Золотько Костянтин Євгенович

Доцент, кандидат технічних наук


Сфера наукових інтересів: пов’язана з моделюванням та розробкою систем енергопостачання на основі відновлювальних джерел енергії. Має наукові праці, які пов’язані з розробкою експертних систем та систем з онтологічним інтерфейсом в галузі економіки та інформатики. Проводив дослідження по використанню нейронних мереж для проектування ракетних двигунів, розпізнаванню дорожніх знаків та ін. В останній час більшість досліджень присвячено питанням захисту інформації та розробки експертних систем
 • Захист інформації
 • Інформаційні інтелектуальні системи
 • Проектування програмних систем
 • Прикладні обчислювальні технології
 • Управління IT-сервісами і контентом
 • Захист інформації
 • Стеганографія
 • Моделювання систем енергопостачання на основі відновлювальних джерел енергії
 • Експертні системи та розпізнавання образів
 • Системи електронного документообігу у ВНЗ
1

Монографія

25

Наукових статей

7

Навчальних посібників

1

Авторське свідоцтво

 

Перелік важливих публікацій:

Монографія
Сиворакша В.Ю., Золотько К.Є., Марков В.Л., Петров Б.Є.,Стаценко І.М. Теплові розрахунки геліосистем. - Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського національного університету, 2003. – 132 с.
Статті
 1. Сиворакша В.Е, Золотько К.Е., Марков В.Л., Петров Б.Е. «Определение основных параметров гелиоколлектора с учетом нестационарности процессов теплообмена». - “Экотехнология и ресурсосбережение” №5, 1995, с.36-39.
 2. Сиворакша В.Е, Золотько К.Е., Марков В.Л., Петров Б.Е. и др. «The experimental and analitical definition of the characteristics collectors for latitude of Dniepropetrovsk» , - ECE/UNESCO/WEC/MOEL Workshop on solar energy Held at Bet Berl, Israel, 31.7-4.08.95 P.134-141.
 3. Сиворакша В.Е, Золотько К.Е., Марков В.Л., Петров Б.Е. «Calculation of solar thermal systems under the conditions of non-stationary heat exchange», - 32-rd IECEC, Honolulu, July 27 - August 1, 1997.
 4. Золотько К.Є., І.В. Бригар Використання інтерфейсу онтологій у експертних системах туроператорів./ Харьків: Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси.- 2016.-т.4.-С.38-43.
 5. Золотько К.Є., О.В. Минько Розробка програмно-математичного забезпечення для паралельної обробки розріджених матриць за допомогою технологи OpenMP./ Харьків: Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси.-.-2016.-т.4.-С.44-49.
 6. Золотько К.Є., Шмелев І.І. Проектування динаміки ринкових показників за допмогю числових рядів та теорії неорних мереж./ Дніпро: Питання прикладної математики та математичного моделювання: зб. наук. праць. –2017. – Вип. 17. – С. 252-258.
 7. Золотько К.Є., К.О.Каракай Метод масштабування цифрових зображень, що містять текстову інформацію./ Дніпро: Питання прикладної математики та математичного моделювання: зб. наук. праць. – 2017. – Вип. 17. – С. 81-87
Методичні розробки
 1. Золотько К.Є., Д.В. Красношапка Навчальний посібник до вивчення курсу «Інтелектуальні системи». - Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2013.-80 с.
 2. Золотько К.Є., Д.В. Красношапка, С.Ф. Сірик Посібник до виконання лабораторних робіт з курсу «Розподілені інформаційно-аналітичні системи. - Дніпропетровськ: Банк (репозиторій) електронних освітніх ресурсів ДНУ ім. Олеся Гончара, 2018 р. – 34 с.
 3. Золотько К.Є., Д.В. Красношапка, С.Ф. Сірик Посібник до виконання лабораторних робіт з курсу «Проектування програмних систем»/ Банк (репозиторій) електронних освітніх ресурсів ДНУ ім. Олеся Гончара, 2018 р. - 36 c.