Сучасний стан та перспективи розвитку математичного та програмного забезпечення інтелектуальних систем

Увага! Відкрита реєстрація на безкоштовне пробне тестування з математики, яке пройде 8 грудня 2018 року (початок реєстрації о 9-00, початок заходу о 10-00)
27.11.2018
Відповіді до пробного тестування в форматі ЗНО від 8.12.2018 р.
09.12.2018
Показати всі

Сучасний стан та перспективи розвитку математичного та програмного забезпечення інтелектуальних систем

21-23 листопада  2018  року на базі факультету прикладної математики відбулася ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем MPZIS-2018», яку Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара проводить разом із Інститутом кібернетики НАН України ім. В.М. Глушкова та Інститутом прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут  імені Ігоря Сікорського»  МОН України та НАН України.

За шістнадцятирічну історію участь у конференції взяли більше 2500 учасників. Щорічно учасниками заходу стають, як провідні фахівці з багатьох міст України —  Дніпра, Києва, Харкова, Запоріжжя, Сум, так й вчені з Великої Британії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки.

Привабливим є те, що участь у конференції беруть студенти, аспіранти й молоді вчені, які вже добре розуміють актуальність наукових досліджень у сучасному світі новітніх технологій та необхідність своєї особистої участі в розв’язанні проблем.

Оргкомітет конференції очолюють співголови – ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Микола Поляков та декан факультету прикладної математики ДНУ, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Олена Кісельова.

Відкриття конференції відбулося у Палаці студентів ДНУ. Вітаючи учасників міжнародної конференції, проректор з наукової роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор хімічних наук, професор Сергій Оковитий відзначив зростаючу роль сучасних математичних методів у прикладних дослідженнях з хімії, біології, медицини та інших галузей знань. Він також наголосив, що зараз важливі наукові відкриття народжуються саме на стику різних наук.

У привітальному слові до учасників конференції Олена Кісельова відзначила, що конференція є популярним форумом фахівців із прикладної математики, інтелектуальних систем прийняття рішень, системного аналізу та новітніх інформаційних технологій. Зацікавленість широкої наукової спільноти щодо участі в форумі демонструє, що тут обговорюються  найактуальніші проблеми з розробки, створення та впровадження інтелектуальних систем управління, інформаційних систем.

«Останнім часом факультет прикладної математики ДНУ поширив співпрацю з регіональними та всеукраїнськими компаніями IT-галузі шляхом підписання Угоди про взаємодію з регіональним кластером Dnipro IT-Community. Щорічно випускники нашого факультету обіймають посади розробників, керівників проектів у IT-компаніях різного рівня. Хочу нагадати, що в основі будь-яких розробок і технологій лежать математичні моделі, методи обчислень та алгоритми, саме тому будь-який розвиток технологій неможливий без фундаментальних математичних знань та досліджень у галузі математичного моделювання, сучасних числових методів, теорії алгоритмів. Бажаю всім учасникам конференції цікавих доповідей, плідних дискусій та професійних зустрічей!»


Учасників конференції також привітав Президент Академії наук вищої школи України, провідний вчений в галузі інформатики та системного аналізу, доктор фізико-математичних наук, професор Олександр Григорович Наконечний.


Особливу зацікавленість присутніх викликали пленарні доповіді, присвячені історії досліджень транспортної задачі (професор  П.І. Стецюк), математичному моделюванню комбінаторних конфігурацій та їх застосуванню при розв’язанні задач оптимізації (професор О.С. Пичугіна), моделям на основі фрагментарних структур у задачах про доставку вантажів (професор І.В. Козін), розв’язанню оптимальної задачі граничного управління для сильно вироджених еліптичних рівнянь (доктор фіз.-мат. наук О.П. Купенко),  компресії багато спектральних ціфрових зображень дистанційного зондування (професор В.М. Корчинський).

З цікавими доповідями виступили представники IT-галузі, досвідчені фахівці з розробки програмного забезпечення.

У своєму виступі  засновник CEO компанії RubyGarage Володимир Воробйов розповів про сучасні технології доповненої реальності (Augmented Reality), технології нейронних мереж, які застосовуються при розробці програмного забезпечення. Він наголосив, що зараз у IT-галузі найбільш затребуваними є фахівці, які налаштовані отримувати нові знання та постійно розвиватися.

Представники компанії SoftServe Сергій Журавель та Сергій Воронін розповіли про найбільш популярні мови програмування та технології розробки програмного забезпечення,  затребувані спеціальності у IT-галузі, про  кар’єрні сходинки у IT-компанії та вимоги до працівників.

Приємно, що бизнес-аналітик компанії  SoftServe Сергій Журавель є випускником факультету прикладної математики, а зараз за сумісництвом викладає дисципліни комп’ютерної підготовки саме на факультеті прикладної математики. Він навчався в аспірантурі під керівництвом  члена-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора Олени Кісельової, а зараз готується до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD).

Роботу конференції було організовано за десятьма секціями: «Нейронечіткі технології», «Експертні системи та системи, що навчають», «Математичне і програмне забезпечення систем штучного інтелекту», «Інтелектуальні системи прийняття рішень і системи підтримки прийняття рішень у технічних і економічних системах управління та у бізнесі», «Інженерія знань», «Кластеризація і розпізнавання образів», «Використання інтелектуальних систем у навчальному процесі», «Інформаційні технології обробки даних для прийняття рішень», «Системний аналіз складних систем різної природи», «Інформаційні технології в органах державної влади та місцевого самоврядування».

До оргкомітету конференції надійшло близько 140 тез доповідей від представників навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та організацій, підприємницьких структур, органів державної влади та місцевого самоврядування України та інших країн.

У секційних засіданнях взяли участь студенти бакалаврату та магістратури факультету прикладної математики. У своїх доповідях вони висвітлювали питання комп’ютерного моделювання, застосування сучасних методів та алгоритмів машинного навчання, технологій проектування програмного забезпечення, розробки та аналітики Web-додатків.

Найкращі доповіді, рекомендовані науковим комітетом конференції, будуть опубліковані  у двох фахових збірниках наукових праць Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара  «Питання прикладної математики і математичного моделювання» (серія: «Фізико-математичні науки») і «Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій» (серія: «Технічні науки»), які входять до наукометричних баз наукових видань.

Вважаємо, що конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем»(MPZIS-2018)»  сприяє підвищенню престижу науки в Україні, заохоченню молодих науковців до проведення наукових досліджень, зростанню рівня фундаментальних та прикладних досліджень і розробок у галузі систем штучного інтелекту та суміжних областей.

Факультет прикладної математики

ДНУ ім. О.Гончара

1 Comment

  1. Олександр:

    Интересно было почитать

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

восемь + двенадцать =