Божуха Лілія Миколаївна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри МЗЕОМ


Наукові дослідження: якісне представлення кількісних характеристик факторів на функціях належності. Комплексні оцінки параметрів з лінгвістичним класифікатором. Побудова математичних моделей безперервних та дискретних даних однієї і багатьох змінних для створення інформаційних технологій аналізу, обробки та передачі даних. Планування експерименту. Проектування автоматизованих інформаційних систем.
 • Технології створення програмного забезпечення WEB-застосувань Математичні методи розробки програмного забезпечення WEB-застосувань;
 • Імітаційне моделювання;
 • Основи розпізнавання образів.
 • Програмна реалізація алгоритму seo–аналізу web-додатку.
 • Розробка програмного забезпечення тізерної реклами для контекстно-медійної мережі.
 • Побудова функції належності лінгвістичного класифікатора.
 • Розробка програмного забезпечення візуалізації математичної моделі одного з етапів технологічного процесу утилізації шламу абразивної обробки.
 • Розробка програмного забезпечення для мобільних пристроїв.
 • Розробка програмного забезпечення створення документів за шаблоном на основі xml-файлу бази ЄДБО.
 • Керівництво студентами, які зайняли призові місця ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (2013р., 2014р., 2015р.);
 • Член журі відділення математики II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2013р., 2014р., 2015р., 2016р.);
 • Виконання обов‘язків куратора групи ПЗ-17-1.
22

Статті

1

Навчальні посібники

42

Методичні розробки

28

Матеріали та тези доповідей

 

Перелік важливих публікацій:

Наукові
 1. Про систему переваг лінгвістичного класифікатора. Збірник наукових праць «Системні технології», НМетАУ. - Дніпропетровськ, 2017. - №2(109). - C. 35-42.
 2. Про новітні технології програмного забезпечення та їх недоліки при розробці додатку тайм-менеджера / Л.М. Божуха, Д.В. Зіньковський / Зб.наук.праць. Інформаційні технології.–Дніпродзержинськ:ДДТУ. – 2016. – №1(28). – С. 131-136.
 3. Математичне моделювання процесу мийки шламу абразивної обробки металів /В.Д.Вернигора, Л.М. Божуха/ Зб.наук.праць// Математичне моделювання. Розділ «Математичні моделі та алгоритми»–Дніпродзержинськ:ДДТУ, 2016. – №1(34). – С. 22-25.
 4. Про комплексну оцінку фінансової безпеки з лінгвістичним класифікатором Науковий журнал «Математичне моделювання» ДДТУ. Розділ «Математичні моделі та алгоритми» 1(32), ДДТУ, Дніпродзержинськ, 2015 р, C.49-52.
 5. Про особливості процесу аналізу гістограм при побудові трьохрівневого критерію на функціях належності. Зб. наук. праць. // Зб.наук. праць. Методи та засоби, ХНУ, м. Хмельницький, 2015, с. 96-98.
 6. Про комплексну оцінку фінансової безпеки з лінгвістичним класифікатором. Зб.наук.праць// Математичне моделювання.–Дніпродзержинськ:ДДТУ. – 2015. – №2(33). – С. 83-86.
 7. Використання лінгвістичного класифікатора у системі комплексної оцінки фінансової безпеки підприємств. Зб.наук. праць Монреаль, Канада .Математ. та інструментальні методи аналізу економіки.2015 –С. 10.
 8. Про облік роботи сервісної служби підприємства. Зб.наук праць. Дніпродзержинськ, 2013, C. 100-101.
Методичні
 1. Автоматизовані інформаційні навчальні системи. /Міхальов О.І., Крамаренко В.В., Бистров Є.Є., Божуха Л.М. / ДДТУ, 2010.-232с.
 2. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт студентами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення / Укладачі: Байбуз О.Г., Л.М. Божуха, Сегеда Н.Є. - Дніпро, ДНУ, 2017 – 38 с.
 3. Методичні рекомендації для проходження переддипломної практики студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення / Укладачі: Байбуз О.Г., Л.М. Божуха, Сегеда Н.Є. - Дніпро, ДНУ, 2017 – 27 с.
 4. Методичні рекомендації для проходження науково-дослідної практики студентами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення / Укладачі: Байбуз О.Г., Л.М. Божуха, Сегеда Н.Є. - Дніпро, ДНУ, 2017 – 26 с.
 5. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Комп‘ютерна дискретна математика» для студентів напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» / Укладачі: Божуха Л.М. - Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2015. – 62 с.
 6. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» / Укладачі: Божуха Л.М. - Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2015. – 75 с.
 7. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» / Укладачі: Божуха Л.М. - Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2014. – 65 с.
 8. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» » / Укладачі: Божуха Л.М. - Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2013. – 53 с.
 9. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Комп‘ютерна дискретна математика» для студентів напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» » / Укладачі: Божуха Л.М. - Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2013. – 65 с.
 10. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Комп‘ютерна дискретна математика» для студентів напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» » / Укладачі: Божуха Л.М. - Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2015. – 62 с.