Лисиця Наталія Миколаївна

Асистент кафедри комп'ютерних технологій


Сфера наукових інтересів: визначення області застосовності циліндрових гумових віброізоляторів із складною формою вільної поверхні. Створення і досліджування параметрів гумових віброізоляторів нової конструкції для низькочастотної віброізоляції. Досліджування напружено-деформованого стана за різних умов вантаження і обгрунтування їх геометричних параметрів. Розробка методик вибору і розрахунку віброізоляторів віброізолюючих систем гірських машин, обгрунтування параметрів і розробка низькочастотних віброізолюючих систем на основі еластомерних конструкцій.
 • Імітаційне моделювання
 • Інтелектуальні інформаційні системи
 • Математичне та комп'ютерне моделювання
 • Математичні основи інформатики
 • Захист інформації
 • Медична інформатика
 • Розробка програмного забезпечення під мобільні платформи
 • Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 • Управління IT-сервісами і контентом
 • Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання
 • Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології
 • Секретар і профорг кафедри
 

Перелік важливих публікацій:

Статті
 1. Dyrda V., Kobets A., Bulat Ie., Lapin V., Lysytsia N., Ahaltsov H., Sokol S. Vibroseismic protection of heavy mining machines, buildings and structures // International Conference Essays of Mining Science and Practice. Volume 109, 2019. DOI: 10.1051/e3sconf/201910900022
 2. Lysytsia M., Ahaltsov H., Lysytsia N., Novikova A. On the effect of the direction of external load application upon the change in stiffening behavior of rubber vibration isolators // International Conference Essays of Mining Science and Practice. Volume 109, 2019. DOI: 10.1051/e3sconf/201910900053
 3. Создание виброизоляторов для горных машин. /Дырда В.И., Лисица Н.И., Лисица Н.Н.// Известия вузов. Горный журнал. - Россия 2014 - № 5 — с.80-87
 4. Резиновые виброизоляторы цилиндрической формы, пределы применимости и расширение области их использования / Лисица Н.И., Твердохлеб Т.Е., Заболотная Е.Ю., Лисица Н.Н., Новикова А.В.// Міжвідомчий збірник наукових праць «Геотехнічна механіка», випуск 144, м. Дніпро, 2019р., с.111-117.
МЕтодичні розробки
 1. Гук Н.А., Зайцева Т.А., Сердюк М.Є., Лисиця Н.М., Сірик С.Ф. Методичні вказівки до виконання курсових робіт за професійним спрямуванням.
 2. Гук Н.А., Зайцева Т.А., Лисиця Н.М. Методичні вказівки до виконання дипломних та курсових робіт за професійним спрямуванням. Дніпро, ДНУ, Інтернет-ресур, http://dnu.dp.ua, 2018, с. 36
 3. Верба О.В., Зайцева Т.А., Лисиця Н.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Бази даних та інформаційні системи", 16 с., (репозиторій ДНУ)
 4. Сірик С.Ф., Фридман О.Д., Лисиця Н.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» студентами спеціальностей факультету прикладної математики, 48 с. (репозиторій ДНУ).
 5. Сердюк М.Є., Сірик С.Ф., Лисиця Н.М., Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з інформатики, Дніпро, РВВ ДНУ, 16 с. (репозиторій ДНУ).
 6. Гук Н.А., Зайцева Т.А., Лисиця Н.М. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики, Дніпро, РВВ ДНУ, 32с. (репозиторій ДНУ).
 7. Гук Н.А., Зайцева Т.А., Лисиця Н.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Імітаційне моделювання», Дніпро, РВВ ДНУ, 2019, 28 с. (репозиторій ДНУ).