на основі нечітких баз знань;
  • Математичні методи аналізу галузевих ринків праці;
  • Математичні методи системного аналізу ринку праці у ІТ-сфері;
  • Заступник голови Вченої ради ФПМ;
  • Голова науково-методичної ради ФПМ.
1

Монографія

5

Навчальних посібників

112

Наукових статей

9

Авторських свідоцтв

 

Автор та співавтор понад 50 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. трьох монографій та дванадцяти навчальних посібників.