Кузьменко Василь Іванович

доктор фізико-математичних наук, професор


Наукові інтереси: контактні задачі механіки деформівного тіла. Варіаційні методи. Обернені задачі механіки. Проблеми біомеханіки. Математичне моделювання в металургії, біології, гірництві.
 • Математичне моделювання;
 • Чисельні методи математичної фізики;
 • Нелінійні процеси та моделі;
 • Варіаційні методи аналізу математичних моделей. Метод скінченних елементів;
 • Основи математичного моделювання.
 • Варіаційні методи в математичному моделювання;
 • Розв’язання обернених задач;
 • Проблеми контактної взаємодії.
 • член спеціалізованої вченої ради Д 18.051.10 при Дніпропетровському національному університеті
Лауреат нагороди Ярослава Мудрого АН Вищої школи України
3

Монографії

8

Навчально-методичних видань

160

Наукових статей

4

Авторських свідоцтва

 

Перелік важливих публікацій:

Статті
 1. Компьютерное моделирование процессов обработки металлов давлением". Дн-ськ, 2005. – 440 с.;
 2. Решение на ЭВМ задач пластического деформирования". – Киев. – 1990. – 136 с.;
 3. Kuz’menko V.I., Mykhalchuk H.Y. Contact problems of motion of elastic bodies along hard surfaces / Journal of mathematical sciences. – 2014 – 201, No 1. – P. 99– 110.
Методичні розробки:
 1. Навчальний посібник "Варіаційні методи аналізу математичних моделей" . – Дн-ськ, 120 с.;
 2. Навчальний посібник "Вступ до системного аналізу" – Дн-ськ. 160 с.