20–22 листопада 2019 року відбулася ХVІI Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем MPZIS-2019»

Пропонуємо до ознайомлення статтю «Навіщо ВНЗ і IT-компаніям співпрацювати? Досвід RubyGarage і факультету прикладної математики ДНУ»
24.11.2019
7 грудня 2019 року — День відкритих дверей
03.12.2019
Показати всі

20–22 листопада 2019 року відбулася ХVІI Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем MPZIS-2019»

20 – 22 листопада 2019 року на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара відбулася ХVІI Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем MPZIS-2019».

Співорганізаторами заходу виступили Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Київський національний університет імені Тараса Шевченка, товариство з обмеженою відповідальністю та іноземними інвестиціями «ISD» та IT компанії з розроблення програмного забезпечення «RubiGarage» і «Кастом солюшинз».

Оргкомітет конференції очолили співголови – ректор Дніпровського національного університету (ДНУ) імені Олеся Гончара член-кореспондент НАН України Микола Поляков та декан факультету прикладної математики ДНУ імені Олеся Гончара член-кореспондент НАН України Олена Кісельова.

У привітальному слові до учасників конференції Олена Кісельова відзначила, що конференція є популярним форумом фахівців із прикладної математики, інтелектуальних систем прийняття рішень, системного аналізу та новітніх інформаційних технологій. Вона нагадала, що конференція проводиться у рік святкування 100-річного ювілею з дня народження академіка Володимира Моссаковського. Також цього року відбувається святкування 60-річного ювілею кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики факультету прикладної математики ДНУ ім. Олеся Гончара. Зацікавленість широкої наукової спільноти участю у форумі демонструє, що тут обговорюються найактуальніші проблеми комп’ютерного моделювання, методів обчислень, розроблення алгоритмів.

Учасників конференції привітав також провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України член-кореспондент НАН України Юрій Крак. Він побажав усім учасникам конференції цікавих доповідей, плідних дискусій та професійних зустрічей. Національну академію наук України також представляли члени-кореспонденти Наталія Панкратова і Юрій Стоян.

У роботі конференції взяли участь 298 науковців, серед них – представники навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, організацій, підприємницьких структур з України та фахівці зі США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії, Білорусі.

Унікальністю конференції є участь у її роботі наукової молоді. Це 83 молоді науковці, серед них студенти бакалаврату та магістратури, аспіранти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. В їхніх доповідях висвітлювалися питання комп’ютерного моделювання, застосування сучасних методів і алгоритмів машинного навчання, технологій проектування програмного забезпечення, розроблення й аналітики Web-додатків.

Особливу зацікавленість присутніх викликали пленарні доповіді, присвячені розробленню методу класифікації даних на основі багатовимірного шкалювання та кусково-лінійного розділення (член-кореспондент НАН України Юрій Крак); застосуванню r-Алгоритму для моделювання криволінійних обводів та профілів (доктор фізико-математичних наук Петро Стецюк); розробленню теорії геометричного проєктування (доктор фізико-математичних наук Сергій Яковлев), використанню генетичних підходів при розв’язанні оптимізаційних задач (доктор фізико-математичних наук Ігор Козін), підходам щодо економічної організації децентралізації (доктор фізико-математичних наук Володимир Горбачук), застосуванню варіаційного підходу до задач розбиття множин (доктор фізико-математичних наук Петро Когут), побудові граничних форм багатоспектральних видових даних дистанційного зондування (доктор технічних наук Володимир Корчинський).

Роботу конференції було організовано за десятьма секціями: «Нейронечіткі технології», «Експертні системи та системи, що навчають», «Математичне і програмне забезпечення систем штучного інтелекту», «Інтелектуальні системи прийняття рішень і системи підтримки прийняття рішень у технічних і економічних системах управління та у бізнесі», «Інженерія знань», «Кластеризація і розпізнавання образів», «Використання інтелектуальних систем у навчальному процесі», «Інформаційні технології обробки даних для прийняття рішень», «Системний аналіз складних систем різної природи», «Інформаційні технології в органах державної влади та місцевого самоврядування».

У роботі секційних засідань взяли участь і роботодавці – представники IT-фірм «Кастом солюшинз» та «Ruby Garage». Вони розповіли про сучасні комп’ютерні проекти, для участі у виконанні яких може бути запрошено студентів факультету прикладної математики зазначеного університету.

Крім виголошення доповідей, науковці активно обмінювалися досвідом, брали участь в обговореннях і дискусіях.

Найкращі доповіді, рекомендовані науковим комітетом конференції, будуть опубліковані у двох фахових збірниках наукових праць Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара «Питання прикладної математики і математичного моделювання» (серія: «Фізико-математичні науки») і «Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій» (серія: «Технічні науки»), які входять до наукометричних баз наукових видань.

В ухваленому конференцією рішенні відзначено доцільність її подальшого проведення на постійній основі. Вирішено визнати високий науковий рівень доповідей і рекомендувати наукові праці, представлені учасниками конференції та обговорені протягом її роботи, до друку у вітчизняних профільних наукових виданнях. Наголошено, що захід сприяє підвищенню престижу науки в Україні, заохоченню молодих науковців до здійснення наукових досліджень, зростанню рівня фундаментальних і прикладних досліджень та розробок у галузі штучного інтелекту й суміжних галузях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

восемнадцать − 14 =