Акредитація освітньо-професійної програми «Інформатика» спеціальності 113 Прикладна математика за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Відповіді до пробного тестування в форматі ЗНО від 8.12.2018 р.
09.12.2018
Урочиста церемонія випуску магістрів 2018 року!
31.01.2019
Показати всі

Акредитація освітньо-професійної програми «Інформатика» спеціальності 113 Прикладна математика за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

У Дніпровському національному університеті  імені Олеся Гончара з 18 по 20 грудня 2018 року, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 7 грудня 2018 р. № 2712-л, відбувалась робота експертної комісії з акредитації освітньо-професійної програми «Інформатика» спеціальності 113 Прикладна математика  за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

До складу комісії увійшли – голова комісії Литвин Василь Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка» та Лов’янова Ірина  Василівна,          доктор педагогічних наук, доцент кафедри математики та методики її навчання Державного вищого навчального закладу «Криворізький державний педагогічний університет».

Перевіривши наявність та достовірність документів, що забезпечують правові основи діяльності, експертна комісія зазначає, що Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара має в повному обсязі оригінали установчих документів, що відповідають вимогам акредитації, юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою «Інформатика» зі спеціальності 113 Прикладна математика  за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Під час проведення експертизи члени комісії поспілкувалися з викладачами кафедри комп’ютерних технологій та дізналися, як організовано навчальний процес, як готується навчально-методичне забезпечення навчального процесу та проводиться  науково-дослідна робота. Голова експертної комісії зазначив, що доброю практикою є те, що тематика дипломних робіт магістрів освітньо-професійної програми «Інформатика» формується відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри  та пов’язана з проблематикою підприємств, з якими укладені договори на працевлаштування випускників, а також у відповідності з актуальними прикладними задачами народного господарства України.

Завідувач кафедри розповіла, що при формуванні освітньо-професійної програми «Інформатика» враховано думку фахівців з ІТ-галузі, на факультеті прикладної математики неодноразово проводилісь круглі столи, на яких обговорювалась структурно-логічна схема підготовки за спеціальністю 113 Прикладна математика та зміст дисциплін компютерної підготовки.

Завдяки такому підходу до формування змісту освітньої програми працевлаштування випускників освітньо-професійної програми «Інформатика», як правило, відбувається у сфері ІТ-індустрії. Проведений аналіз свідчить, що випускники освітньо-професійної програми «Інформатика» спеціальності 113 Прикладна математика мають досить короткий термін адаптації на робочому місці. За роки існування кафедри підготовлено багато висококваліфікованих фахівців для підприємств у сфері ІТ, які успішно працюють в Україні та за її межами, зокрема у КБ «Приватбанк», ISD, DataArt, AMCBridge, LuxSoft, SoftServe, RubyGarage, EPAM та ін.

Цікавим для членів експертної комісії стало те, що усі викладачі кафедри комп’ютерних технологій входять до складу Асоціації IT-Dnipro Community, яка  об’єднує представників ІТ-індустрії, освіти та регіональної влади для розвитку галузі інформаційних технологій.

Спілкування експертів зі співробітниками кафедри комп’ютерних технологій

Для оцінювання якості знань, набутих студентами під час навчання, та з метою перевірки об’єктивності даних самоаналізу оцінки залишкових знань здобувачів вищої освіти експертами було проведено комплексні контрольні роботи з дисципліни циклу загальної підготовки — «Методологія та організація наукових досліджень», та двох дисциплін циклу професійної підготовки — «Прикладні обчислювальні технології» і «Моделювання складних систем».

Під час проведення комплексних контрольних робіт експерти поспілкувалися зі студентами магістратури кафедри комп’ютерних технологій та побажали їм гідно продемонструвати рівень підготовки.

Виступ голови експертної комісії перед студентами освітньо-професійної програми «Інформатика»

 

Виконання комплексних робіт студентами кафедри комп’ютерних технологій під час експертної перевірки

Здійснений експертною комісією аналіз результатів виконання комплексних контрольних робіт, перевірки звітів практик, матеріалів з захисту курсових робіт за попереднім випуском дозволив зробити висновки, що студенти добре засвоїли програмний матеріал, виявили достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок в передбаченому навчальними програмами обсязі та вміють самостійно вирішувати практичні й теоретичні  питання.

Також експертна комісія відзначила, що привабливою особливістю навчання за освітньо-професійною програмою «Інформатика» є міжнародна мобільність студентів, яка здійснюється у відповідності до положень Болонської декларації. З 2011 р. у рамках Угоди про партнерство і співпрацю між Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара та Університетом дю Мен (м. Ле-Ман, Франція) діє програма двох дипломів. Слід зазначити, що зараз за цією програмою на факультеті наук і технологій університету дю Мен (Франція) навчаються студенти освітньо-професійної програми «Інформатика» спеціальності 113 «Прикладна математика» Простяк Марія (2 курс магістратури), Андріяш Павло, Басан Дмитро, Хохлов Олександр (1 курс магістратури).

Практична підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, яку організовано у формі науково-дослідної практики проходить  на базі підприємств IT-галузі.

Під час проведення експертизи освітньої діяльності кафедри комп’ютерних технологій відбулась зустріч експертів з деканом факультету прикладної математики, членом-кореспондентом Національної академії наук України, професором Оленою Михайлівною Кісельовою. Під час зустрічі мова йшла про рівень наукових публікацій викладачів закладів вищої освіти, про спільні проекти у сфері освіти, які пропонує керівництво факультету прикладної математики разом з  Асоціацією IT-Dnipro Community.

Зустріч с деканом факультету прикладної математики членом-кореспондентом Національної академії наук України, професором О.М. Кісельовою

 Експертів з акредитації також зацікавив Пам’ятний знак на честь сторіччя Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара під промовистою назвою «Лекторій», який прикрашає територію біля головного корпусу ДНУ. Під час екскурсії експерти дізналися, що кожен із сімнадцяти стільців має назву: «Президент», «Прем’єр-міністр», «Олімпійський чемпіон» тощо, що символізує узагальнений образ успішних випускників університету, крім того стільці символізують нові ідеї та смисли, до яких треба прагнути. Збоку на кожному стільці є QR-код, тож приклавши до нього смартфона, можна зайти на сайт проекту й дізнатися все про нього. На сайті також є сторінка «Селфі», куди потрапляють усі фото з #лекторійінсталяція, а також сторінка «Супер-люди», присвячена видатним випускникам університету, які досягли значних висот у політиці, спорті, науці та інших сферах.

Також експерти Василь Литвин та Ірина Лов’янова відвідали фото – галерею, присвячену видатним випускникам та досягненням Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, у приміщенні головного корпусу університету.

Екскурсія до «Лекторію»

Отже, експертна комісія МОН України зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Інформатика» зі спеціальності 113 Прикладна математика галузі знань 11 Математика та статистика за другим (магістерським) рівнем Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Чекаємо на позитивне рішення МОН України.

Завідувач кафедри комп’ютерних технологій,

професор Наталія Гук

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

12 − один =