Магас Олексій Сергійович

асистент кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики


Наукові дослідження присвячено застосуванню нейронних мереж для розв’язування обернених задач. Дослідження теоретичних питань існування та єдиності розв’язку нелінійних задач. Дослідження поведінки нейронних мереж різної архітектури та nature-inspired алгоритмів оптимізації
1

Монографія

5

Навчальних посібників

112

Наукових статей

9

Авторських свідоцтв