Антоненко Світлана Валентинівна


Наукові дослідження: інтелектуальний аналіз даних та штучний інтелект, задачі кластеризації та класифікації даних, прогнозування, планування випробувань на надійність технічних систем, послідовний аналіз, статистична обробка даних, цифрова обробка сигналів, розробка ігрових додатків, комп’ютерна графіка, теорія комп’ютерного зору, розробка прикладного програмного забезпечення та інтелектуальних систем. Останні дослідження пов’язані з аналізом даних гідрологічного та гідрохімічного моніторингу, інтелектуальним аналізом тексту, вирішенням задач отримання інформації з колекцій текстових документів, та задач, пов’язаних з вивченням іноземної мови.
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Конструювання програмного забезпечення
 • Програмування Інтернет
 • Кросплатформне програмування
 • Розробка прикладного програмного забезпечення для автоматизації ведення бюджету родини
 • Дослідження хмарних структур з використанням згорткової нейронної мережі UNet.
 • Розробка інструментальних засобів для організації взаємозв'язку клієнтських додатків із банковськими системами
 • Дослідження впливу чат-ботів на автоматизацію процесів
 • Розробка прикладного програмного забезепечення Driver-Assistance з використанням OBD адаптеру
 • Розробка веб-додатку для вивчення англійської мови
 • Розробка системи тестування для допомоги студенту у самопідготовці
 • Розробка комп'ютерної гри "Шашки" з використанням штучного інтелекту
 • Розробка веб-сайту наукового перiодичного видання
 • Аналіз даних гідрологічного моніторингу водних ресурсів України.
 • ДНУ ім.О.Гончара, ЦПО ДНУ, 04.05.2011 – 27.06.2011 р., Свідоцтво 12 СПК 740428
 • СРА: Programming Essential in C++ (Cisco Networking Academy course). Rocket-Space
 • Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Центр післядипломної освіти ДНУ, 14.02.2017-14.03.2017. Довідка ДНУ № 89-400-136 від 23.03.2017
 • Курс Java Epam University program 01.05.2018 – 31.12.2018
 • Курс Ruby/Ruby on Rails від RubyGarage 01.06.2019 – 30.06.2019
 • Університет митної справи та фінансів, кафедра комп`ютерних наук та інженерії програмного забезпечення, з 13.01.2020 – 12.02.2020 рр. Довідка УМСФ № 21/48, від 17.02.2020
 • Course of Spoken English, Alex Rubanov School of English «English Tochka» 04.01.2021 – 26.02.2021 Сертифікат: 1f4t614669a (2 кредити)
 • Курс DevOps Crush Course від Soft Serve 15.02.2021 – 15.04.2021 Сертифікат NA № 5104/2021 (2 кредита)
1

Монографія

24

Статті

2

Навчальних посібника

4

Методичні вказівки

 

Перелік важливих публікацій:

