Волошко Віктор Леонідович

доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри ОМ та МК


Наукові дослідження: математичне моделювання оптимального вибору параметрів граничної задачі неоднорідного бігармонічного рівняння, дослідження розв’язків інтегральних рівнянь
 • Основи системного аналізу;
 • Алгоритми і аналіз складності;
 • Економетричне моделювання;
 • Математичні методи дослідження операцій;
 • Вища математика (вибіркові розділи);
 • Теорія ймовірностей і математична статистика;
 • Основи системного аналізу;
 • Елементарна математика на рівні конкурсних вимог для вступу до вишів.
 • Розв’язування граничних задач для рівнянь еліптичного типу;
 • Дослідження розв’язків інтегральних рівнянь, знаходження оптимальних параметрів граничних задач рівнянь математичної фізики.
Грамота за високий рівень організації пробного тестування з математики на факультеті.
1

Монографія

 

Список основних публікацій

Наукові
 1. Досвід встановлення міжпредметних зв’язків при викладанні дискретної математики та основ системного аналізу / Тези доповідей XYІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечнення інтелектуальних систем».–Д., Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, 18 – 20 листопада 2020 року.– с.264–265.
 2. Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики ДНУ підтверджує його класичний статус/ «Питання прикладної математики і математи-чного моделювання», Збірник наукових праць.Вип.19 – Дніпро: Ліра, 2019р. – С.182–188.
 3. О геометрически нелинейном изгибе пластин сложного очертания Прикладная механика. Киев: АН УССР, 1988. Т.24, №7. С.83-89.
 4. Про один ефективний розв’язок неоднорідного бігармонічного рівняння та постановки оптимізаційних задач // “Питання прикладної математики і математичного моделювання”. – Дніпропетровськ: видавництво «Ліра», 2014р. С.22–29.
 5. Ефективний розв’язок неоднорідного бігармонічного рівняння як основа для постановки задачі оптимізації // Тези доповідей XV Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем». – Дніпро, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, 22 – 24 листопада 2017 року.
 6. Щодо розв’язування крайової задачі теорії пластин для областей складної форми/ «Питання прикладної математики і математи-чного моделювання», Збірник наукових праць.Вип.19 – Дніпро: Ліра, 2019р. – С.41–50
Методичні
 1. Пробне тестування як засіб підвищення рівня математичної підготовки абітурієнта/ Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Консорціуми університетів: забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти України та їхньої конкурентоспромож-ності».– Д., Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, 20 – 21 жовтня 2020 року.– с. 168 – 170.
 2. Практичні заняття з вищої математики із застосуванням елементів тестових технологій. Навчальний посібник Дніпопетровськ. РВВ ДНУ, 2010. 60 с.
 3. Диференціальні рівняння. Практикум з вищої математики із застосуванням тестових технологій. Дніпопетровськ: РВВ ДНУ, 2012. 80 с.
 4. Карплюк В.І. Моторний В.П Тестування з математики в Дніпропетровському національному університеті. Математика. Шкільний світ. №9(409), березень,2007. С.5 -15.
 5. Досвід проведення пробного тестування з математики Науково-методичний альманах «Нива знань». – Дніпро, 2017, №2.– С.9 – 11.
 6. Математика. Корисна інформація вступнику ФПМ та досвід проведення пробних тестувань. Навчально-методичний посібник Дніпро: Ліра, 2019. – 46с.