Тонкошкур Ілля Сергійович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук


Наукові інтереси: застосування чисельних і аналітичних методів розв’язання задач механіки рідини і газа. Чисельне моделювання процесів розповсюдження забруднень в оточуючому середовищі. Моделювання плівкових течій рідини, течій реологічно складних рідин. Математичне моделювання в медицині.
 • Чисельні методи в інформатиці;
 • Математичні моделі механіки суцільного середовища;
 • Асимптотичні методи;
 • Чисельні методи розв’язання задач математичної фізики;
 • Основи нелінійного аналізу.
 • Моделювання процесів розповсюдження забруднень в пористому середовищі;
 • Моделювання течій рідкої плівки по поверхні твердого тіла;
 • Моделювання автотранспортних потоків;
 • Чисельне моделювання течій в’язкопластичної рідини.
 • Куратор академічної групи;
 • профорієнтаційна робота серед абітурієнтів щодо вступу в ДНУ.
1

Монографія

5

Навчальних посібників

112

Наукових статей

9

Авторських свідоцтв

 

Перелік важливих публікацій:

Статті
 1. Тонкошкур И.С. Применение метода малого параметра к решению задачи о вязком слое // Вопросы прикладной математики и математического моделирования - Днепропетровск : ДГУ, 1991. – С. 84-88.
 2. Тонкошкур И.С. Численное моделирование турбулентных течений около асимметричных тел // Труды VII международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики".– Херсон: ХГТУ, 1997. – С. 147-148.
 3. Тонкошкур И.С. Математическое моделирование течения жидкой пленкипо конической поверхности// Питання прикладної математики і математичного моделювання.– Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 284-291.
 4. ТонкошкурІ.С., Шинкаренко А.О. Чисельне моделювання взаємодії свердловин з потоком ґрунтових вод // Прикладні проблеми аерогідромеханіки та тепломасопереносу: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ, ДНУ, 2010.– С. 190-191.
 5. Дудник А.С. Моделирование течения вязкопластической жидкости по поверхности тела вращения / А.С. Дудник, И.С. Тонкошкур // Питання прикладної математики і математичного моделювання. - Д. : ДНУ, 2014. - С. 98-104.
 6. Санто О.В. Математичне моделювання течій двошарової рідкої плівки по поверхні твердого тіла / О.В. Санто, І.С. Тонкошкур // Питання прикладної математики і математичного моделювання. – Д. : ДНУ, 2014. – С. 200-206.
 7. Тонкошкур И.С. Математическое моделирование взаимодействия двухслойной жидкой плёнки с газовым потоком / И.С. Тонкошкур // Питання прикладної математики і математичного моделювання. – Д. : ДНУ, 2017. – С. 220-225.