Факультет прикладної математики гідно зустрічає 100-річчя рідного університету

До 100-річчя від дня народження Олеся Терентійовича Гончара
16.09.2018
Вітаємо студента групи ПЗ-15-1 Івана Невкритого з відмінною здачею іспиту CPA — C ++ Certified Associate Programmer C ++ Institute
28.09.2018
Показати всі

Факультет прикладної математики гідно зустрічає 100-річчя рідного університету

На початку минулого століття, у далекому 1918 на базі Вищих жіночих курсів був створений наш університет, в складі якого факультету прикладної математики, звісно, не було. Проте в усі часи математика відігравала визначальну роль як універсальна мова природничих наук і саме тому серед чотирьох основних підрозділів нового навчального закладу був фізико-математичний факультет. Слід зауважити, що розвиток класичної теоретичної математики неминуче приводив спочатку до появи окремих  обчислювальних інструментів, а потім – перших комп’ютерів, складність і можливості яких невпинно зростали. Цілком природно, що глибинні витоки факультету прикладної математики лежали в руслі розвитку фундаментальної математики. Нашому університету випала честь бути обраним одним із чотирьох базових вузів СРСР для відкриття спеціальності «Обчислювальна математика», де велася підготовка майбутніх програмістів, представників на той час досить загадкової професії. Саме на фізико-математичному факультеті за наказом міністра освіти СРСР від 17 червня 1959 року було створено кафедру обчислювальної математики.

Потім починають поступово запроваджуватись комп’ютери і бурхливо розвиватись прикладна математика. Ректор ДДУ, академік  В. Моссаковський відчув і передбачив ці тенденції і за його ініціативою у 1984 році був створений факультет прикладної математики. Це стало логічним кроком у розвитку комп’ютерної освіти та засвідчило її зростаючу роль у житті суспільства. У той час Дніпропетровський університет став однією з перших в Україні провідних установ із підготовки спеціалістів з прикладної математики.

Сьогодні Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара святкує свій сторічний ювілей. Факультет прикладної математики посідає достойне місце в його структурі, бо забезпечує ефективне залучення коштів – бюджетних та фізичних осіб для підготовки спеціалістів з системного аналізу, програмної інженерії, математичного та комп’ютерного моделювання. Підготовка спеціалістів цих напрямків забезпечується належним рівнем організації педагогічного і наукового процесу на факультеті, який до того ж плідно співробітничає з різними підрозділами університету, допомагає запроваджувати комп’ютерні технології та належний рівень підготовки студентів природничих і гуманітарних факультетів.

Своїми  успіхами факультет прикладної математики значною мірою завдячує тому, що очолює його член-кореспондент Національної академії наук України, професор Олена Кісельова. Саме за її керівництва структура факультету, його професорсько-викладацький склад та навчально-допоміжний персонал  змінилась та  відповідають сьогодні потребам підготовки спеціалістів з прикладної математики. До складу ФПМ входять три кафедри: обчислювальної математики та математичної кібернетики, математичного забезпечення ЕОМ, комп’ютерних технологій. На факультеті готують бакалаврів та магістрів за спеціальностями «Системний аналіз», «Прикладна математика»  (спеціалізації «Комп’ютерне моделювання та технології програмування» і «Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи»), «Інженерія програмного забезпечення», відкрито нову спеціальність «Інформаційні технології та системи». Загалом на денному відділенні нині навчається більш, ніж 800 студентів, а на заочному – 50.

На перших курсах студенти опановують базові дисципліни: математичний аналіз, аналітична геометрія, вища та лінійна алгебра, які викладаються з високими рівнями науковості і методичності. При вивченні спеціально орієнтованих дисциплін багато уваги приділяється запровадженню нових навчальних методик, адже сучасні ринкові умови вимагають, щоб студент був конкурентним на ринку праці.

Сьогодні відбувається стрімкий розвиток галузі інформаційних технологій  в Україні. Без наявності достатнього числа фахівців такого профілю українська економіка не зможе успішно конкурувати у світі. У відповідь на ці виклики факультет  у січні 2018 року організував підписання Угоди про співробітництво та організацію взаємовідносин з громадською організацією IT-Dnipro Community, яка об’єднує 27 найвідоміших компаній регіону, серед яких AMC Bridge, DataArt, WIX, Luxoft, SoftServe, ISD, Exigen Services та ін. Більшість цих установ очолюють випускники нашого факультету, тому вони охоче залучилися до співпраці у напрямках удосконалення навчального процесу, організації  практик, виконання дипломних проектів, спрямованих на вирішення нагальних потреб галузі, розробки стандартів та змісту вищої освіти. Сьогодні на факультеті вивчається та запроваджується нова технологія дуального навчання студентів, йде активний пошук нових форм роботи з абітурієнтами. Тому щорічне зростання їх кількості на факультеті не є випадковим.  В навчальному процесі органічно поєднується цінний досвід викладачів, які організовували підготовку перших програмістів з сучасними поглядами  талановитих молодих людей, які  в останні роки закінчили навчання.

