Михальчук Ганна Йосипівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри МЗЕОМ


Наукові дослідження:контактні задачі механіки деформівного твердого тіла, варіаційні методи, евристичні алгоритми комбінаторної оптимізації
 • Конструювання програмного забезпечення;
 • Професійна практика програмної інженерії;
 • Методологія та організація наукових досліджень;
 • Технології створення програмних продуктів.
 • Математичне моделювання та чисельне дослідження задач контактної взаємодії;
 • Евристичні та метаевристичні підходи до розв’язання задач комбінаторної оптимізації.
Куратор групи ПЗ-18-3
 • ДНУ ім.О.Гончара, ЦПО ДНУ, з 10.01.2011 – 04.03.2011р. Свідоцтво 12 СПК 560666
 • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Центр післядипломної освіти ДНУ, 26.10.2017-26.04.2018. Довідка ДНУ № 89-400-294 від 25.05.2018
1

Монографія

15

Статей

3

Методичні вказівки

 

Перелік важливих публікацій:

Наукові роботи:
 1. Кузьменко В. І. Контактні задачі руху пружних тіл уздовж твердих поверхонь / В. І. Кузьменко, Г. Й. Михальчук // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2013. – 56, №1. – С. 84–93 (English translation: Kuz’menko V. І. Contact Problems of Motion of Elastic Bodies Along Hard Surfaces / V. І. Kuz’menko, H. I. Mykhal’chuk // J. Math. Sci. – 2014. – 201, No. 1. – P. 99–110).
 2. Михальчук А. И. Вариационная формулировка контактной задачи адгезионного движения / А. И. Михальчук, В. И. Кузьменко // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла. – 2012. – Вип. 13. – С. 280–286.
 3. Михальчук А. И. Компьютерный анализ процессов адгезионного движения / Г. Й. Михальчук, В. І. Кузьменко // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – 2011. – Вип. 17. – С. 202–210.
 4. Михальчук А. И. Контактная задача адгезионного движения по плоским и неплоским поверхностям с учетом массовых сил / Г. Й. Михальчук // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Механіка». – 2005. – Вип. 9, т. 2, № 10/2. – С. 92–99.
Методичні розробки:
 1. Методи аналізу складності алгоритмів: [навчальний посібник] / І. Г. Губар, Л. В. Куценко, К. А. Кузнєцов, Г. Й. Михальчук. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2001. – 88 с.