Зайцев Вадим Григорович

Доцент кафедри комп’ютерних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент


Наукові дослідження присвячено проблемам побудови регуляторів методами синергетичної теорії керування для різних процесів, розвитку чисельних методів реконструкції моделей у вигляді звичайних диференціальйних рівнянь на основі даних часових рядів.
 • Інформатика;
 • Операційні системи та системне програмування;
 • Теорія керування;
 • Синергетична теорія керування.
 • Побудова синергетичних регуляторів складних фізичних або технологічних процесів;
 • використання методів реконструкції моделей у вигляді звичайних диференціальних рівнянь на основі даних часових рядів різних процесів.
 

Перелік важливих публікацій:

Наукові роботи
 1. Влияние порога рекуррентности и параметра запаздывания временного ряда на информатив-ность его рекуррентной диаграммы (на примерах хаотических аттракторов) книга «Системные технологии моделирования сложных процессов». Изд. НМАУ, Дніпро. 2016. – с. 59-81. 569 с.
 2. Mathematical modeling of parkinson’s illiness by chaotic dynamics methods// Вісник ДНУ. Серія "Моделювання". 2017. Том 25, № 8, Вип. 9. C. 21–39
 3. New Approach to Problem of Diagnostics of Cerebral Cortex Diseases Using Chaotic Dynamics Methods // 7 th The international conference “Social Science and Humanity”. -- 23 – 29, September, London, 2017. - №2.-- P.7 – 28.
 4. DEVELOPMENT OF AN APPROACH TO ENSURE STABILITY OF THE TRACTION DIRECT CURRENT SYSTEM// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 5/2 ( 95 ) 2018., P. 47-56.
 5. A New Mathematical Model of Dynamic Processes in Direct Current Traction Power Supply System// JOURNAL OF OPTIMIZATION, DIFFERENTIAL EQUATIONS AND THEIR APPLICATIONS (JODEA) Volume 27, Issue 1, June 2019, pp. 1-26, DOI 10.15421 / 141808
 6. О некоторых проблемах численного моделирования управления нелинейной системой Генесио-Теси// Системні технології . Регіон. міжвуз. збір. наук. праць. - Д.: - вип. 10(99), 2019. -с.167-177