Науковці обговорювали актуальні питання математичного та програмного забезпечення інтелектуальних систем

18-20 листопада 2020 року в режимі on-line відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем»
17.11.2020
Всі три лідера науки ДНУ – студенти ФПМ
18.12.2020
Показати всі

Науковці обговорювали актуальні питання математичного та програмного забезпечення інтелектуальних систем

18-20 листопада  2020  року на базі факультету прикладної математики відбулася ХVІII Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем MPZIS-2020», яку Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара проводить разом із Інститутом кібернетики НАН України імені В.М. Глушкова,  Інститутом прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Київським національним університетом імені Т. Шевченка.

Оргкомітет конференції очолює декан факультету прикладної математики ДНУ, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Олена Кісельова.

Щорічно учасниками конференції стають, як провідні фахівці з багатьох міст України – Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Сум, так й науковці з Великої Британії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки,  Італії, Польщі.

Привабливим є те, що участь у конференції беруть молоді вчені, аспіранти та студенти, які вже добре розуміють актуальність наукових досліджень у сучасному світі новітніх технологій та необхідність своєї особистої участі в розв’язанні наукомістких проблем.

Цього року у зв’язку з карантинними обмеженнями конференцію організовано у незвичайному форматі. Пленарну сесію було проведено в очній формі з трансляцією доповідей засобами відеозв’язку на платформі Zoom. Доповіді та дискусії в рамках секційних засідань були доступні як для українських, так і для іноземних учасників на платформі Zoom. Тому до засідань мали змогу приєднатися усі бажаючи науковці.

Відкриття конференції відбулося на факультеті прикладної математики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Вітаючи учасників міжнародної конференції, академік-секретар Відділення інформатики Національної академії наук України, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор,  заступник директора Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ Олександр Миколайович Хіміч відзначив зростаючу роль сучасних математичних методів у прикладних дослідженнях та різноманіття тематики доповідей, які планується обговорити на конференції. Він також наголосив, що застосування комп’ютерного моделювання, інтелектуальних методів та технологій обчислень зараз є актуальним для різних галузей знань.

У привітальному слові до учасників конференції Олена Кісельова відзначила, що конференція є популярним форумом фахівців із прикладної математики, інтелектуальних систем прийняття рішень, системного аналізу та новітніх інформаційних технологій. Найактуальніші проблеми комп’ютерного моделювання, методів обчислень та розробки алгоритмів, яким присвячено доповіді учасників конференції, залучають широку наукову спільноту до участі в нашому форумі.

Особливу зацікавленість присутніх викликали пленарні доповіді, які було присвячено обробці, аналізу та класифікації інформації, отриманої з ЕКГ-сигналів (член-кореспондент НАН України (відділення Інформатики) Ю.В. Крак, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України), розв’язанню задачі модернізації пропускних здатностей дуг відмовостійкої мережі (професор  П.І. Стецюк, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України), стратегії розвитку підземного урбанізму на основі передбачення та методології пізнавального моделювання (член-кореспондент НАН України (відділення Інформатики)  Н.Д. Панкратова,  Інститут прикладного системного аналізу, НТУ «Київський політехнічний інститут імені  Ігоря Сікорського), розробці фрагментарної моделі задачі укладання у плоску смугу (професор І.В. Козін, Запорізький національний університет), синтезу багато спектральних растрових зображень підвищеної роздільної здатності (професор В.М. Корчинський, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).

Роботу конференції було організовано за десятьма секціями: «Нейронечіткі технології», «Експертні системи та системи, що навчають», «Математичне і програмне забезпечення систем штучного інтелекту», «Інтелектуальні системи прийняття рішень і системи підтримки прийняття рішень у технічних і економічних системах управління та у бізнесі», «Інженерія знань», «Кластеризація і розпізнавання образів», «Використання інтелектуальних систем у навчальному процесі», «Інформаційні технології обробки даних для прийняття рішень», «Системний аналіз складних систем різної природи», «Інформаційні технології в органах державної влади та місцевого самоврядування».

До оргкомітету конференції надійшло більше 160 тез доповідей від представників закладів  вищої освіти, науково-дослідних інститутів та організацій, підприємницьких структур з України та інших країн світу.

У секційних засіданнях взяли участь аспіранти, студенти магістратури та бакалаврату. У своїх доповідях вони висвітлювали питання комп’ютерного моделювання, застосування нейромережевих технологій та алгоритмів машинного навчання, технологій паралельних обчислень, розробки та аналітики Web-додатків.

Оргкомітетом конференції  було відзначено доповіді  Євлакова В., Малишко Д., Шмельова І., Сергєєва О., Дон Я., Лєсного В., Шахова М., Павлова М., Карпова І.,  Ковальчука  І., Кошеля Є., Гордіенка В., Олексієнка А., Косенка Є., Хаін І., Караченцевої В., Гринченко В., Зубкової Ю., Гулько К., Бузовського Є.

Найкращі доповіді, рекомендовані науковим комітетом конференції, будуть опубліковані  у двох фахових збірниках наукових праць Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара  «Питання прикладної математики і математичного моделювання» (серія: «Фізико-математичні науки») і «Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій» (серія: «Технічні науки»), які входять до наукометричних баз наукових видань.

Вважаємо, що конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем»(MPZIS-2020)»  сприяє підвищенню престижу науки в Україні, заохоченню молодих науковців до проведення наукових досліджень, зростанню рівня фундаментальних та прикладних досліджень і розробок у галузі систем штучного інтелекту та суміжних областей.

Факультет прикладної математики

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три × пять =