Хижа Олександр Леонідович

Доцент кафедри комп’ютерних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент


Наукові інтереси пов’язані з математичними основами інформатики та програмування, формальними методами верифікації програм та новітніми технологіями підтримки навчального процесу та олімпіад з програмування. Наукова діяльність включає розробку нових програмних засобів автоматизації доведення правильності програм, застосування відомих програмних систем формальної верифікації для отримання нових доведень, впровадження новітніх Інтернет-технологій, хмарних технологій для підтримки навчального процесу та олімпіад з програмування.
 • Програмування;
 • Теорія програмування;
 • Математичні основи інформатики;
 • Методи верифікації та оптимізації програм;
 • Об’єктно-орієнтоване програмування;
 • Основи інформатики та програмування.
 • Прикладні аспекти формального доведення правильності програм.
 • Застосування Інтернет-технологій для підтримки навчального процесу і олімпіад з програмування.
 • Експерт-консультант Міністерства освіти і науки України по олімпіадах з програмування;
 • Тренер студентських олімпіадних команд з програмування;
 • Координатор Всеукраїнської командної студентської олімпіади з програмування (AUCPC) у Центральному регіоні України;
 • Голова сектору освіти громадської спілки IT Dnipro Community;
 • Голова журі обласних олімпіад з інформатики і програмування.
 • "ВІДМІННИК ОСВІТИ УКРАЇНИ" (Знак №14242 Наказ №400-K від 11.08.1995)
 • "ВІДМІННИК ОСВІТИ УКРАЇНИ" (Знак №38863 Наказ №455-K від 12.07.1999)
 • Почесне звання: «ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ» (посвідчення № 1385, указ № 313 від 16.05.2001 р.). https://www.president.gov.ua/documents/3132001-495
4

Навчально-методичних видання

16

Наукових статей

39

Тез конференцій

1

Патент на винахід

Наукові роботи
 1. А.Л. Хижа. Параметризация и расширение класса выходных языков системы СА МСПП Мультипроцессист в ОС ЕС.// Методы и средства системного программирования: Сборник научных трудов. //Киев:ИК АН УССР, 1984.- С.125-129.
 2. А.Л. Хижа. Об одном подходе к созданию информационных систем реального времени на базе Микро-ЭВМ.// Методы решения нели нейных задач и обработка данных: Сборник научных трудов. //Днепропетровск: ДГУ, 1985.-С.184-189.
 3. А.Л. Хижа. Приближение локальными сплайнами функций двух переменных на специальной сетке.// Некоторые вопросы анализа и дифференциальной топологии. //Киев:ИМ АН УССР, 1988.-С. 103-110.
 4. А.Л. Хижа. Оценки устойчивости некоторых методов приближения локальными сплайнами. // Украинский математический журнал- 1988. -40, No.2.-С.263-267.
 5. А.Л. Хижа. Адаптация технологии SSADM для проектирования автоматизированных систем малыми софтверными фирмами// Вопросы прикладной математики и математического моделирования. // Дніпропетровськ: Видав.ДДУ, 1997, С.164-169.
 6. А.Л. Хижа. Автоматизация доказательства правильности программ при помощи системы Maple V // Питання прикладної математики і математичного моделювання. // Дніпропетровськ: РВВ.ДНУ, 2001, С.116-122.
 7. І.Ф. Аршава, Е.Л. Носенко., О.Л. Хижа. Спосіб прогнозування емоційної стійкості людини // Патент на винахід № 91842, зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 10.09.2010 р.
 8. А.Л. Хижа, И.Г. Высокопоясный. Автоматическая проверка семантической правильности решений задач по программированию // Питання прикладної математики і математичного моделювання, 2017, - Дніпро: ДНУ ім. Олеся Гончара, с. 234-247.
 9. А.Л. Хижа. Проект CODE REVIEW. Рецензирование программного кода студентов в учебном процессе // XVII МНПК "Математичне та програмне забезпечення Інтелектуальних систем", Тези доповідей, 2019, Дніпро: ДНУ ім. Олеся Гончара, с. 268-269.