Білозьоров Василь Євгенович

Професор, доктор фізико-математичних наук


Сфера наукових інтересів: проблеми хаотичної динаміки, проблеми стійкості нелінійних систем, проблеми теорії керування динамічними системами та синтезу зворотного зв’язку для цих систем, застосування рекурентного аналізу до дослідження часових рядів, проблеми інваріантності та структурної теорії лінійних та білінійних систем, проблеми дослідження біологічних та екологічних систем
 • Big data application and analytics
 • Елементи хаотичної динаміки
 • Стійкість неперервних та дискретних моделей
 • Параметричні характеристики стійких та нестійких розв’язків нелінійних дискретних динамі-чних систем
 • Прогнозування курсів валют на українській міжбанківській біржі методами рекурентного аналізу
 • Проектування нового генератора тембру звуку за допомогою з гортки вхідного та моделюю-чого сигналів з використанням нелінійних моделей
 • Виявлення об'єктів, які раптово з'являються на шляху проходження самоврядного автомобіля.
 • Аналіз цифрових зображень за допомогою конкуруючих нейромереж.
 • Дослідження чинників, які можуть суттєво зменшити просторове поширення інфекції у світовому океані
 • Моделювання та параметричне оцінювання одного з різновидів туберкульозу
 • Гібридні моделі, які засновані на сингулярних значеннях та авторегресійних методах для ба-гатоступеневого прогнозування дорожньо-транспортних пригод
 • Модель обчислення глибинного проникнення ліків у твердій пухлині
 • Якісне дослідження 4D хаотичної фінансової системи із зовнішнім збуренням
 • Заслужений діяч освіти України (2001 р.).
 • Внесений Американським Біографічним Інститутом у довідник: BelozyorovV.Ye. Autobiography. – In book: Marquis Who’s Who in the World, 27 Edition, 2010
5

Монографій

6

Навчально-методичних видань

180

Наукових статей

50

Тез конференцій

 

Перелік важливих публікацій:

Статті
 1. Belozyorov V.Ye. Universal approach to the problem of emergence of chaos in auto-nomous dynamical systems. – Nonlinear Dynamics. – Springer, 17 pages – DOI 10.1007/s11071-018-4584-4 -- January, 2019. -- V.95. -- №1. – P. 579 -- 595. (Scopus)
 2. Belozyorov V.Ye.On novel conditions of chaotic attractors existence in autonomous polynomial dynamical systems. – Nonlinear Dynamics. – Springer, 18 pages. DOI 10.1007/ s11071-017-4023-y. – March, 2018. -- V.91. -- №4. – P. 2435 -- 2452. (Scopus)
 3. Belozyorov V.Ye., Pohorielov O.V., Serdiuk V.N., Zaytsev V.G. New Approach to Problem of Diagnostics of Cerebral Cortex Diseases Using Chaotic Dynamics Methods. 7 th The international conference “Social Science and Humanity”. -- 23 – 29, September, London, 2017. -- №2. -- P.7 – 28. (Web of Science)
 4. Belozyorov V. Ye.: Reduction method for search of chaotic attractors in generic autonomous quadratic dynamical systems. International Journal of Bifurcation and Chaos. – 2017. -- V. 27. -- №3, ID 1750036, 26 pages. (Scopus)
 5. Belozyorov V.Ye. A novel search method of chaotic autonomous quadratic dynamical systems without equilibrium points. – Nonlinear Dynamics. – Springer, 26 pages. DOI 10.1007/s11071-016-2927-6. – October, 2016. -- V.86. -- №2. – P. 835 -- 860. (Scopus)
 6. Belozyorov V.Ye. Chaos in Essentially Singular 3D Dynamical Systems with Two Qua- dratic Nonlinearities. – Journal of Nonlinear Dynamics. – September, 2016. – V.2016. -- Article ID 2410806, 12 pages. (Scopus)
 7. Belozyorov V.Ye. New solution method of linear static output feedback design problem for linear control systems. -- Linear Algebra and its Applications. – September, 2016. -- V.504. – P. 204 – 227. (Scopus)
 8. Belozyorov V.Ye. Invariant Approach to Existence Problem of Chaos in 3D Autonomous Quad-ratic Dynamical Systems. – International Journal of Bifurcation and Chaos. – 2016. – V.26. -- №1. – Article ID 1650012, 14 pages. (Scopus)
 9. Belozyorov V.Ye , Volkova S.A. Role of Logistic and Ricker's Maps in Appearance of Chaos in Autonomous Quadratic Dynamical Systems. – Nonlinear Dynamics. – Springer, 11 pages. DOI 10.1007/s11071-015-2360-2. – January, 2016. -- V.83. -- №1. – P. 719 -- 729. (Scopus)
Монографії
 1. Осетинский Н.И., Белозеров В.Е. Инвариантный анализ линейных стационарных динамических систем. Учебное пособие. Днепропетровск, ДГУ, 1986. -- 84 с.
 2. Белозеров В.Е., Капустян В.Е. Геометрические методы модального управления.-Киев, Наукова думка, 1999. – 260 с.
 3. Белозеров В.Е., Волкова С.А. Геометрический подход к проблеме стабилизации систем управления. – Днепропетровск, Издательство Днепропетровского национального университета, 2006. – 440 с.
 4. Белозеров В.Е., Чернышенко С.В. Алгебраический анализ математических моделей экологии обобщенного вольтеровского типа. – Днепропетровск, Издательство Днепропетровского нацио-нального университета, 2009. – 180 с.
 5. Компаниец Э.П., Дронь Н.М., Белозеров В.Е. Баллистическое обеспечение пусков ракет-носителей. -- Днепропетровск, Издательство Днепропетровского национального университета, 2010. – 468 с.
Методичні розробки
 1. Білозьоров В.Є., Зайцев В.Г. Посібник до вивчення курсу «Класичні хаотичні ат-рактори в за-дачах конструювання синергетичних регуляторів». – Днепропетровск, издательство Днепропетровского национального университета, 2015. – 80 с.