Мацуга Ольга Миколаївна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри математичного забезпечення ЕОМ


Наукові інтереси інформаційні технології статистичної обробки даних, інтелектуальний аналіз даних, машинне навчання, розпізнавання образів, математична статистика, сплайн-розподіли в аналізі даних.
 • Емпіричні методи програмної інженерії
 • Ймовірнісні процеси та математична статистика в автоматизованих системах
 • Методи аналізу багатовимірних даних
 • Технології Data Mining
 • Інформаційні технології розпізнавання образів
Розробка алгоритмів і програмного забезпечення аналізу даних на основі методів математичної статистики та машинного навчання.
2

Монографії

50

Статей

4

Навчальних посібника

5

Методичні вказівки

 
Наукові роботи:
 1. Мацуга О.М., Шеремет В.С. Кластеризація даних з пропусками методом k-середніх. Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: зб. наук. пр. Дніпро, 2019. Т. 23. С. 69-77.
 2. Ковальчук І.О., Мацуга О.М. Експериментальне дослідження незсуненості оцінок коефіцієнтів асиметрії та ексцесу. Інформаційні технології – 2019: зб. тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 16 травня 2019 р., м. Київ. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. С. 182-184.
 3. Matsuga O.M., Drozdova I.V., Akimova A.K. Computational technology of daily blood pressure monitoring results comparison in patients with arterial hypertension. Zaporozhye medical journal. Zaporozhye, 2018. Vol. 20, № 3 (108). P. 309-314.
 4. Matsuga O., Nashylnyk B. Decision tree ensemble constructing algorithms and their comparative analysis. Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: зб. наук. пр. Дніпро, 2018. Т. 22. С. 62-69.
 5. Kuznietsov K.A., Matsuga O.M., Bautina M.V. Methods comparative analysis while liquefied natural gas sales forecasting. Системні технології: регіональний міжвузівський зб. наук. пр. Дніпро, 2018. Випуск 5 (118). С. 3-13.
 6. Мацуга О.М., Прісіч М.В. Технологія кластеризації пацієнтів на основі їх когнітивних функцій. Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем: тези доповідей XVI міжнародної науково-практичної конференції MPZIS-2018, Дніпро, 21-23 листопада 2018 року. Дніпро, 2018. С. 133.
 7. Мацуга О.М., Гончарук О.М. Порівняння якості та швидкості кластеризації алгоритмом Ллойда залежно від методу ініціалізації. Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: зб. наук. пр. Дніпро, 2017. Т. 21. С. 115-122.
 8. Мацуга О.М., Приставка П.О., Дудукіна С.О., Кобеляцький Ю.Ю. Модель прогнозування моментів критичної парціальної напруги газів артеріальної крові під час гіпотермії. Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: зб. наук. пр. Д. 2015. Т. 19. С. 37-51.
 9. Мацуга О.М. Побудова моделі двовимірного нормального сплайн-розподілу на основі копули. Проблеми прикладної математики та комп’ютерних наук: тези доповідей тематичної наукової конференції за підсумками науково-дослідної роботи Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара за 2014-15 роки. Д.: ДНУ, 2015. С. 50-51.
 10. Дроздова И.В., Мацуга О.Н., Храмцова В.В. Модель распределения показателей функции внешнего дыхания и личностных особенностей у лиц с ХОЗЛ. Сучасні медичні технології. 2014. № 1 (21). С. 90-96.
 11. Мацуга О.М., Дроздова І.В. Інформаційна технологія короткострокового прогнозування первинної інвалідності в Україні. Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: зб. наук. пр. 2013. Т. 17. С. 30-41.
 12. Мацуга О.М., Шубіна Г.С. Обчислювальні схемі ідентифікації сплайн-розподілів за ймовірнісним папером. Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: зб. наук. пр. Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту. 2012. Т.16. С. 112-123.
 13. Мацуга О.М. Технологія визначення межі «норма-патологія» медичних показників. Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: зб. наук. пр. Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту. 2009. Т.13. С. 81-86.
 14. Приставка О.П., Мацуга О.М. Алгоритмізація обробки неоднорідних даних на основі двовимірного сплайн-нормального розподілу. Математичне моделювання. Дніпродзержинськ. 2008. № 2 (19). С. 10-15.
 15. Приставка О.П., Мацуга О.М. Модель двовимірного сплайн-нормального розподілу та її властивості. Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: зб. наук. пр. Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту. 2008. Т.12. С. 37-51.
Методичні розробки:
 1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Математична статистика та обробка геологічної інформації» / Укладачі Мацуга О.М., Ємел’яненко Т.Г. Дніпро: РВВ ДНУ, 2019. 64 с.
 2. Мацуга О.М., Архангельська Ю.М., Єрещенко Н.М. Навчальний посібник до вивчення курсу «Інформаційні технології розпізнавання образів». Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2016. 60 с.
 3. Приставка О.П., Приставка П.О., Ємел’яненко Т.Г., Мацуга О.М. Випадкові процеси: редагування та фільтрація: навч. посіб. Д.: РВВ ДНУ, 2011. 72 с.
 4. Приставка О.П. Теорія масового обслуговування: лабораторний практикум / Укладачі О.П. Приставка, О.М. Мацуга, Т.Г. Ємел’яненко. Д.: РВВ ДНУ, 2010. 44 с.
 5. Приставка, П.О., Мацуга О.М. Аналіз даних: навч. посіб. / Рекомендовано МОН України. Д.: РВВ ДНУ, 2008. 92 с.