Красношапка Дмитро Вікторович

Старший викладач


Сфера наукових інтересів: пов'язана з такими напрямками як експертні системи, плазмові прискорювачі з замкнутим дрейфом електронів (зокрема прискорювачі з зовнішнім електричним полем). Електро-ракетні двигуни: плазмово-іонні двигуни, двигуни з азимутальним шаром, стаціонарні плазмові двигуни. Взаємодія поверхні штучних супутників Землі із космічною плазмою. Працює над темою кандидатської дисертації: "Розробка плазмового нейтралізатора електричної зарядки поверхонь штучних супутників Землі на основі прискорювачів із зовнішнім електричним полем". Має шість наукових публікацій по цій темі.
 • Комп’ютерні мережі
 • Обчислювальні системи, мережі та комп’ютерні комунікації
 

Перелік важливих публікацій:

Наукові роботи
 1. Красношапка, Д.В. Основні завдання куратора студентської групи/ Д.В. Красношапка // Болонський процес і динаміка адаптації українського студентства до культурно-ціннісних надбань європейської цивілізації. Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. Міністерство освіти та науки України, Дніпропетровський національний університет.- Дніпропетровськ, 2015.- С. 44-45.
 2. Красношапка, Д.В. Визначеня оптимальної напруги та коефіцієнтів використання маси плазмового нейтралізатора / Д.В. Красношапка // Наука. Інновації. Економіка. Том 1. Матеріали ХXVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - Чернівці 29-30 квітня 2016.- С.8-9.
 3. Красношапка, Д.В. Розробка експертної системи пошуку несправності ПК // XIV Міжнародна науково-практична конференція “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем”, збірник матеріалів конференції, 2016.
 4. Красношапка, Д.В. Основные характеристики плазменного ускорителя с внешним электрическим полем // Д.В. Красношапка // Сучасні наукові дослідження. Матеріали LII Міжнародної науково-практичної конференції. - Чернівці 15-16 вересня 2017.- С. 6-7.
 5. Красношапка, Д.В. Минимизация массы установки для плазменной нейтрализации электрической зарядки космических аппаратов / Д.В. Красношапка // Іновації в науці. Перспективи розвитку. Матеріали LVI Міжнародної науково-практичної конференції. - Чернівці 15-16 грудня 2017.- С. 7-9.
 6. Красношапка, Д.В. Моделювання взаємодії поверхонь космічних літальних апаратів з зарядженими частинками// Д.В. Красношапка // Іновації в науці. Перспективи розвитку. Матеріали LVI Міжнародної науково-практичної конференції. - Чернівці 15-16 грудня 2017.- С. 19-21.
 7. Krasnoshapka, D., Expert System For Diagnostocs Of Network Faults On Personal Computers // D. Krasnoshapka // XVI Міжнародна науково-практична конференція “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем”, збірник матеріалів конференції, 2018. - C. 117
 8. Красношапка, Д.В. ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ СПУТНИКОВ ЗЕМЛИ // Д.В. Красношапка // Збірник наукових матеріалів ХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет–конференції «НОВИНИ НАУКИ ХХІ СТОЛІТТЯ». - Вінниця 23 листопада 2018.- С. 39-45.
 9. Красношапка, Д.В. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСХОДА РАБОЧЕГО ТЕЛА ИЗ РАДИАЛЬНОГО ПОЛОГО АНОДА-ГАЗО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ УСКОРИТЕЛЯ С ВНЕШНИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ // Д.В. Красношапка // Збірник наукових матеріалів ХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет–конференції «НОВИНИ НАУКИ ХХІ СТОЛІТТЯ». - Вінниця 23 листопада 2018.- С. 45-48.
 10. Krasnoshapka, D., Personal Computer Video System Troubleshooting Expert System // D. Krasnoshapka // XVII Міжнародна науково-практична конференція “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем”, збірник матеріалів конференції, 2019. - C. 117
Науково-методичні роботи
 1. Інформатика для технічних спеціальностей - Методичні рекомендації до лабораторних робіт, к.т.н., доц. К.Є. Золотько, асист. Д.В. Красношапка, к.т.н., доц. О.Є. Золотько, Редакційно-видавничий відділ ДНУ, 2003 р.
 2. Посібник до вивчення курсу “Інтелектуальні системи”, к.т.н., доц. К.Є. Золотько, асист. Д.В. Красношапка, Редакційно-видавничий відділ ДНУ, 2013 р.
 3. Методичні рекомендации до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування програмних систем», Золотько К.Є., Красношапка Д.В.,Сірик С.Ф., 2018.
 4. Методичні рекомендации до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Розподілені інформаційно-аналтичні системи», Золотько К.Є., Красношапка Д.В.,Сірик С.Ф., 2018.
 5. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Обчислювальні системи, мережі і комп’ютерні комунікації», к.т.н., доц. К.Є. Золотько, асист. Д.В. Красношапка, асист. С.Ф.Сірик, Редакційно-видавничий відділ ДНУ, 2020 р.
 6. Використання Microsoft Office 365 у навчальному процесі ДНУ імені Олеся Гончара. Н.А. Гук, Д.В. Красношапка, М.М. Ясько. Навчальний посібник. Цифровий репозиторій Дніпропетровського національного університета імені Олеся Гончара, 2017.