ВЕЛЬМИШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ, СТУДЕНТИ, ВИКЛАДАЧІ, БАТЬКИ, КОЛЕГИ!

Щиро вітаємо Вас на сайті факультету прикладної математики славного Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара – одного з найвідоміших і найпрестижніших вищих навчальних закладів України. Девіз нашого факультету: елітарність, фундаментальність комп’ютерної та математичної підготовки, гарантований успіх у науці, виробництві й бізнесі. Факультет має ліцензію на підготовку бакалаврів за 4-ма програмами:

  • Прикладна математика, освітня програма Комп’ютерне моделювання та технології програмування;
  • Системний аналіз;
  • Інформаційні системи та технології;
  • Інженерія програмного забезпечення;
Також факультет має ліцензію на підготовку магістрів за 4 програмами:
  • Прикладна математика, освітня програма Інформатика;
  • Прикладна математика, освітня програма Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи;
  • Інженерія програмного забезпечення;
  • Системний аналіз;
На факультеті здійснюється підготовка аспірантів за спеціальностями:
  • Прикладна математика;
  • Інженерія програмного забезпечення.
На факультеті навчається більше 700 студентів за денною формою та близько 100 студентів за заочною, 30 аспірантів і докторантів, які обрали факультет прикладної математики як гарант отримання якісної освіти та успішної кар'єри.

До послуг студентів - високий науковий і педагогічний потенціал наших викладачів, сучасні навчальні аудиторії з комп'ютерним обладнанням, бібліотечні ресурси. Якісна освіта - це найцінніший, найдорожчий капітал, який людина набуває в житті. І якщо ви докладете достатньо сил до отримання знань, то фундаментальна та практично спрямована освіта, яку ви отримаєте на факультеті прикладної математики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, може стати основою вашого успішного подальшого життя.

Факультет готує висококваліфікованих фахівців для сфери інформаційних технологій: розробників алгоритмів і програмного забезпечення, програмістів, інженерів з автоматизованих систем керування, спеціалістів з проектувалння баз даних та експертних систем, фахівців в області програмної інженерії, обчислювальної техніки і мережевих технологій, системних аналітиків для роботи в державних, банківських і промислових структурах.

Знання, набуті на нашому факультеті, дозволяють випускникам успішно реалізувати себе на підприємствах, в компаніях, в тому числі і міжнародних. Відсоток працевлаштованих випускників наближається до 100%. Вступайте на факультет прикладної математики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, отримуйте високоякісну освіту і ставайте конкурентоспроможним фахівцем у сфері інформаційних технологій!

З повагою і найкращими побажаннями, Кісельова Олена Михайлівна, член-кореспондент Національної академії наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, декан факультету прикладної математики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор фізико-математичних наук, професор