Книш Людмила Іванівна

Книш Людмила Іванівна

доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних технологій


Наукові дослідження пов’язані зі створенням моделей, комп’ютерних алгоритмів та програмних засобів для аналізу випадкових та детермінованих процесів; розробкою методів моделювання систем на основі відновлювальних джерел енергії.
 • Моделі і методи прикладної математики;
 • Методи ідентифікації параметрів математичних моделей;
 • Моделювання систем бізнес-аналітики;
 • Методи комбінаторного аналізу;
 • Системи комп’ютерної математики.
 • Дослідження нейронних мереж з використанням WEB-технологій
 • Моделі та методи прогнозування розповсюдження Сovid-19
 • Розробка математичної моделі для структурного аналізу хвильових процесів
 • Застосування багатовимірної інтерполяції для дослідження задач контентної фільтрації
 • Моделювання стаціонарних хвильових процессів на основі рівнянь Пуассона
 • Порівняльний аналіз ітераційних методів розв’язку двовимірних рівнянь Гельмгольца
 

Перелік важливих публікацій:

Статті
 1. Knysh, L. Comprehensive mathematical model and efficient numerical analysis of the design parameters of the parabolic trough receiver, International Journal of Thermal Sciences, 2021, 162, 106777
 2. Knysh L. Estimation of Energy Parameters of a Solar Thermophotovoltaic Plant with Parabolic-Cylindrical Concentrator, Applied Solar Energy, 2020, Vol.56, No.6, pp.490-497.
 3. Кныш Л.И. Оценка тепловых потерь трубчатого приёмника тепла солнечных параболоцилиндрических модулей - Відновлювальна енергетика, 2020, #1(60), c.29 –35.
 4. Безручко К.В., Книш Л.І., Сінченко С.В. Забезпечення точності опису характеристик груп фотоперетворювачів і фотоелектричних батарей на основі цільових експериментів на комплексному обладнанні, Відновлювальна енергетика, 2020, #3(62), c.35 – 41.
 5. Knysh L.І. Verification of the Numerical Algorithm for Parameter Analysis of the Tube Heat Receiver of the Solar Parabolic Trough System. Applied Solar Energy, 2019, V.55, No.5, pp.340-346.
 6. Knysh. L. Modeling of the Turbulent Heat and Mass Transfer in the Receiver systems of the Solar Parabolic Trough Modules, Applied Solar Energy, 2018, V.54, No.6, pp. 444-447.
Навчальний посібник
 1. Книш Л.І., Русакова Т.І., Клим В.Ю. Моделювання та методи розрахунку процесів тепломасопереносу в трубах і каналах, Навчальний посібник. – Д.: РВВ ДНУ, 2019. – 92 с.
Методичні вказівки
 1. Книш Л.І., Бучарський В.Л. Символьна математика в технічних розрахунках. Методичні рекомендації до лабораторний та практичних робіт.– Д.: Навчальна книга, 32 с.
 2. Книш Л.І., Січевий О.В. Лабораторні роботи з курсу «Методи комп’ютерного моделювання» (система Mathematica).– Д.:ДНУ, 32 с.
 3. Книш Л.І. Практикум із курсу «Комп’ютерна математика». – Д.:РВВ ДНУ, 36 с.