Антоненко Світлана Валентинівна


Наукові дослідження: планування випробувань на надійність технічних систем, послідовний аналіз, статистична обробка даних, цифрова обробка сигналів, розробка ігрових додатків, комп’ютерна графіка, теорія комп’ютерного зору.
 • Об’єктно-орієнтоване програмування;
 • Системне програмування;
 • Конструювання програмного забезпечення;
 • Програмне забезпечення обчислювальних систем;
 • Інтернет-технології;
 • Технологія програмування.
 • Розробка інформаційної технології обробки даних з використанням послідовного аналізу;
 • Розробка програмного забезпечення симуляції води (трави, облаків і т.ін.);
 • Розробка графічної бібліотеки для візуалізації тривимірних сцен;
 • Розробка програмного забезпечення розпізнавання облич на фотографіях;
 • Розробка технології фільтрації відео- та аудіосигналів;
 • Розробка системи прогнозування даних про продаж товарів в інтернет-магазині;
 • Розробка веб-додатку «Дистанційне навчання»;
 • Розробка додатку «Планувальник бюджету» для мобільної платформи iOS;
 • Реалізація алгоритмів розпізнавання мови в мобільному додатку «Ерудіт»;
 • Розробка ігрового додатку з використанням UNITY 3D;
 • Розробка проекту «Розклад ФПМ»;
 • Розробка проекту «Цифровий репозиторій ДНУ»;
 • Аналіз алгоритмів відновлення даних для створення рекомендаційної системи.
1

Монографія

24

Статті

2

Навчальних посібника

4

Методичні вказівки

 

Перелік важливих публікацій:

Наукові
 1. Приставка О.П., Байбуз О.Г., Земляная С.В. Метод и вычислительная технология планирования испытаний на надежность на основе сплайн-распределения Вейбулла //Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. наук. пр./ наук.ред. О.П.Приставка. –Д.: Вид-во Дніпропетр.нац.ун-ту, 2010. – Т. 14. – С. 171 – 180.
 2. Приставка О.П., Земляная С.В. Модели миграции в системе гидрохимического мониторинга // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. наук. пр. ./ наук.ред. О.П.Приставка–Д.: Вид-во Дніпропетр.нац.ун-ту, 2000. – Т. 3. – С. 73–81
 3. Земляна С.В. Застосування послідовного аналізу при контролі надійності в нестаціонарних режимах: загальні положення // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. наук. пр./ наук.ред. О.П.Приставка. –Д.: Вид-во Дніпропетр.нац.ун-ту, 2011. – Т. 15. – С. 195 – 200.
 4. Земляна С.В., Івахнік Г.В. Інформаційна технологія перевірки гіпотези про параметри нормального розподілу // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. наук. пр./ наук.ред. О.Г.Байбуз. –Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013. – Т. 17. – С. 15 – 21
 5. Земляна С.В., Івахнік Г.В. Розробка інформаційної технології перевірки гіпотез про параметри нормального розподілу методами на основі відношення правдоподібності // XІ Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2013)»: Тези доповідей. – Д.: ДНУ. – 2013. – С.91-92
 6. Земляна С.В., Яцечко Н.Є., Карпов І.А. Інформаційна технологія порівняння вмісту важких металів у відвальних шахтних породах Західного Донбасу // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. наук. пр./ наук.ред. О.Г.Байбуз. –Д.: Вид-во Дніпропетр.нац.ун-ту, 2014. – Т. 18. – С.28-35
 7. Земляна С.В., Івахнік Г.В. Пошук точних значень критичних меж оптимальних методів послідовного аналізу // XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2014)»: Тези доповідей. – Д.: ДНУ. – 2014. – С.156-157
 8. D.Tsymbal, S.Zemliana, A.Antonenko. Implementation of 3D methods in mobile phones games // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: збірник наукових праць. Тематичний випуск «Системний аналіз, управління та інформаційні технології». – Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – № 7. – С.120 – 124
 9. Байбуз О.Г., Земляна С.В. Послідовний аналіз. – Монографія. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013. – 184 с.
 10. Антоненко С.В., Мащенко Л.В., Бегарь М.А. Информационная технология планирования испытаний на основе сплайн-распределений // Системные технологии. Региональный межвузовский сборник научных работ. – Выпуск 5 (112). – Днепр, 2017. – С.3 – 10
Методичні розробки:
 1. Приставка О.П., Байбуз О.Г., Земляна С.В. Оперативний аналіз у системах моніторингу. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2005. – 92 с.
 2. Акуловський В.Г., Земляна С.В., Кабак Л.В., Мозгова І.В., Приставка П.О. Конспект лекцій з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови». – Дніпропетровськ, 2004. – 106 с.
 3. Земляна С.В., Яшина О.В., Мозгова І.В. Конспект лекцій по курсу «Мови об’єктно-орієнтованого програмування». – Дніпродзержинськ, 2003. – 51 с.
 4. O. Biloborod'ko, А. Dubinsky, S.Zemliana. Software engineering training course //Четверта міжнародна конференція "ІНТЕРНЕТ - ОСВІТА - НАУКА - 2004", ІОН-2004, 28 вересня - 16 жовтня 2004 р.: Зб. матеріалів конференції. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – Т.1. – С. 57-58.
 5. Федякін О.І., Приставка П.О., Земляна С.В. Методичні вказівки до виконання самостійних завдань за курсом «Теорія імовірностей». –– Дніпропетровськ, 2004. – 55 с.
 6. Земляна С.В., Ізмайлова М.К. Робота в графічній системі AutoCAD. Методичні вказівки за курсами «Комп’ютерне забезпечення інженерних задач», «Інженерна комп’ютерна графіка». – Дніпродзержинськ, 2004. – 46 с.