Магас Олексій Сергійович

асистент кафедри ОМ та МК


Наукові дослідження: нейронні мережі, паралельні алгоритми, обернені задачі, алгоритми та структури даних.
9

Наукових статей

9

Тез доповідей

 

Список основних публікацій

Наукові
  1. Obodan, N.І., Guk, N.А. & Magas, A.S. J Math Sci (2018) 231: 678. https://doi.org/10.1007/s10958-018-3844-7
  2. Obodan, N. I., Mahas, O. S., & Gromov, V. A. (2017). Nonlinear Inverse Problems for Von Karman Equations: A Neural Network Approximation. Asian Research Journal of Mathematics, 7(3), 1-9. https://doi.org/10.9734/ARJOM/2017/37856
  3. Ободан Н. Нейромережеві моделі обернених задач для нелінійних еліптичних крайових задач / Н. Ободан, Н. Гук, О. Магас // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. - 2016. - Вип. 35. - С. 58-63.