Магас Олексій Сергійович

асистент кафедри ОМ та МК


Наукові дослідження: нейронні мережі, паралельні алгоритми, обернені задачі, алгоритми та структури даних.
 • Алгоритми і структури даних;
 • Бази даних та інформаційні системи;
 • Візуальне програмування;
 • Нейронні мережі;
 • Обернені задачі;
 • Об’єктно-орієнтоване програмування;
 • Організація баз даних та знань;
 • Розподілена обробка інформації;
 • Системне програмування і операційні системи;
 • Сучасні мови програмування;
 • Web-програмування та Internet-технології.
9

Наукових статей

9

Тез доповідей

 

Список основних публікацій

Наукові
 1. Obodan, N.І., Guk, N.А. & Magas, A.S. J Math Sci (2018) 231: 678. https://doi.org/10.1007/s10958-018-3844-7
 2. Obodan, N. I., Mahas, O. S., & Gromov, V. A. (2017). Nonlinear Inverse Problems for Von Karman Equations: A Neural Network Approximation. Asian Research Journal of Mathematics, 7(3), 1-9. https://doi.org/10.9734/ARJOM/2017/37856
 3. Ободан Н. Нейромережеві моделі обернених задач для нелінійних еліптичних крайових задач / Н. Ободан, Н. Гук, О. Магас // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. - 2016. - Вип. 35. - С. 58-63.