Міжнародна діяльність факультету за навчальний рік
08.07.2022
Вітання відмінників 2-го семестру 2021-22 н.р. від кафедри ОМ та МК
14.07.2022
Показати всі

Підсумкове засідання вченої ради факультету прикладної математики

Підсумкове засідання вченої ради факультету прикладної математики  відбулося 28.06.2022 року. Засідання відкрила голова вченої ради —  член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д-р фіз.-мат. наук, професор  Кісельова Олена Михайлівна.

Відповідно до порядку денного вченої ради було заслухано звіти завідувачів кафедр факультету проф. Гук Н.А., проф. Байбуза О.Г., доц. Турчиної В.А. про навчально-методичну, науково-дослідну, організаційну роботу, міжнародне співробітництво. Відбулося обговорення результатів роботи кафедр за 2021-2022 навчальний рік.

Зі звітом про роботу факультету виступила декан факультету Олена Михайлівна Кісельова. Основні досягнення факультету за різними напрямками роботи було надано у яскравій презентації.

Також було підведено підсумки роботи факультету за навчальний рік за напрямками роботи. Звітували заступники декана факультету з навчальної роботи — доцент Олександр Кузенков, з науково-дослідної роботі — ст. викладач  Надія Сегеда, з міжнародного співробітництва — Марина Сидорова, з організаційно-виховної роботи — Світлана Сірик (презентація). Було заслухано звіт голови Бюро з академічної доброчесності факультету прикладної математики доцента Тетяни Зайцевої.

За результатами обговорення було вирішено, що суттєвих зауважень до роботи кафедр та факультету немає. У якості пропозицій було вирішено посилити роботу колективу факультету за пріоритетними напрямками:

Кадровий потенціал

 • активно залучати до викладання на кафедрах факультету здобувачів третього освітньо-наукового рівня (PhD) починаючи з 3-го року навчання та після закінчення ними аспірантури;
 • посилити контроль завідувачів кафедр за виконанням ліцензійних умов НПП та ефективного планування усіх видів діяльності;
 • розвивати динамічну систему стажування науково-педагогічних працівників на підприємствах, в організаціях, установах відповідно до галузі знань, спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців.

Освітня діяльність

 • забезпечення обов’язкову імплементацію стандартів вищої освіти за кожним освітнім рівнем у межах кожної спеціальності задля досягнення високої якості підготовки студентів;
 • проводити постійний моніторинг освітніх програм з метою осучаснення програм та дисциплін підготовки, спрямованості на потреби ринку праці;
 • проводити постійний моніторинг освітніх програм з метою визначення ступеню готовності до акредитації;
 • активно залучати роботодавців до участі у розробці та моніторингу освітніх програм, участі у освітньому процесі як викладачів-практиків;
 • посилити роботу кураторів щодо моніторингу планомірності роботи студентів протягом семестру та контролю їх успішності.

Профорієнтаційна діяльність

 • посилити профорієнтаційну роботу з конкретними завданнями щодо залучення майбутніх абітурієнтів кожним НПП кафедр факультету;
 • розширити коло коледжів, випускників яких можливо залучати на навчання на освітні програми факультету за скороченими термінами ;
 • розширити види профорієнтаційної діяльності шляхом запровадження нових форм співпраці з закладами освіти, проведення онлайн заходів із залученням кращих студентів факультету для проведення презентацій програм для абітурієнтів
 • активізувати участь НПП факультету у заходах, які проводить Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації для вчителів шкіл (освітні марафони, підвищення кваліфікації з використання дистанційних форм навчання , робота у журі конкурсів Малої академії наук, різноманітних олімпіад тощо).

Міжнародна діяльність

 • збільшити кількість здобувачів всіх рівнів вищої освіти, які беруть участь у програмах академічної мобільності та стажуваннях в Україні та за кордоном

Формування сучасного інформаційного середовища

 • посилити роботу НПП факультету щодо своєчасного поповнення цифрового Репозиторію ДНУ навчальними і науково-методичними матеріалами;
 • продовжити роботу по виконанню завдань ректорату щодо розробки інформаційних систем та систем розрахунків для автоматизації діяльності навчального відділу, бухгалтерії;
 • продовжити роботу з підтримки Репозиторію ДНУ та інформаційної системи Рейтинг викладача;
 • здійснювати постійний моніторинг та оновлення інформаційних ресурсів факультету: сайту, сторінок у Instagram та Facebook
 • розташувати мультимедійні презентації освітніх програм, роликів рекламного спрямування, інформаційних програм на каналі ФПМ у Youtube;
 • розширити випуск рекламної продукції факультету (буклетів освітніх програм, календарів, флаєрів, футболок) з метою розповсюдження інформації для залучення абітурієнтів

Матеріально-технічне забезпечення

 • здійснювати постійну ревізію стану аудиторного фонду, планувати та здійснювати заходи щодо виконання ремонтних робіт власними силами та із залученням спонсорів у корпусі факультету.

Звіт вченої ради факультету прикладної математики за 2021-2022 н.р. оголосила науковий секретар вченої ради Тетяна Зайцева. Всі планові питання було розглянуто і виконано із дотриманням термінів і вимог щодо виконання.

Поряд із плановими питаннями систематично розглядалися інші, позапланові, а саме, кадрові питання, конкурсні справи, питанні успішності студентів, рекомендації щодо надання студентам іменних та персональних стипендій, затвердження планів набору за кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр, доктор філософії, обговорення рейтингів закладів вищої освіти, підготовка до вступної кампанії та інші.

З жовтня 2021 року в ДНУ було запроваджено змішану форму навчання у зв’язку в посиленням карантинних обмежень. А з початком військових дій і оголошенням військового стану, з 24.02.2022 р. продовжено роботу у дистанційному режимі. Тому після початку жовтня 2021 року до сьогодні робота вченої ради ФПМ перейшла у онлайн режим. Згідно зі службовими розпорядженнями ДНУ ім. Олеся Гончара, вчена рада факультету працює на корпоративній платформі – Microsoft Teams Office 365.

План роботи вченої ради ФПМ виконано повністю із дотриманням усіх термінів для виконання питань і доручень.

Секретар вченої ради

факультету прикладної математики

Тетяна Зайцева

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

18 − двенадцать =