Сидорова Марина Геннадіївна

кандидат технічних наук, доцент кафедри МЗЕОМ


Наукові інтереси: машинне навчання, deep learning, deep reinforcement learning, аналіз та обробка зображень, інтелектуальний аналіз даних різної природи, в тому числі результатів моніторингу, кластерний аналіз, структури даних, soft skills, групова динаміка.
 • Алгоритми та структури даних;
 • Системи штучного інтелекту;
 • Групова динаміка і комунікації;
 • Сучасні концепції інженерії програмного забезпечення;
 • Інженерія знань.
Розробка та дослідження моделей аналізу й обробки інформації різної природи методами машинного навчання; створення систем штучного інтелекту.
 • Заступник декана з міжнародної діяльності на громадських засадах;
 • Координатор програми двох дипломів між ДНУ та Університетом м. Мен (Франція);
 • Член вченої ради ФПМ;
 • Виконавець розрахунку та розподілу навчального навантаження між викладачами кафедри математичного забезпечення ЕОМ;
 • Секретар секцій «Математичне та програмне забезпечення комп'ютерних систем», «Математичні та програмні засоби обробки і аналізу даних» наукової конференції за підсумками науково-дослідної роботи ДНУ імені Олеся Гончара;
 • Куратор групи ПЗ-19-2.
21

Статей

2

Навчальних посібників

1

Методична розробка

 

Перелік важливих публікацій:

Наукові:
 1. О. G. Baybuz, M. G. Sydorova, Y. O. Rudakova Online-system of plants identification by photo images // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. – Д: Ліра, 2019. Т.23.
 2. О. Г. Байбуз, М.Г. Сидорова, Т. В. Вершиніна Інформаційна технологія аналізу динаміки швидкості реакції операторів // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. – Д: Ліра, 2018. Т.22. С. 77-86
 3. P. Pidhornyi M. Sidorova Software for spatio-temporal trajectory analysis and pattern mining // Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET): Lviv – Slavske, 2018. – P. 958 – 961.
 4. О. G. Baybuz, M. G. Sidorova, Y. D. Siniehina, A. D. Siniehina Software "ProImg" of content-aware cataloging, searching and editing images // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. – Дніпропетровськ: Ліра, 2017. Т.21. C.11-20.
 5. O.Baybuz, M. Sidorova, A.Polonska Information technology of multi-criteria quality evaluation and increase of the clustering results sustainability // Power Engineering and Information Technologies in Technical Objects Control. 2016 Annual Proceedings. – London: Taylor & Francis Group: CRC Press/Balkema, 2016. P. 109 – 117
 6. Байбуз О.Г., Сидорова М.Г., Лапец О.В. Інформаційна технологія кластерного аналізу результатів психологічного тесту в умовах невизначеності // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2016. – Т.20. – C. 3–10.
 7. Байбуз О.Г., Сидорова М.Г., Сидорова Л.П. Інформаційно-аналітична система моніторингу поверхневих вод «AnalIT» // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2015. – Т.19. – С.103 –111.
 8. Сидорова М.Г., Колдунова А.А. Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2014. – Т.18. – С.60 –66. Застосування методів кластерного аналізу при дослідженні компонент вектора індукції за даними японських геомагнітних обсерваторій
 9. Байбуз О.Г., Сидорова М.Г. Інформаційна технологія нечіткої кластеризації багатовимірних часових рядів на прикладі гідрохімічного моніторингу ріки Самара // Науковий вісник Національного гірничого університету. 2014. – № 4. – С. 11–18.
 10. Ипатов А.В., Дроздова И.В., Ханюкова И.Я., Мацуга О.М., Сидорова М.Г. Подходы к анализу динамики инвалидности вследствие болезней системы кровообращения в Украине // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. Москва. 2014. №2 . – C. 30-35.
 11. Байбуз О. Г. Інформаційна технологія кластеризації даних у часовому періоді спостережень / О. Г. Байбуз, М. Г. Сидорова // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2013. – № 4. – С. 59–66.
 12. Байбуз О. Г. Кластеризация неэквидистантных временных рядов гидрохимического мониторинга / О. Г. Байбуз, М. Г. Сидорова // Вестник Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева. – Астана, 2013. – № 4. – С. 84–90.
 13. Сидорова М. Г. Застосування ансамблів алгоритмів для підвищення стійкості результатів кластеризації / М. Г. Сидорова // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2013. – Т.17. – С.22 –29.
 14. И. В. Дроздова, О. Н. Мацуга, М. Г. Сидорова, С. С. Панина, В. В. Храмцова Подходы к анализу и прогнозированию первичной инвалидности вследствие болезней органов дыхания // Український пульмонологічний журнал. 2013, No 4, С. 11–18.
 15. Байбуз О. Г. Групування пунктів гідрохімічного спостереження за схожістю хімічного складу води з урахуванням часових змін / О. Г. Байбуз, М. Г. Сидорова // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2012. – Т.16. – С.12–17.
 16. Хвороби системи кровообігу: провідні тенденції динаміки інвалідності / А. В. Іпатов, Ю. І. Коробкін, І. В. Дроздова, І. Я. Ханюкова, М. Г. Сидорова // Український кардіологічний журнал. — 2012. — № 1. – С. 36-37.
 17. Приставка О. П. Інтегрована технологія кластерного аналізу / О. П. Приставка, М. Г. Сидорова // Вісник Академії митної служби України. Серія «Технічні науки».– Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (45) – С. 110–122.
 18. Приставка О. П. Підтримка прийняття рішень в задачах кластерного аналізу / О. П. Приставка, М. Г. Сидорова // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2011. – Т.15. – С.117–125.
 19. Дроздова І. В. Нові підходи до оцінки первинної інвалідності населення України внаслідок хвороб системи кровообігу / І. В. Дроздова, І. Я. Ханюкова, О. М. Мацуга, М. Г. Сидорова, Т. О Байбуз // Український вісник медико-соціальної експертизи,  Дніпропетровськ, 2011.  №4(2)  С. 1925.
 20. Дроздова І. В. Інформаційна технологія діагностики хронічної серцевої недостатності / І.В. Дроздова, М. Г. Сидорова, О.О. Харченко, С.В. Романенко, С.Л. Поріц, Г.Б. Чумак // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2010. – Т.14. – С.134–145.
 21. Приставка О. П. Кластерний аналіз гідрогеохімічних даних / О. П. Приставка, Н. М. Єрещенко, М. Г. Сидорова // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2010. – Т.14  С. 181–191.
Методичні розробки:
 1. Інформаційна технологія аналізу динаміки інвалідності. Навч.-метод. посіб. МОНМС України / Хобзей М. К., Іпатов А. В., Дроздова І. В., Ханюкова І. Я., Мацуга О. М., Сидорова М. Г., Байбуз Т. О., Махлін Н. О.– Д.: Пороги, 2011. – 269 с.
 2. Сидорова М.Г., Єфімов В.М. Алгоритми та структури даних. Навчальний посібник до вив-чен¬ня курсу Д.: РВВ ДНУ, 2018. – 52 с.
 3. Сидорова М.Г. Групова динаміка і комунікації. Мето¬ди¬чні вказі¬в¬ки до самос¬тій-ної роботи студе¬н¬тів. Д.: «Ліра», 2019. – 24с.