Науковці ДНУ імені О.Гончара взяли участь у сесії Загальних зборів Національної академії наук України

Студенти ФПМ побували на мітингу до Дня пам’яті та примирення
12.05.2019
18 травня 2019 року відбудеться загальноуніверситетський День відкритих дверей
15.05.2019
Показати всі

Науковці ДНУ імені О.Гончара взяли участь у сесії Загальних зборів Національної академії наук України

25 квітня 2019 року в Києві відбулася річна сесія Загальних зборів Національної академії наук України, під час якої було представлено результати фундаментальних і прикладних досліджень НАН України з широкого спектра галузей наукових знань та практичних застосувань, а також обговорено питання забезпечення наукового й інноваційного розвитку України, участі НАН України у вирішенні актуальних наукових проблем, обговорено напрями подальшого вдосконалення діяльності НАН України.

У заході взяли участь члени НАН України, наукові працівники, делеговані трудовими колективами наукових установ Академії, представники органів державної влади.

Серед присутніх, в тому числі, були й відомі науковці Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара – ректор, член-кореспондент НАН України, професор Микола Поляков, декан факультету прикладної математики, член-кореспондент НАН України, професор Олена Кісельова.

Сесію відкрив Президент Національної академії наук України академік Борис Патон, він доповів про підсумки діяльності Національної академії наук України у 2018 році та оголосив завдання на наступний період.

Він, зокрема, нагадав, що минулий 2018 рік був насичений численними заходами з нагоди 100-річного ювілею Академії. Водночас науковці НАН України продовжували активний науковий пошук. «За багатьма сучасними напрямами отримано вагомі результати фундаментальних і прикладних досліджень. І результати дійсно світового рівня.

По завершенні обговорення Загальні збори НАН України одноголосно схвалили «Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2018 році», у якому висвітлено найвагоміші наукові досягнення.

Матеріали до звіту надійшли від наукових установ, академіків та членів-кореспондентів НАН України.

Зусилля науковців вчених Відділення Інформатики НАН України, до якого входить член-кореспондент НАН України, професор Олена Кісельова, були спрямовані на отримання фундаментальних результатів та їх практичну реалізацію, розроблення нових прогресивних технологій і систем.

Вагомі наукові результати досліджень О. Кісельової також увійшли до «Звіту про діяльність НАН України у 2018 році». Нею описано єдиний для всіх розділів теорії оптимального розбиття множин підхід, продемонстрований на прикладах лінійної та нелінійної багатопродуктової задачі оптимального розбиття множин з обмеженнями й відшуканням центрів підмножин. Можливість застосування створених математичного й алгоритмічного апаратів розв’язання неперервних задач оптимального розбиття множин продемонстровано  на прикладах розв’язування деяких теоретичних задач оптимізації. Універсальність розроблених алгоритмів продемонстровано на прикладі розв’язання нелінійної багатопродуктової задачі location –allocation.

Олена Кісельова очолює наукову школу «Математичні моделі та методи оптимізації складних систем», до складу якої входить 26 науковців. Наукова школа має більш ніж 50-річну історію, за час її існування науковим керівником школи підготовлено 4 доктори наук та 20 докторів філософії.

Публікації школи широко цитуються у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Результати наукового пошуку школи мають як теоретичне, так і прикладне значення. Їх можна застосувати до задач розпізнавання образів, нескінченновимірних транспортних задач та задач розміщення підприємств, медичної діагностики, геологічного прогнозування, задач охорони навколишнього середовища, територіального планування сфер обслуговування та багато інших.

Наукова діяльність Олени Кісельової є прикладом для всіх викладачів та студентів факультету прикладної математики. Як викладач, вона заохочує своїх студентів вже на 3-4 курсі займатися науковою роботою, стає для них наставником та помічником, стимулює чесну академічну поведінку.

Факультет прикладної математики пишається науковими досягненнями свого декана Олени Кісельової та бажає їй здоров’я, творчої наснаги та подальших успіхів!

 

Наталія Гук,

завідувач кафедри

комп’ютерних технологій

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

два − 2 =