XХ  Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» (MSSIS–2022)

ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА З ПРОГРАМУВАННЯ 2022
22.12.2022
Передноворічне вітання від вченої ради ФПМ
30.12.2022
Показати всі

XХ  Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» (MSSIS–2022)

23-25 листопада 2022 року на базі факультету прикладної математики відбулася ХХ Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» (MSSIS-2022), яку протягом вже двадцяти років Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара проводить разом із Інститутом кібернетики НАН України імені В.М. Глушкова,  Інститутом прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Київським національним університетом імені Т. Шевченка.

Оргкомітет конференції очолює декан факультету прикладної математики ДНУ, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор фізико-математичних наук, професор Олена Кісельова.

За всю історію своєї роботи конференція зібрала понад 550 вчених із США, Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі, України. Вітчизняні наукові школи представляють фахівці з Дніпра, Києва, Харкова, Львова, Ужгорода, Запоріжжя, Полтави, Кропивницького, Тернополя, Кам’янського та інших міст. Встановлено наукові контакти й організовано співпрацю з такими зарубіжними провідними навчальними закладами, як Уорікський університет, Бізнес-школа Уорік, м. Ковентрі (Англія); Університет Хартфордшира (Англія); Університет штату Флорида, Державний університет Мідл Теннессі, м. Мерфрісборо, шт. Теннессі (США).

Метою конференції є надання можливості вченим з різних країн світу зібратися, щоб обговорити актуальні наукові проблеми, пов’язані зі створенням інтелектуальних систем прийняття рішень, їх математичних основ, технологій програмування, а також питання застосування математичних моделей, методів та сучасних технологій обчислень в техніці, економіці, біології, медицині та інших областях людської діяльності.

Привабливим є те, що участь у конференції беруть молоді вчені, аспіранти та студенти, які вже добре розуміють актуальність наукових досліджень у сучасному світі новітніх технологій та необхідність своєї особистої участі в розв’язанні наукомістких проблем.

Конференцію організовано у дистанційному форматі з використанням відеозв’язку на платформі Zoom.

Фото:  Ректор Дніпровського національного університеті імені Олеся Гончара, доктор хімічних наук, професор Сергій Оковитий


Фото: Декан факультету прикладної математики ДНУ, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Олена Кісельова та вчений секретар конференції, кандидат фізико-математичних наук, доцент Олександр Кузенков

Вітаючи учасників міжнародної конференції, ректор Дніпровського національного університеті імені Олеся Гончара, заслужений діяч науки і техніки України, доктор хімічних наук, професор Сергій Оковитий відзначив зростаючу роль сучасних математичних методів у прикладних дослідженнях та різноманіття питань, які планується обговорити на конференції. Він також наголосив, що застосування комп’ютерного моделювання, інтелектуальних методів та технологій обчислень зараз є актуальним для різних галузей знань.

У привітальному слові до учасників конференції декан факультету прикладної математики Олена Кісельова відзначила, що конференція є популярним форумом фахівців із прикладної математики, інтелектуальних систем прийняття рішень, системного аналізу та новітніх інформаційних технологій. Доповіді учасників конференції, які присвячено проблемам комп’ютерного моделювання, вдосконаленню методів обчислень та алгоритмів, залучають широку наукову спільноту до участі у конференції.

Особливу зацікавленість присутніх викликали пленарні доповіді, які було присвячено моделюванню сценарного аналізу планування розвитку підземної інфраструктури мегаполісу в умовах екологічних, техногенних і терористичних загроз (член-кореспондент НАН України (відділення Інформатики) Н.Д. Панкратова, Інститут прикладного системного аналізу, НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського); розв’язанню двоетапної транспортної задачі з невідомими потребами споживачів (професор П.І. Стецюк, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України); розробці комбінованих метаеврістик в задачах транспортної логістики (професор І.В. Козін, Запорізький національний університет); розробці нової концепції розв’язування задач розміщення та покриття з використанням сучасних пакетів обчислювальної геометрії (професор С.В. Яковлєв, Лодзинський політехнічний університет, Польща); оптимізації компресії ізопланатичних цифрових зображень дистанційного зондування за інформаційними критеріями (професор Корчинський В.М., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).

Роботу конференції було організовано за десятьма секціями: «Нейронечіткі технології», «Експертні системи та системи, що навчають», «Математичне і програмне забезпечення систем штучного інтелекту», «Інтелектуальні системи прийняття рішень і системи підтримки прийняття рішень у технічних і економічних системах управління та у бізнесі», «Інженерія знань», «Розпізнавання образів», «Використання інтелектуальних систем у навчальному процесі», «Інформаційні технології обробки даних для прийняття рішень», «Системний аналіз складних систем різної природи», «Інформаційні технології в органах державної влади та місцевого самоврядування».

До оргкомітету конференції надійшли тези доповідей від представників закладів вищої освіти, науково-дослідних інститутів та організацій України та інших країн світу. Учасниками заходу стали близько 200 фахівців. У секційних засіданнях взяли участь аспіранти, студенти магістратури та бакалаврату. У своїх доповідях вони висвітлювали питання комп’ютерного моделювання, застосування нейромережевих технологій та алгоритмів машинного навчання, технологій паралельних обчислень, розробки та аналітики Web-додатків. Крім виголошення доповідей, науковці активно обмінювалися досвідом, брали участь в обговореннях і дискусіях.

Найкращі доповіді, рекомендовані науковим комітетом конференції, будуть опубліковані у двох фахових збірниках наукових праць Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара  «Питання прикладної математики і математичного моделювання» (серія: «Фізико-математичні науки») і «Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій» (серія: «Технічні науки»).

У рішенні, ухваленому конференцією, відзначено доцільність її подальшого проведення на постійній основі.  Визнано високий науковий рівень доповідей учасників конференції і рекомендовано вагомі наукові праці, представлені учасниками конференції, до друку у вітчизняних профільних наукових виданнях. Наголошено, що захід сприяє підвищенню престижу науки в Україні, заохоченню молодих науковців до проведення наукових досліджень, зростанню рівня фундаментальних і прикладних досліджень та розробок у галузях прикладної математики, штучного інтелекту й суміжних галузях знань.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

семнадцать + три =