Божуха Лілія Миколаївна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри МЗЕОМ


Наукові дослідження: якісне представлення кількісних характеристик факторів на функціях належності; комплексні оцінки параметрів з лінгвістичним класифікатором; побудова математичних моделей безперервних та дискретних даних однієї і багатьох змінних для створення інформаційних технологій аналізу, обробки та передачі даних; планування експерименту; стиснення масштабних колекцій даних; дискретні структури; технології розробки програмного забезпечення мікросервісної архітектури; проектування автоматизованих інформаційних систем.
 • Алгоритми та структури даних
 • Імітаційне моделювання
 • Методи та алгоритми інженерії програмного забезпечення
 • Дослідження алгоритмів групування текстів з використанням технологій інтелектуального аналізу (маг., 2019)
 • Дослідження впливу акценту на якість розпізнавання мови у сфері міжнародної комунікації (маг., 2019)
 • Розробка математичного та програмного забезпечення створення анімованих зображень (маг., 2019)
 • Алгоритми та програмне забезпечення розпізнавання характерних точок обличчя (маг., 2019)
 • Дослідження алгоритмів розв‘язання задачі знаходження асоціативних правил (маг., 2019)
 • Розробка математичного та програмного забезпечення візуалізації 3D-моделі для 3D-сканера (бак., 2018)
 • Математичне та програмне забезпечення задачі імітаційного моделювання руху громадського транспорту за маршрутом (бак., 2018)
 • Розробка програмного забезпечення роботи з голосовим інтерфейсом (бак., 2018)
 • Програмна реалізація алгоритму seo–аналізу web-додатку (спец., 2017)
 • Розробка програмного забезпечення тізерної реклами для контекстно-медійної мережі (спец., 2017)
 • Побудова функції належності лінгвістичного класифікатора (бак., 2017)
 • Розробка програмного забезпечення візуалізації математичної моделі одного з етапів технологічного процесу утилізації шламу абразивної обробки (спец., 2017)
 • Керівництво студентами, які зайняли призові місця ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з командного програмування (2013р., 2014р., 2015р., 2016р.).
 • Керівництво студентами - учасниками Всеукраїнській студентській олімпіаді з командного програмування (2018р., 2019р.).
 • Член журі відділення математики II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2014 - 2020рр.).
 • Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: Асоціація IT-Dnipro Community - об’єднання представників ІТ-індустрії, освіти та регіональної влади, створене з метою реалізації спільних проектів та розвитку галузі інформаційних технологій (Угода про співробітництво та організацію взаємовідносин, ДНУ, 11.01.2018р.).
 • Наукове консультування представників ІТ-індустрії, освіти та регіональної влади (Асоціація IT-Dnipro Community, з 19.01.2017р.).
 • Участь у тренінгах з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти, організованих Інститутом вищої освіти НАПН України (2019р.).
 • Участь у тренінгу за темою «Європейські індикатори якості освітніх досліджень», сформованому на матеріалах ІІ Зимової школи Української асоціації дослідників освіти (2019р.).
 • Виконання обов’язків куратора програми внутрішньої академічної мобільності факультету прикладної математики (спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення) в рамках Угоди між Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» протягом 2017–2018 н.р.
 • Виконання обов‘язків куратора групи ПЗ-17-1.
26

Статті

1

Навчальні посібники

44

Методичні розробки

52

Матеріали та тези доповідей

 

Перелік важливих публікацій:

Наукові
 1. Selecting the strategy for designing the software architecture / Bozhukha L., Biloborodko O. // Збірник наукових праць «Системні технології», НМетАУ. - Дніпро, 2020 (подана до друку)
 2. Порівняльний аналіз алгоритмів реалізації задачі інверсної кінематики для скелетної анімації / Божуха Л.М., Бузовський Є.О. // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. – Дніпро: Ліра, 2019. Т.23., c. 15-27
 3. Автоматизація процесу отримання відстані від мобільного пристрою до об'єкта / Байбуз О.Г., Божуха Л.М., Федій О.Д. // Науковий журнал «Математичне моделювання» (ISSN: 2519-8114) - Кам’янське, 2019. - №1(40) - с. 37-43.
 4. The research of the voice web interface usage / Bozhukha L., Babenko M. // Збірник наукових праць «Системні технології», НМетАУ. - Дніпропетровськ, 2018. - № 5(118). - с. 55-60.
 5. Про побудову комплексної оцінки у структурі ієрархії факторів. Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. – Дніпропетровськ: Ліра, 2017. Т.21., c. 38-45.
 6. Про систему переваг лінгвістичного класифікатора. Збірник наукових праць «Системні технології», НМетАУ. - Дніпропетровськ, 2017. - №2(109). - C. 35-42.
 7. Про новітні технології програмного забезпечення та їх недоліки при розробці додатку тайм-менеджера / Л.М. Божуха, Д.В. Зіньковський / Зб.наук.праць. Інформаційні технології.–Дніпродзержинськ:ДДТУ. – 2016. – №1(28). – С. 131-136.
 8. Математичне моделювання процесу мийки шламу абразивної обробки металів /В.Д.Вернигора, Л.М. Божуха/ Зб.наук.праць// Математичне моделювання. Розділ «Математичні моделі та алгоритми»–Дніпродзержинськ:ДДТУ, 2016. – №1(34). – С. 22-25.
 9. Про особливості процесу аналізу гістограм при побудові трьохрівневого критерію на функціях належності. Зб. наук. праць. // Зб.наук. праць. Методи та засоби, ХНУ, м. Хмельницький, 2015, с. 96-98.
 10. Про облік роботи сервісної служби підприємства. Зб.наук праць. Дніпродзержинськ, 2013, C. 100-101.
Методичні
 1. Автоматизовані інформаційні навчальні системи. /Міхальов О.І., Крамаренко В.В., Бистров Є.Є., Божуха Л.М. / ДДТУ, 2010.-232с.
 2. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення / Укладачі: Мацуга О.М., Божуха Л.М. - Дніпро, ДНУ: 2020. – 58 с.
 3. Методичні вказівки до виконання модульної роботи з дисципліни «Програмування Інтернет» для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 121-Інженерія програмного забезпечення / Укладачі: Божуха Л.М., Мащенко Л.В. – Дніпро, ДНУ: 2018. – 30 с.
 4. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт студентами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення / Укладачі: Байбуз О.Г., Л.М. Божуха, Сегеда Н.Є. - Дніпро, ДНУ, 2017 – 38 с.
 5. Методичні рекомендації для проходження переддипломної практики студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення / Укладачі: Байбуз О.Г., Л.М. Божуха, Сегеда Н.Є. - Дніпро, ДНУ, 2017 – 27 с.
 6. Методичні рекомендації для проходження науково-дослідної практики студентами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення / Укладачі: Байбуз О.Г., Л.М. Божуха, Сегеда Н.Є. - Дніпро, ДНУ, 2017 – 26 с.
 7. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Комп‘ютерна дискретна математика» для студентів напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» / Укладачі: Божуха Л.М. - Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2015. – 62 с.
 8. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» / Укладачі: Божуха Л.М. - Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2015. – 75 с.
 9. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» / Укладачі: Божуха Л.М. - Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2014. – 65 с.
 10. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» » / Укладачі: Божуха Л.М. - Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2013. – 53 с.
 11. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Комп‘ютерна дискретна математика» для студентів напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» » / Укладачі: Божуха Л.М. - Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2013. – 65 с.
 12. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Комп‘ютерна дискретна математика» для студентів напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» » / Укладачі: Божуха Л.М. - Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2015. – 62 с.