Книш Людмила Іванівна

Книш Людмила Іванівна

доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних технологій


Наукові інтереси: створення software та комп’ютерне моделювання процесів в системах відновлювальної енергетики, в енергоефективних технологіях, в екології.
 • Моделі і методи прикладної математики;
 • Методи ідентифікації параметрів математичних моделей;
 • Моделювання систем бізнес-аналітики;
 • Методи комбінаторного аналізу;
 • Системи комп’ютерної математики.
 • Академік Інженерної академії України.
 • Комп’ютерне моделювання енергетичних характеристики сонячних панелей;
 • Розробка математичної моделі теплової ізоляції будівлі;
 • Розробка пакету програм для розрахунку енергопереносу в системах концентрації сонячної енергії;
 • Комп’ютерне моделювання розвовсюдження забруднення в повітрі навколо промислого об’єкту;
 

Перелік важливих публікацій:

Статті
 1. Knysh, L.Comprehensive mathematical model and efficient numerical analysis of the design parameters of the parabolic trough receiver, International Journal of Thermal Sciences, 2021, 162, 106777 (Scopus, IF=6.5);
 2. Knysh L. Modeling of energy characteristics of parabolic concentrators based on Monte Carlo ray tracing method, Applied Solar Energy, 2021, Volume 57, Issue 5, pp.413-419 (Scopus, IF=2.5);
 3. Knysh L. Estimation of Energy Parameters of a Solar Thermophotovoltaic Plant with Parabolic-Cylindrical Concentrator, Applied Solar Energy, 2020, Vol.56, No.6, pp.490-497 (Scopus, IF=2).
Навчальний посібник
 1. Книш Л.І., Русакова Т.І., Клим В.Ю. Моделювання та методи розрахунку процесів тепломасопереносу в трубах і каналах, Навчальний посібник. – Д.: РВВ ДНУ, 2019. – 92 с.
Методичні вказівки
 1. Книш Л.І., Бучарський В.Л. Символьна математика в технічних розрахунках. Методичні рекомендації до лабораторний та практичних робіт.– Д.: Навчальна книга, 32 с.
 2. Книш Л.І., Січевий О.В. Лабораторні роботи з курсу «Методи комп’ютерного моделювання» (система Mathematica).– Д.:ДНУ, 32 с.
 3. Книш Л.І. Практикум із курсу «Комп’ютерна математика». – Д.:РВВ ДНУ, 36 с.