До 100-річчя Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара — Ювілейна XV Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» (MPZIS-2017)

25 березня 2018 року на факультеті прикладної математики відбудеться День відкритих дверей
23.03.2018
До 100-річчя Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара — факультет прикладної математики університету обрано місцем проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської командної олімпіади з програмування
30.03.2018
Показати всі

До 100-річчя Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара — Ювілейна XV Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» (MPZIS-2017)

З 22 по 24 листопада 2017 року проходила XV Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем»(MPZIS-2017), присвячена 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Співорганізаторами заходу виступили: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» МОН України та НАН України, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Товариство з обмеженою відповідальністю та іноземними інвестиціями «ISD».

На урочистому відкритті конференції з привітальним словом виступили ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі освіти, доктор фіз.-мат. наук, професор Микола Поляков та декан факультету прикладної математики, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор фіз.-мат. наук, професор Олена Кісельова. Микола Поляков висловив подяку факультету прикладної математики за організацію та плідну роботу Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» 15-й рік поспіль та зачитав вітальний лист з нагоди ювілею декана факультету прикладної математики Олени Кісельової від Президента Національної академії наук України академіка Б.Є. Патона, Головного ученого секретаря В.Л. Богданова, академіка-секретаря відділення інформатики П.І. Андона.

З пленарною доповіддю до 50-річчя заснування теорії оптимального розбиття множин виступила професор О.М. Кісельова. Вона пригадала сторінки свого життя, пов’язані зі згаданими науковими установами й видатними вченими, з якими звела її доля і які сприяли досягненням у галузі теорії оптимізації – як її власним, так і створеної нею наукової школи.

Роботу конференції було організовано за десятьма секціями: «Нейронечіткі технології», «Експертні системи та системи, що навчають», «Математичне і програмне забезпечення систем штучного інтелекту», «Інтелектуальні системи прийняття рішень і системи підтримки прийняття рішень у технічних і економічних системах управління та у бізнесі», «Інженерія знань», «Кластеризація і розпізнавання образів», «Використання інтелектуальних систем у навчальному процесі», «Інформаційні технології обробки даних для прийняття рішень», «Системний аналіз складних систем різної природи», «Інформаційні технології в органах державної влади та місцевого самоврядування».

До оргкомітету конференції надійшло 136 тез доповідей від представників навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та організацій, підприємницьких структур, органів державної влади та місцевого самоврядування України та інших країн. Учасниками заходу стали понад 210 фахівців (як досвідчених науковців, так і молодих дослідників, зокрема аспірантів та студентів) з США, Англії, Франції, Німеччини, Іспанії, Білорусі, України.

Особливу зацікавленість присутніх викликали доповіді, присвячені напрямам розвитку теорії оптимального розбиття множин (О.М. Кісельова), методу еліпсоїдів з берегів Дніпра (П.І. Стецюк), інтелектуалізації систем введення текстової інформації у цифрові пристрої (Ю.В. Крак, О.В. Бармак), дослідженню ефективності метаеврістик (І.В. Козін, Я.В. Терешко), інтелектуальній системі управління на транспорті SKY WAY (В.В. Воліков).

Науковці, крім виголошення доповідей, також активно обмінювалися досвідом, брали активну участь в обговореннях та дискусіях.

Матеріали конференції надруковано у двох фахових збірниках наукових праць ДНУ «Питання прикладної математики і математичного моделювання» (серія: «Фізико-математичні науки») і «Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій» (серія: «Технічні науки»), які входять до наукометричних баз наукових видань.

В ухваленому конференцією рішенні відзначено доцільність її подальшого проведення на постійній основі (щорічно або раз на два роки). Вирішено визнати високий науковий рівень доповідей учасників конференції й рекомендувати наукові праці, представлені учасниками конференції та обговорені протягом її роботи, до друку у вітчизняних профільних наукових виданнях. Наголошено, що захід сприяє підвищенню престижу науки в Україні, заохоченню молодих науковців до здійснення наукових досліджень, зростанню рівня фундаментальних і прикладних досліджень та розробок у галузі штучного інтелекту й суміжних галузях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

15 + 12 =