Наукові
 1. Приставка О.П., Байбуз О.Г., Земляная С.В. Метод и вычислительная технология планирования испытаний на надежность на основе сплайн-распределения Вейбулла //Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. наук. пр./ наук.ред. О.П.Приставка. –Д.: Вид-во Дніпропетр.нац.ун-ту, 2010. – Т. 14. – С. 171 – 180.
 2. Приставка О.П., Земляная С.В. Модели миграции в системе гидрохимического мониторинга // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. наук. пр. ./ наук.ред. О.П.Приставка–Д.: Вид-во Дніпропетр.нац.ун-ту, 2000. – Т. 3. – С. 73–81
 3. Земляна С.В. Застосування послідовного аналізу при контролі надійності в нестаціонарних режимах: загальні положення // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. наук. пр./ наук.ред. О.П.Приставка. –Д.: Вид-во Дніпропетр.нац.ун-ту, 2011. – Т. 15. – С. 195 – 200.
 4. Земляна С.В., Івахнік Г.В. Інформаційна технологія перевірки гіпотези про параметри нормального розподілу // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. наук. пр./ наук.ред. О.Г.Байбуз. –Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013. – Т. 17. – С. 15 – 21
 5. Земляна С.В., Івахнік Г.В. Розробка інформаційної технології перевірки гіпотез про параметри нормального розподілу методами на основі відношення правдоподібності // XІ Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2013)»: Тези доповідей. – Д.: ДНУ. – 2013. – С.91-92
 6. Земляна С.В., Яцечко Н.Є., Карпов І.А. Інформаційна технологія порівняння вмісту важких металів у відвальних шахтних породах Західного Донбасу // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. наук. пр./ наук.ред. О.Г.Байбуз. –Д.: Вид-во Дніпропетр.нац.ун-ту, 2014. – Т. 18. – С.28-35
 7. Земляна С.В., Івахнік Г.В. Пошук точних значень критичних меж оптимальних методів послідовного аналізу // XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2014)»: Тези доповідей. – Д.: ДНУ. – 2014. – С.156-157
 8. D.Tsymbal, S.Zemliana, A.Antonenko. Implementation of 3D methods in mobile phones games // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: збірник наукових праць. Тематичний випуск «Системний аналіз, управління та інформаційні технології». – Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – № 7. – С.120 – 124
 9. Байбуз О.Г., Земляна С.В. Послідовний аналіз. – Монографія. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013. – 184 с.
 10. Антоненко С.В., Мащенко Л.В., Бегарь М.А. Информационная технология планирования испытаний на основе сплайн-распределений // Системные технологии. Региональный межвузовский сборник научных работ. – Выпуск 5 (112). – Днепр, 2017. – С.3 – 10
 11. Антоненко С.В., М.С. Павлов, Доровська І. О. Інформаційна технологія оптимізації мережі моніторингу стану підземних вод з використанням генетичного алгоритму // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. наук. пр./ наук.ред. О.Г.Байбуз. –Дніпро, 2018. – Т. 22. – С. 3-15
 12. Антоненко С.В., Батурінець А.Г. Ідентифікація складових часового ряду гідрологічних даних // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. наук. пр./ наук.ред. О.Г.Байбуз. –Дніпро, 2018. – Т. 22. – С. 16-29
 13. Антоненко С.В., Павлов М.С. Інформаційна технологія оптимізації мережі моніторингу стану підземних вод з використанням керованого локального пошуку // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. наук. пр./ наук.ред. О.Г.Байбуз. –Дніпро, 2019. – Т. 23. – С. 98-105
 14. Антоненко С.В., Батурінець А.Г. Огляд програмних засобів для аналізу та візуалізації гідрологічних даних // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. наук. пр./ наук.ред. О.Г.Байбуз. –Дніпро, 2019. – Т. 23. – С. 3-14
 15. Антоненко С.В., Карпов І.А. Usage of multi-agent system to solve text processing problem // Математичне моделювання: науковий журнал, Кам'янське, ДДТУ, 2019. – Т. 2 (41). – С. 47-52. DOI: https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(41)2019.185041
 16. Антоненко С.В., Лєсной В.І. Аналіз методів визначення словникового запасу // XVII Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2019)»: Тези доповідей. – Д.: ДНУ. – 2019. – С. 167-168
Методичні розробки:
 1. Приставка О.П., Байбуз О.Г., Земляна С.В. Оперативний аналіз у системах моніторингу. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2005. – 92 с.
 2. Акуловський В.Г., Земляна С.В., Кабак Л.В., Мозгова І.В., Приставка П.О. Конспект лекцій з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови». – Дніпропетровськ, 2004. – 106 с.
 3. Земляна С.В., Яшина О.В., Мозгова І.В. Конспект лекцій по курсу «Мови об’єктно-орієнтованого програмування». – Дніпродзержинськ, 2003. – 51 с.
 4. O. Biloborod'ko, А. Dubinsky, S.Zemliana. Software engineering training course //Четверта міжнародна конференція "ІНТЕРНЕТ - ОСВІТА - НАУКА - 2004", ІОН-2004, 28 вересня - 16 жовтня 2004 р.: Зб. матеріалів конференції. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – Т.1. – С. 57-58.
 5. Федякін О.І., Приставка П.О., Земляна С.В. Методичні вказівки до виконання самостійних завдань за курсом «Теорія імовірностей». –– Дніпропетровськ, 2004. – 55 с.
 6. Земляна С.В., Ізмайлова М.К. Робота в графічній системі AutoCAD. Методичні вказівки за курсами «Комп’ютерне забезпечення інженерних задач», «Інженерна комп’ютерна графіка». – Дніпродзержинськ, 2004. – 46 с.