Освітній проект «Code Review» – для здобуття фахових компетенцій

Урочисте вручення сертифікатів міжнародної академії Cisco студентам факультету прикладної математики
13.06.2019
До уваги першокурсників: зустріч з адміністрацією факультету відбудеться о 14:00 31 серпня 2019 р.
30.08.2019
Показати всі

Освітній проект «Code Review» – для здобуття фахових компетенцій

У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара стартував унікальний для України освітній проект «Ревю коду». Для студентів факультету прикладної математики – це чудова нагода набути затребувані сьогодні компетентності розробника програмного забезпечення – вміння створювати якісний програмний код. Проект організований у рамках взаємодії факультету прикладної математики ДНУ з ІТ-індустрією та громадським об’єднанням «ІТ Дніпро ком’юніті».

Першими його учасниками стали дві групи студентів другого курсу спеціальності 113-Прикладна математика в рамках навчальної дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування».

Головним ідеологом, організатором та керівником проекту «Ревю коду» є доцент кафедри комп’ютерних технологій факультету прикладної математики ДНУ Олександр Хижа. Варто зазначити, що він також очолює сектор навчання та освіти громадського об’єднання «ІТ Дніпро ком’юніті».

Сьогодні успішність закладу вищої освіти визначається багатьма факторами, однак найвагомішим є рівень підготовки випускників, знання і навички, які сприяють вдалому працевлаштуванню. Цей показник впливає на загальний імідж університету як у працедавців, так і в абітурієнтів при виборі місця навчання.

Новий Закон України «Про освіту» вимагає від ЗВО започаткувати принципово новий, компетентнісний підхід до підготовки фахівців. Тому одним із основних завдань сучасної вищої освіти є організація навчального процесу, результатом якого стане надання студентові відповідних компетентностей – динамічного поєднання знань, розуміння, професійних навичок, умінь та здатностей.

Ревю коду (Code Review) – це технологія систематичної інспекції програмного коду учасниками процесу розробки, що спрямована на підвищення якості коду.

У рамках освітнього процесу для організації ревю програмного коду за кожним студентом закріплюється фахівець IT-компанії у ролі ментора, який проводить on-line рецензування програмного коду лабораторної роботи студента та надає відповідні професійні зауваження та рекомендації стосовно покращення якості. Процедура усунення зауважень дозволяє студентові дійсно покращити свої навички з програмування.

Обмін інформацією між студентом, ментором з IT-компанії та викладачем університету організовано через сервер контролю версій Github (https://github.com), який використовується в IT-комнаніях для командної розробки програмного забезпечення.

На Github створена «організація з приватними репозиторіями», що має академічний статус. У кожного студента є свій персональний (недоступний для інших студентів) репозиторій для виконання навчальних проектів з навчальних дисциплін, пов’язаних з програмуванням на мові C++. Схвальний відгук від ментора здійснюється через функцію pull request review.

Тільки після отримання позитивної рекомендації ментора стосовно розробленого програмного забезпечення студент переходить до складання лабораторної роботи викладачеві, який здійснює семестровий контроль знань студентів.

Якість програмного коду, розробленого студентом, оцінюється ментором за такими критеріями, як відповідність коду парадигмі програмування, оптимальність та ефективність використаних програмних конструкцій. Також ментор надає рекомендації щодо стилю написання програмного коду. Використання будь-яких автоматичних засобів покрашення якості коду не в змозі замінити живе спілкування з ментором. На нашу думку, таке спілкування з фахівцем здатне надати відповідні компетентності з розробки якісного програмного забезпечення.

На сьогодні у проекті «Ревю коду» за підтримки «ІТ Дніпро ком’юніті» безпосередньо задіяні компанії AMC Bridge, Emergn, Archer, DataArt. Ці компанії надали 20 менторів, які отримали доступ до студентських репозиторіїв та здійснюють інспекцію коду відповідно до графіку освітнього процесу в університеті.

Вважаємо, що запроваджений в університеті проект значно покращить якість ІТ-освіти студентів.

Для ІТ-кластеру – це реальний дієвий інструмент впливу на якість ІТ-освіти: співробітники компаній мають тісний контакт зі студентами із самого початку навчання, завдяки чому підтримується взаємодія ІТ-бізнесу з університетом.

 Завідувач кафедри комп’ютерних технологій

Наталія Гук

1 Comment

  1. Гарна ініциатива

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

7 + 7 =