Сірик Світлана Федорівна

Асистент кафедри комп’ютерних технологій


Сфера наукових інтересів: пов'язана з такими напрямками як комп’ютерна система обробки цифрових зображень з використанням нейронних мереж; психолого-педагогічні аспекти навчання, інформаційні технології організації моніторингу соціалізації студентів у сучасному закладі вищої освіти. Має 4 наукових публікації з даних тем.
 • Інформатика
 • Операційні системи та системне програмування
 • Основи інформатики
 • Основи інформатики та обчислювальної техніки
 • Обчислювальні системи, мережі та комп'ютерні комунікації
 • Проектування програмних систем
 • Unix-подібні операційні системи
 • Архітектура і програмне забезпечення обчислювальних систем
 • Комп’ютерні мережі
 • Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання
 • Програмування та підтримка веб-застосувань
 • Заступник декана з організаційно-виховної роботи
 

Перелік важливих публікацій:

Наукові роботи
 1. Бондаренко З.П., Зайцева Т.А., Сірик С.Ф., Захарова В.В. Психолого-педагогічні чинники успішної навчальної діяльності студентів закладу вищої освіти Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди“ – Вип. 38-1, Том VІІ (75): Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору“. – К. : Гнозис, 2018. 1.2, д.а.;, 31.12.2018
 2. Зайцева Т. А., Сірик С. Ф., Фридман О. Д., Захарова В. В. Інформаційна технологія організації моніторингу впливу мотивованого вибору спеціальності студентом на успішність навчання в ЗВО Актуальнi проблеми автоматизацiї та iнформацiйних технологiй: зб. наук. пр. / наук. ред. О. Г. Байбуз. Дніпро, 2019. Т. 23.
 3. Сірик С.Ф. Позанавчальна діяльність студентів як чинник успіщної соціалізації особистості // Наукове фахове видання «Вісник університету імені Альфреда Нобеля». Серія «Педагогіка і психологія», Сірик С.Ф., 2019 №2(18)
 4. Сердюк М.Є.,Сірик С.Ф , Сокол О.О. Автоматична колоризація цифрових напівтонових зображень з використанням нейронних мереж. Збірник наукових праць «Питання прикладної математики і математичного моделювання», Випуск 19, Дніпро, Ліра, 2019
 5. Сердюк М. Є., Сірик С. Ф., Беркут В.Г. Метод покращення видимості на затуманених цифрових зображеннях та його реалізація у комп’ютерній систем обробки зображень. Радіоелектроніка, інформатика, управліня Національний університет «Запорізька політехніка, 2019 http://ric.zntu.edu.ua/information/authors
 6. Гук Н.А., Диханов С.В., Сірик С.Ф. Аналіз структури сайта за допомогою web-графа. Збірник наукових праць «Питання прикладної математики і математичного моделювання», Випуск 19, Дніпро, Ліра, 2019
 7. Луценко О. П., Сірик С. Ф., Омельницький Г. А. Структура інформаційної технології виявлення дефектів мовлення в мовному сигналі. Актуальнi проблеми автоматизацiї та iнформацiйних технологiй: зб. наук. пр. / наук. ред. О. Г. Байбуз. Дніпро, 2019. Т. 23.
Методичні роботи
 1. Сірик С.Ф., Волошко Л.В. Посібник до вивчення курсу «Інформатика» Дніпропетровськ, РРВ ДНУ, 2016
 2. Гук Н.А., Сердюк М.Є., Сірик С.Ф., Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з професійних дисциплін студентами заочної форми навчання. Дніпро РВВ ДНУ, 2019
 3. Сердюк М.Є., Сірик С.Ф., Лисиця Н.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з інформатики студентами нетехнічних спеціальностей. Дніпро РВВ ДНУ, 2019
 4. Золотько К.Є., Красношапка Д.В., Сірик С.Ф. Методичні рекомендации до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування програмних систем», 2018
 5. Електронна версія розміщується в БАНКУ(репозиторії) електронних освітніх ресурсів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 2018
 6. Золотько К.Є., Красношапка Д.В.,Сірик С.Ф., Методичні рекомендации до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Розподілені інформаційно-аналтичні системи», 2018 Електронна версія розміщується в БАНКУ(репозиторії) електронних освітніх ресурсів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 2018
 7. Гук Н.А., Зайцева Т.А., Сердюк М.Є., Сірик С.Ф., Лисиці Н.М. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики Електронна версія розміщується в БАНКУ(репозиторії) електронних освітніх ресурсів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 2018
 8. Золотько К.Є., Красношапка Д.В., Сірик С.Ф., Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Обчислювальні системи, мережіні комп’ютерні комунікації», РВВ ДНУ, 2020