Факультет прикладної математики готує висококваліфікованих фахівців для сфери інформаційних технологій: розробників алгоритмів і програмного забезпечення, інженерів з автоматизованих систем керування, спеціалістів з проектування баз даних та експертних систем, фахівців в області програмної інженерії, обчислювальної техніки і мережевих технологій, системних аналітиків для роботи в державних, банківських і промислових структурах. Знання, набуті на нашому факультеті, дозволяють випускникам успішно реалізувати себе на підприємствах, в компаніях, в тому числі і міжнародних. Показник працевлаштованих випускників  факультету наближається до ста відсотків.

Високоякісну освіту та конкурентоспроможність випускників забезпечує плідна наукова робота. На факультеті функціонують аспірантура та докторантура за спеціальностями: «Теоретичні основи інформатики та кібернетики», «Математичне моделювання і обчислювальні методи», «Інформаційні технології»;  працюють дві спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій з цих спеціальностей. З 2003 року діє науковий семінар «Сучасні питання оптимізації та дискретної математики» при Науковій раді НАН України з проблеми «Кібернетика». Відтоді ж на базі факультету проводиться щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем ‒ MPZIS», яку Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара організовує разом з Інститутом Кібернетики НАН України імені В.М. Глушкова та Інститутом прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» МОН України та НАН України. У роботі цієї конференції беруть участь науковці з України, Німеччини, Франції, Італії, Канади, Польщі, Великобританії, США. Вона сприяє зростанню рівня фундаментальних та прикладних досліджень і розробок у напрямі штучного інтелекту та в суміжних галузях, координації та концентрації зусиль дослідників у цих сферах.

Студенти також активно долучаються до науково-дослідної роботи. Вони здобувають перші місця на багатьох конкурсах та олімпіадах, відстоюючи честь свого факультету. На ФПМ проводяться олімпіади з прикладної математики і програмування. Переможці беруть участь у всеукраїнських олімпіадах та конференціях різних рівнів, зокрема й міжнародних. У 2017 році команда студентів факультету прикладної математики посіла третє місце в першості України й отримала бронзові медалі та почесний кубок переможців Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування та увійшла в першу десятку (9-е місце) найкращих із 87 команд південно-східної Європи. У 2018 році студентки факультету прикладної математики здобули «золото» та «срібло» на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності «Інженерія програмного забезпечення».

На факультеті прикладної математики працює багато творчих і відданих своїй роботі людей. Тому бажання створювати речі, які стануть в нагоді майбутнім студентам Дніпровського національного університету, ‒ природне. Ось чому ідея створення музею історії комп’ютерної техніки та програмування народилась на нашому факультеті і знайшла своє втілення до 100-річчя університету. Експонати музею відображають сутність та еволюцію інформаційних технологій  впродовж різних часів.

Не забуваймо про школярів, наших майбутніх абітурієнтів. Безперечно, серед них немало тих, хто любить математику, має успіхи при її вивченні та володіє основами комп’ютерної грамотності! І, можливо, саме зараз вони  думають про своє майбутнє професійне життя, бажають зробити його цікавим та наповненим інтелектуальним змістом. Невід’ємною рисою успіху є достойна робота і заможність, а це значною мірою  залежить від рівня знання математики, а якщо бути зовсім точними – прикладної математики та комп’ютерних технологій. Зрозуміло , що шлях це – непростий,  але коли  наважитись, зробити перші кроки і пройти  його, то можна отримати  ні з чим незрівняну радість від пізнання вічних істин математики і водночас будеш на «ти» із сучасним комп’ютером. Факультет прикладної математики  відчиняє ці двері у дивовижний світ комп’ютерних технологій;  успіху в бізнесі, виробництві і науці.

І найголовніше  – для цього не треба шукати щастя в інших світах, а просто  любити свою країну і бути патріотом рідного Придніпрв’я.

Автори:

О.М. Притоманова

В.В. Волошко

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

девятнадцать − четырнадцать =